Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.12.2013

Ympäristöliiketoiminta työllisti lähes 80 000 vuonna 2012

Ympäristöä suojeleva ja luonnonvaroja säästävä ympäristöliiketoiminta työllisti 77 940 henkeä vuonna 2012, suurimpana työllistäjänä metalliteollisuus 37 700 henkilöllä. Seuraavaksi suurimmat ympäristöliiketoiminnan työllistäjät olivat rakentaminen ja palvelut, jotka kumpikin työllistivät noin 10 000 henkeä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ympäristöliiketoimintatilastoon.

Ympäristöliiketoiminnan työllisyys toimialoittain vuonna 2012

Ympäristöliiketoiminnan työllisyys toimialoittain vuonna 2012

Ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2012 oli hieman yli 22 miljardia euroa, josta teollisuustoimialojen osuus oli kaksi kolmannesta. Teollisuuden ympäristöliiketoiminta on esimerkiksi materiaali- ja energiatehokkuutta edistävien koneiden ja laitteiden valmistus, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen tuotannossa sekä uusiutuvaan energiaan liittyvien tuotteiden valmistus. Suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja oli metalliteollisuus 10,3 miljardilla eurolla, joka oli 16 prosenttia metalliteollisuuden kokonaisliikevaihdosta. Vientiin teollisuustoimialojen ympäristöliiketoiminnan tuotannon arvosta meni 59 prosenttia.

Palvelualoilla ympäristöliiketoiminnasta syntyi liikevaihtoa 1,8 miljardia euroa. Palvelualoilla ympäristöliiketoimintaa ovat esimerkiksi tutkimus-, konsultointi- ja suunnittelupalvelut. Ympäristöliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä palvelualoilla oli 1 326. Rakentamisessa ympäristöliiketoiminta kohdentuu ensisijaisesti energiatehokkuuden edistämiseen. Ympäristöliiketoiminnan arvo rakentamisessa oli 1,8 miljardia euroa.

Ympäristöliiketoiminnan päätoimisia tuottajia ovat vesi- ja jätehuollon yritykset. Vuonna 2012 päätoimialoilla ympäristöliiketoiminnan yrityksiä oli 755 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 2,0 miljardia euroa. Yhteensä päätoimialat työllistivät 5 360 henkilöä.

Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Suomessa ympäristöliiketoimintatilasto julkaistaan nyt neljättä kertaa. Muuttuneista tilastointimenetelmistä ja määritelmistä johtuen tämän julkaisun tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien tietojen kanssa.


Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Piirainen 09 1734 2747, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ylt/2012/ylt_2012_2013-12-05_tie_001_fi.html