Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.10.2020

Ympäristönsuojeluinvestoinnit kääntyivät kasvuun vuonna 2018

Suomen julkisen sektorin yhteenlasketut ympäristönsuojelumenot olivat 760 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yritysten käyttämät ympäristönsuojelupalvelut ja -investoinnit olivat hieman yli 2 900 miljoonaa euroa. Kotitalouksien ympäristönsuojelumenot olivat lähes 900 miljoonaa euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Ympäristönsuojelumenot-tilastosta. Tilasto kuuluu EU:n ympäristötilinpitoasetukseen ja se kattaa julkisen sektorin, kotitaloudet, kaivostoiminnan, teollisuuden sekä energia-, vesi- ja jätehuollon.

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon ympäristönsuojelupalvelujen käyttö ja investoinnit kohteittain 2014–2018

Kaivostoiminnan, teollisuuden ja energiahuollon ympäristönsuojelupalvelujen käyttö ja investoinnit kohteittain 2014–2018

Vuonna 2018 kaivostoiminta, teollisuus ja energiahuolto käyttivät ympäristönsuojeluun yhteensä 685 miljoonaa euroa, joista investointeja oli 318 miljoonaa euroa. Ympäristönsuojelumenot laskivat hieman vuodesta 2017. Ulkoilman- ja ilmastonsuojeluun kohdistettiin eniten menoja, kuten on pääsääntöisesti ollut myös aiempina vuosina. Muut ympäristönsuojelumenot vähenivät huomattavasti vuodesta 2017, mutta olivat vielä vuonna 2018 selvästi vuosia 2014–2016 suuremmat. Muut ympäristönsuojelumenot koostuvat suurelta osin maaperän ja pintavesien suojelusta sekä ympäristöä koskevasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Jätehuollon osuus oli vain 12 % kaikista menoista. Pieni osuus selittyy sillä, että yritykset ostavat jätehuollon ostopalveluna, jolloin menot kohdistuvat jätehuollon toimialalle. Jätehuollossa toimivat yritykset luetaan päätoimisten ympäristönsuojelupalveluiden tuottajien sektoriin.

Ympäristönsuojelumenojen kohdentuminen sektoreittain 2016–2018

Sektori 2016 2017 2018
Julkinen sektori .. .. ..
Yhteensä 675 743 760
Käyttö 333 376 388
Investoinnit 16 21 20
Tulon ja pääomansiirrot, netto (maksetut-saadut) 326 346 352
Kaivostoiminta, teollisuus, energia-, vesi- ja jätehuolto .. .. ..
Yhteensä 2 754 2 750 2 939
Käyttö 2 048 2 136 2 286
Investoinnit 706 613 653
Tulon ja pääomansiirrot, netto (maksetut-saadut) .. .. ..
Kotitaloudet .. .. ..
Yhteensä 836 856 891
Käyttö 836 856 891
Tulon ja pääomansiirrot, netto (maksetut-saadut) .. .. ..

Yrityksistä eniten ympäristönsuojelupalveluja käytettiin vesi- ja jätehuollossa 1 920 miljoonalla eurolla, josta suurin osa kohdistui jätehuoltomenoihin. Toiseksi eniten ympäristönsuojelupalveluja käytettiin teollisuudessa, joka käytti niihin 244 miljoonaa euroa. Teollisuuden toimialoista suurin ympäristönsuojelupalveluiden käyttäjä oli metalliteollisuus.

Ympäristönsuojeluinvestointien kehitys Suomessa ja Euroopan Unionin alueella 2014–2018

Ympäristönsuojeluinvestointien kehitys Suomessa ja Euroopan Unionin alueella 2014–2018

Vuodesta 2014 alkaen ympäristönsuojeluinvestointien kehitys on Suomessa ollut muita Euroopan Unionin jäsenmaita selvästi myönteisempää. Suomen koko talouden ympäristönsuojeluinvestoinnit kääntyivät jälleen kasvuun vuoden 2017 pudotuksen jälkeen. Kasvu tapahtui vesi-, jäte- ja energiahuollon toimialoilla. Teollisuudessa ympäristönsuojeluinvestoinnit sen sijaan kääntyivät laskuun. Vuonna 2018 eniten ympäristönsuojeluun investoi vesi- ja jätehuolto 335 miljoonalla eurolla, joka kattaa noin puolet kokonaisinvestoinneista. Toiseksi eniten investoitiin metalliteollisuudessa ja energiahuollossa, joissa kummassakin investoitiin 71 miljoonaa euroa.

Tilaston käsitteet ja määritelmät perustuvat EU:n ympäristötilinpitoasetukseen (N:o 691/2011 ja 538/2014) ja Eurostatin käsikirjoihin.


Lähde: Ympäristönsuojelumenot 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Hörkkö 029 551 3035, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6055. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ympsm/2018/ympsm_2018_2020-10-29_tie_001_fi.html