Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Datainnehållet i statistiken över miljöskatter ändras år 2015

Datainnehållet i statistiken ändras år 2015 och omfattar inte längre miljörelaterade avgifter. Offentliggörandet av miljöskatter i november upphör. Uppgifterna om miljöskatter offentliggörs i fortsättningen efter näringsgren. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .


Senast uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/yev_2014-12-19_uut_001_sv.html