Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.10.2019

Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit kasvoivat vuonna 2017

Korjattu 15.1.2020. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Suomen julkisen sektorin yhteenlasketut ympäristönsuojelumenot olivat 743 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yrityksien käyttämät ympäristönsuojelupalvelut ja -investoinnit olivat 2 724 miljoonaa euroa. Kotitalouksien ympäristönsuojelumenot olivat 893 miljoonaa euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Ympäristönsuojelumenot-tilastosta. Tilasto kuuluu EU:n ympäristötilinpitoasetukseen ja kattaa julkisen sektorin, kotitaloudet, kaivostoiminnan, teollisuuden ja energia-, vesi- ja jätehuollon.

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon ympäristönsuojelupalvelujen käyttö ja investoinnit kohteittain 2015–2017 (Kuviota korjattu 15.1.2020.)

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon ympäristönsuojelupalvelujen käyttö ja investoinnit kohteittain 2015–2017 (Kuviota korjattu 15.1.2020.)

Vuonna 2017 kaivostoiminta, teollisuus sekä energia-, vesi- ja jätehuolto käyttivät ympäristönsuojeluun yhteensä 2 100 miljoonaa euroa ja investoivat 624 miljoonaa euroa. Ympäristönsuojelumenoluokittain tarkasteluna vuonna 2017 yritysten jätevesi- ja jätehuollon menojen osuus kokonaisympäristösuojelupalveluiden käytöstä on vähentynyt. Jakautuminen luokkien välillä vaihtelee vuosittain.

Kotitalouksien ympäristönsuojelumenot olivat 893 miljoonaa euroa, ja ne koostuvat jätevesi- ja jätemaksuista. 

Ympäristönsuojelumenojen kohdentuminen sektoreittain 2015-2017 (Taulukkoa korjattu 15.1.2020)

Sektori 2015 2016 2017
Julkinen sektori .. .. ..
Yhteensä 1 063 675 743
Käyttö 393 333 376
Investoinnit 17 16 21
Tulon ja pääomansiirrot, netto (maksetut-saadut) 653 326 346
Kaivostoiminta, teollisuus, energia-, vesi- ja jätehuolto .. .. ..
Yhteensä 2 631 2 729 2 724
Käyttö 1 994 2 023 2 100
Investoinnit 637 706 624
Tulon ja pääomansiirrot, netto (maksetut-saadut) .. .. ..
Kotitaloudet .. .. ..
Yhteensä 845 861 893
Käyttö 845 861 893
Tulon ja pääomansiirrot, netto (maksetut-saadut) .. .. ..

Yrityksistä eniten ympäristönsuojelupalveluja käytettiin vesi-, ja jätehuollossa 1 730 miljoonalla eurolla. Lisäksi vesi- ja jätehuolto investoi eniten ympäristönsuojeluun 285 miljoonalla eurolla. Toiseksi eniten ympäristönsuojelupalveluja käytettiin teollisuudessa 240 miljoonalla eurolla. Teollisuuden toimialoista suurin ympäristönsuojelupalveluiden käyttäjä oli metalliteollisuus . Teollisuudessa investoitiin ympäristönsuojeluun 201 miljoonaa euroa. Eniten investoitiin metsäteollisuudessa ja metallimalmien louhinnassa. Metsäteollisuudessa tehtiin suuria ympäristönsuojeluinvestointeja vuonna 2017 ja se kasvatti tehdasteollisuuden kokonaisympäristösuojeluinvestointien määrää.

Vuoden 2017 tiedot teollisuuden ympäristösuojelumenoista on kerätty uudistetulla tiedonkeruulomakkeella. Tiedot menojen jakautumisesta ympäristönsuojelumenoluokkiin eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin uudistetun lomakkeen johdosta. Lisäksi julkisen sektorin tiedot vuosilta 2014-2016 ovat tarkentuneet päivitettyjen tulonsiirtoerien ja luokittelun vuoksi.

Tilaston käsitteet ja määritelmät perustuvat EU:n ympäristötilinpitoasetukseen (N:o 691/2011 ja 538/2014) ja Eurostatin käsikirjoihin.


Lähde: Ympäristönsuojelumenot 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Hörkkö 029 551 3035, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6055. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ympsm/2017/ympsm_2017_2019-10-31_tie_001_fi.html