Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantalouden tilinpito uudistuu vuonna 2014

EU-maissa otetaan käyttöön syyskuussa 2014 uudistettu kansantalouden tilinpidon järjestelmä, EKT 2010 (ESA 2010). Uudistuksen myötä kansantalouden tilinpidon järjestelmä kuvaa paremmin nykyistä taloudellista ympäristöä ja vastaa tietojen käyttäjien uusiin tietotarpeisiin.

EKT 2010 uudistaa kansantalouden tilinpidon menetelmiä, laajentaa sen tietosisältöä sekä nopeuttaa tilinpidon tietojen raportointia. Samalla eurooppalaisesta tilinpidosta tulee yhdenmukainen kansantalouden tilinpidon uuden maailmanlaajuisen SNA2008 -suosituksen kanssa.

Uudistus vaikuttaa myös muuhun kansantalouden tilinpitoon liittyvään lainsäädäntöön. EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen julkisen alijäämän ja velan raportointi muuttuu tämän hetkisten arvioiden mukaan EKT 2010 -pohjaiseksi samanaikaisesti muun tilinpidon kanssa syyskuussa 2014. Bruttokansantulon raportointi, jota käytetään määriteltäessä jäsenmaiden maksuosuudet EU:n budjettiin, siirtyy puolestaan EKT 2010 -pohjaiseksi arvion mukaan vuonna 2015 tai 2016.

Koulutusta uudistuksesta

Tilastokeskus tiedottaa siirtymäaikataulusta kansantalouden tilinpidon eri osa-alueiden osalta alkuvuonna 2014. Tilastokeskus myös järjestää kansantalouden tilinpidon käyttäjille koulutusta uudistuksesta vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Tilastokeskus on avannut uudistusta varten internet-sivun, johon kootaan EKT 2010 -uudistukseen liittyvää materiaalia uudistuksen edetessä.

Lisätiedot: Mika Sainio 09 1734 2686


Päivitetty 21.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2013-08-21_uut_001.html