Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.10.2017

Vesi- ja jätehuolto investoivat eniten ympäristönsuojeluun vuonna 2015

Korjaus 1.11.2017 .Kaivostoiminta, teollisuus, energia-, vesi- ja jätehuolto”-sektorin lukuihin tehty korjauksia. Korjaukset johtuvat havaitusta virheestä tuotantojärjestelmässä. Korjatut luvut on merkitty punaisella.

Julkisen sektorin yhteenlasketut ympäristönsuojelumenot olivat noin 953 miljoonaa euroa vuonna 2014. Vuonna 2015 menot olivat 981 miljoonaa euroa. Vastaavasti yritysten ympäristönsuojelumenot olivat noin 2 085 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 2 312 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kotitalouksien ympäristönsuojelumenot olivat 810 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 845 miljoonaa euroa vuonna 2015. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uudesta Ympäristönsuojelumenot-tilastosta vuosilta 2014 ja 2015. Tilasto kuuluu EU:n ympäristötilinpitoasetukseen ja kattaa julkisen sektorin, kotitaloudet, kaivostoiminnan, teollisuuden ja energia-, vesi- ja jätehuollon.

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon ympäristönsuojelupalvelujen käyttö kohteittain 2015 (Korjattu 1.11.2017)

 Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon ympäristönsuojelupalvelujen käyttö kohteittain 2015 (Korjattu 1.11.2017)

Vuonna 2014 kaivostoiminta, teollisuus sekä energia-, vesi- ja jätehuolto käyttivät ympäristönsuojeluun yhteensä noin 1 507 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 noin 1 672 miljoonaa euroa. Ympäristönsuojeluun investointiin 578 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 640 miljoonaa euroa vuonna 2015. Ympäristönsuojelumenoluokittain tarkasteluna vuonna 2015 kaivostoiminta, teollisuus sekä energia-, vesi- ja jätehuolto käyttivät eniten rahaa jäte- ja jätevesihuoltoon sekä ulkoilman- ja ilmastonsuojeluun. 

 Kotitalouksien ympäristönsuojelumenot, 845 miljoonaa euroa, ovat lähes kokonaan loppukäyttöä ja ne koostuvat jätevesi- ja jätemaksuista.

Ympäristönsuojelumenojen kohdentuminen sektoreittain 2014-2015 (Korjattu 1.11.2017)

Korjattu 1.11.2017. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Sektori 2014 2015
  Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa
Valtio  
Yhteensä 953 981
Loppukäyttö 268 272
Välituotekäyttö 281 287
Investoinnit 25 17
Tulon ja pääomansiirrot, netto (maksetut-saadut) 379 405
Kaivostoiminta, teollisuus, energia-, vesi- ja jätehuolto  
Yhteensä 2 085 2 312
Loppukäyttö . . . .
Välituotekäyttö 1 507 1 672
Investoinnit 578 640
Tulon ja pääomansiirrot, netto (maksetut-saadut) . . . .
Kotitaloudet  
Yhteensä 1 507 1 672
Loppukäyttö 578 640
Välituotekäyttö . . . .
Tulon ja pääomansiirrot, netto (maksetut-saadut) .. ..

Yrityksistä eniten palveluja ympäristönsuojeluun käytettiin teollisuudessa. Vuonna 2014 teollisuuden palvelujen käyttö oli noin 248 miljoonaa euroa ja 253 miljoonaa euroa vuonna 2015. Sen sijaan ympäristönsuojeluun investointiin eniten vesi- ja jätehuollossa. Näiden toimialojen yhteenlasketut investoinnit olivat 315 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 349 miljoonaa euroa vuonna 2015. Toiseksi ja kolmanneksi eniten investointiin teollisuudessa ja energianhuollossa.

Myös metalli- ja metsäteollisuus ostivat merkittävästi palveluja ympäristönsuojeluun vuosina 2014 ja 2015. Metalliteollisuuden palvelujen käyttö oli 95 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 103 miljoonaa euroa vuonna 2015. Vastaavasti metsäteollisuudessa palveluja käytettiin 79 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 77 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uudesta tilastosta Ympäristönsuojelumenot, jonka tuloksia julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Ympäristönsuojelumenot kuuluu Euroopan Unionin Ympäristötilinpidon tilastoasetuksen 2. vaiheeseen, joka tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2014 ((EU) N:o 538/2014). Asetus velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan Ympäristönsuojelumenot vuosittain, ensimmäisen kerran syksyllä 2017 vuosien 2014-2015 tiedot.

Ympäristötilipidon tavoitteena on ympäristön ja talouden vuorovaikutuksen tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia (EKT2010). 

Tietoa ympäristönsuojelumenoista on julkaistu aikaisemmin tilastoissa Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot ja Teollisuuden ympäristönsuojelumenot. Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot -tilasto lakkautettiin vuonna 2014 ja Teollisuuden ympäristönsuojelumenot vuonna 2016. Uusi ympäristönsuojelumenot ei menetelmämuutosten ja uusien asetusvaatimusten vuoksi ole vertailukelpoinen aiemmin julkaistujen tietojen kanssa.


Lähde: Ympäristönsuojelumenot 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Kärkkäinen 029 551 3662, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6055. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ympsm/2015/ympsm_2015_2017-10-26_tie_001_fi.html