Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nationalräkenskaperna revideras år 2014

I september 2014 tar EU-länderna i bruk det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010. I och med revideringen beskriver nationalräkenskapssystemet bättre den nuvarande ekonomiska miljön och svarar på användarnas nya informationsbehov.

ENS 2010 reviderar metoderna inom nationalräkenskaperna, utvidgar datainnehållet samt försnabbar rapporteringen av uppgifter inom räkenskaperna. Samtidigt blir de europeiska räkenskaperna enhetliga med den nya globala rekommendationen för nationalräkenskaper, SNA 2008.

Revideringen inverkar också på annan lagstiftning i samband med nationalräkenskaperna. Rapporteringen av den offentliga sektorns underskott och skuld enligt EU:s stabilitets- och tillväxtavtal ändras, som det ser ut nu, samtidigt med övriga räkenskaper i september 2014 på så sätt att den bygger på ENS 2010. Vid rapporteringen av bruttonationalinkomsten, som används vid fastställandet av medlemsländernas betalningsandelar i EU:s budget, införs ENS 2010 uppskattningsvis år 2015 eller 2016.

Utbildning om revideringen

Statistikcentralen meddelar om övergångstidtabellen för nationalräkenskapernas olika delområden i början av år 2014. Statistikcentralen anordnar också utbildning om revideringen för användare av nationalräkenskaperna i början av år 2014.

Statistikcentralen har öppnat en webbsida där man samlar material om ENS 2010-revideringen i takt med att den framskrider.

Förfrågningar: Mika Sainio 09 1734 2686


Senast uppdaterad 21.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2013-08-21_uut_001_sv.html