Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.10.2018

Teollisuuden toimialoista metalli- ja metsäteollisuus käyttivät eniten ympäristönsuojelupalveluita vuonna 2016

Julkistusta korjattu 29.10.2018. Korjaukset on merkitty punaisella.

Suomen julkisen sektorin yhteenlasketut ympäristönsuojelumenot olivat 615 miljoonaa euroa vuonna 2016. Yrityksien käyttämät ympäristönsuojelupalvelut ja -investoinnit olivat 2 693 miljoonaa euroa. Kotitalouksien ympäristönsuojelumenot olivat 861 miljoonaa euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Ympäristönsuojelumenot-tilastosta. Tilasto kuuluu EU:n ympäristötilinpitoasetukseen ja kattaa julkisen sektorin, kotitaloudet, kaivostoiminnan, teollisuuden ja energia-, vesi- ja jätehuollon.

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon ympäristönsuojelupalvelujen käyttö ja investoinnit kohteittain 2014–2016

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon ympäristönsuojelupalvelujen käyttö ja investoinnit kohteittain 2014–2016

Vuonna 2016 kaivostoiminta, teollisuus sekä energia-, vesi- ja jätehuolto käyttivät ympäristönsuojeluun yhteensä 2 023 miljoonaa euroa ja investoivat 670 miljoonaa euroa. Ympäristönsuojelumenoluokittain tarkasteluna vuonna 2016 kaivostoiminta, teollisuus sekä energia-, vesi- ja jätehuolto käyttivät eniten rahaa jäte- ja jätevesihuoltoon sekä ulkoilman- ja ilmastonsuojeluun. Jakautuminen luokkien välillä vaihtelee vuosittain.

Kotitalouksien ympäristönsuojelumenot olivat 861 miljoonaa euroa, ja ne koostuvat jätevesi- ja jätemaksuista.

Ympäristönsuojelumenojen kohdentuminen sektoreittain 2014-2016

Sektori 2014 2015 2016
Julkinen sektori .. .. ..
Yhteensä 761 777 615
Käyttö 348 346 333
Investoinnit 25 17 16
Tulon ja pääomansiirrot, netto
(maksetut-saadut)
388 414 266
Kaivostoiminta, teollisuus,
energia-, vesi- ja jätehuolto
.. .. ..
Yhteensä 2 422 2 632 2 693
Käyttö 1 847 1 995 2 023
Investoinnit 575 637 670
Tulon ja pääomansiirrot, netto
(maksetut-saadut)
.. .. ..
Kotitaloudet .. .. ..
Yhteensä 810 845 861
Käyttö 810 845 861
Tulon ja pääomansiirrot, netto
(maksetut-saadut)
.. .. ..

Yrityksistä eniten ympäristönsuojelupalveluja käytettiin vesi-, ja jätehuollossa 1 697 miljoonalla eurolla. Lisäksi vesi- ja jätehuolto investoi eniten ympäristönsuojeluun 377 miljoonalla eurolla. Toiseksi eniten ympäristönsuojelupalveluja käytettiin teollisuudessa 234 miljoonalla eurolla. Teollisuuden toimialoista suurimmat ympäristönsuojelupalveluiden käyttäjät olivat metalli- ja metsäteollisuus. Teollisuudessa investointiin ympäristönsuojeluun 167 miljoonaa euroa. Eniten investoi kemianteollisuus.

Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla tehtiin suuria ympäristönsuojeluinvestointeja vuonna 2016 ja se näkyi alan kokonaisympäristönsuojelumenojen kasvuna. Sen sijaan energiahuolto investoi ympäristönsuojeluun huomattavasti vähemmän, kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden 2016 tiedot julkisen sektorin tulon ja pääomansiirroista eivät ole vertailukelpoisia aiempiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vaihdoksesta johtuvien luokittelumuutosten vuoksi. Lisäksi vesi- ja jätehuollon toimialojen tiedot vuosilta 2014 ja 2015 ovat tarkentuneet.

Tilaston käsitteet ja määritelmät perustuvat EU:n ympäristötilinpitoasetukseen (N:o 691/2011 ja 538/2014) ja Eurostatin käsikirjoihin.


Lähde: Ympäristönsuojelumenot 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Johanna Pakarinen 029 551 3313, Anna Piirainen 029 551 2733, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6055. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ympsm/2016/ympsm_2016_2018-10-25_tie_001_fi.html