Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja

Julkisyhteisöjen tilastovuoden 2015 luvut muuttuivat tammikuun 2017 julkaisussa tavallista enemmän. Muutos johtuu paikallishallintosektorin tärkeimmän lähdeaineiston, kuntataloustilaston, uudistumisesta. Uudistus parantaa tietojen laatua, mutta aiheuttaa katkoksen aikasarjoihin vuosien 2014 ja 2015 välille. Tiedot näiden vuosien välillä eivät ole välttämättä vertailukelpoisia. Muutos vaikuttaa paikallishallinnon (sektori S1313) ja julkisyhteisöjen summatietoihin (S13).

Uudistuksen vuoksi paikallishallintosektorin sisäisiä palvelujen ostoja sulautuu pois. Tämä vähentää sektorin palvelujen ostoja eli välituotekäyttöä ja myyntituloja palveluista eli markkinatuotosta yhtä paljon. Tämä pienentää vastaavasti julkisyhteisöjen kokonaismenoja ja –tuloja. Vaikutus on noin 1,2 miljardia euroa eli noin 0,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Uudistus ei vaikuta lainkaan nettoluotonottoon eli alijäämään. Kulutusmenoihin uudistus vaikuttaa vain vähäisesti, ne ovat yhä vertailukelpoisia vuosien välillä.

Paikallishallinnon jakautuminen toimialoittain ja tehtävittäin muuttui, koska kuntien tehtäväluokitus uudistui. Suurimmat muutokset koskevat terveyspalvelujen toimialaa. Terveyspalvelujen sisäisiä ostoja supistuu pois ja osa toiminnasta on luokiteltu muille toimialoille. Terveyspalvelujen markkinatuotos supistuu lähes 1,8 miljardia euroa ja välituotekäyttö lähes 1,5 miljardia euroa.

Toimialalle 82, ”hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle” aiemmin luokiteltu kuntien ja kuntayhtymien toiminta on luokiteltu toimialalle 841_842 ”julkinen hallinto” vuodesta 2015 alkaen.

Palkansaajakorvauksien, välituotekäytön, markkinatuotoksen ja kulumisen toimiala- ja tehtävärakenne muuttuu jonkin verran. Kokonaisuutena muutos kasvattaa sosiaalipalvelujen ja supistaa julkisen hallinnon markkinatonta tuotosta.

Menojen tehtäväjakauman muutokset ovat joissakin tehtävissä suuria. Terveydenhuollon ja yleisen julkishallinnon menot muuttuvat eniten. Myös sosiaaliturvan menojen jako sairauteen ja toimintarajoitteisuuden sekä vanhuuteen liittyvien menojen välillä muuttuu.

Lisäksi kuntataloustilaston uudistuneessa tietosisällössä on tarkempia tietoja saaduista maanvuokrista, vakuutuskorvauksista sekä investoinneista.


Päivitetty 31.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2017-01-31_uut_002_fi.html