Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.9.2014

Kotitaloudet maksavat 45 prosenttia ympäristöveroista

Ympäristöverojen kertymä pieneni hieman vuonna 2012 liikenneverojen ja päästöverojen vähetessä. Verojen kokonaissumma oli 5,8 miljardia euroa, josta kotitaloudet maksoivat lähes 2,7 miljardia euroa. Teollisuus maksoi ympäristöveroja lähes 0,7 miljardia ja kuljetus ja varastointi -toimiala runsaat 0,7 miljardia euroa. Valtion koko verokertymästä ympäristöverojen osuus oli vuonna 2012 lähes 7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ympäristöverot toimialoittain -tilastosta.

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2012, miljoonaa euroa

Ympäristöverot toimialoittain ja verotyypeittäin 2012, miljoonaa euroa

Kotitalouksien maksamista ympäristöveroista yli puolet, 1,4 miljardia euroa oli energiaveroja ja 1,2 miljardia euroa liikenneveroja. Kuljetus ja varastointi -toimialalta eniten ympäristöveroja perittiin maaliikenteeltä, yli 0,5 miljardia euroa. Teollisuuden ympäristöveroista suurimman osan maksoi öljynjalostuksen ja kemikaalien valmistuksen toimialaryhmä, jonka ympäristöverojen kokonaismäärä oli lähes 0,5 miljardia euroa. Energiahuolto maksoi ympäristöveroja 267 miljoonaa euroa, kiinteistöalan toiminta 263 miljoonaa, rakentaminen 163 ja kauppa 160 miljoonaa euroa.

Ympäristöverot toimialaryhmittäin ja verotyypeittän vuonna 2012, miljoonaa euroa

  Energiaverot Liikenneverot Päästöverot Resurssiverot Ympäristöverot yhteensä
Toimialat (TOL 2008)          
Maa-, kala- ja riistatalous 57,3 16,1 0,0 1) 73,4
Metsätalous 28,6 4,0 0,2 32,7
Kaivostoiminta ja louhinta 20,5 3,0 0,1 23,5
Elintarviketeollisuus 15,3 1,7 0,0 17,0
Metsäteollisuus 69,7 2,0 0,3 72,0
Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 466,9 0,8 24,9 492,6
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 46,1 4,2 0,1 50,4
Muu teollisuus 36,6 10,5 0,2 47,3
Energiahuolto 248,9 18,0 0,1 267,0
Vesihuolto ja jätehuolto 41,6 10,0 56,0 107,6
Rakentaminen 126,0 36,7 0,1 162,8
Kauppa 94,5 64,9 0,2 159,6
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 485,1 57,9 0,8 543,7
Vesiliikenne 93,4 0,2 0,0 93,7
Ilmaliikenne 27,4 0,7 0,0 28,2
Liikennettä palveleva toiminta, posti 73,8 4,8 0,3 78,8
Kiinteistöalan toiminta 239,6 23,2 0,1 262,9
Muut palvelut ja hallinto 420,2 245,6 2,8 668,7
Kotitaloudet 1 370,5 1 247,9 13,1 24,0 2 655,5
YHTEENSÄ 3 962,0 1 752,0 99,2 24,0 5 837,1
1) - = Ei yhtään

Ympäristöverot koostuvat energiaveroista, liikenneveroista, päästöveroista ja resurssiveroista. Kaksi kolmasosaa ympäristöverojen kokonaissummasta on sähkön ja polttoaineiden energiaveroja. Vajaa kolmannes ympäristöveroista on erilaisista ajoneuvoista perittäviä liikenneveroja. Päästöverojen osuus Suomen ympäristöveroista on alle kaksi prosenttia, tästä suurin osa on jäteveroa. Resurssiveroja Suomessa ovat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksut.

Ympäristöverot toimialoittain -tilasto lasketaan vuosittain Euroopan unionin ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti. Tilasto on osa ympäristötilinpitoa, jonka pääperiaatteena on valottaa ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. Tilastossa ympäristöverot esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot voidaan yhdistää suoraan kansantalouden tilinpidon muihin rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen. Toimialoittaiset ympäristöverotiedot ovat yhdistettävissä myös tietoihin toimialoittaisista ilmapäästöistä.


Lähde: Ympäristöverot toimialoittain 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (260,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöverot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5552. toimialoittain 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yev/2012/01/yev_2012_01_2014-09-11_tie_001_fi.html