Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2015

Teollisuuden tuotantopääoma hiipui edelleen vuonna 2014

Teollisuuden (toimiala C) käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 7,5 miljardia euroa vuonna 2014. Edellisvuonna summa oli 2,8 miljardia. Lisäys johtuu pelkästään elektroniikkateollisuuden toteuttamasta suuresta liiketoimintakaupasta, jonka synnyttämä liikearvojen kasvu nosti aineettomien investointien määrää 4,9 miljardiin euroon. Samaan aikaan teollisuusyritysten poistot ovat viime vuosina ylittäneet selvästi aineellisten käyttöomaisuusinvestointien määrän. Tällainen kehitys johtaa vääjäämättä teollisuuden tuotantokapasiteetin hiipumiseen Suomessa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta 2014.

Teollisuuden investoinnit

Teollisuuden investoinnit

Teollisuuden liikevaihto oli 130,3 miljardia euroa vuonna 2014. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi 135,1 miljardia joten pudotusta oli 3,6 prosenttia. Liikevaihdon laskusta puolet tuli metalliteollisuudesta. Liikevaihdon vähennyksestä suurin osa tuli muusta kuin kotimaisen teollisuustuotannon laskusta. Vastaavaa ajanjaksoa kuvaavan Teollisuustuotanto 2014 –tilaston mukaan myydyn tuotannon arvo oli 80 miljardia, jossa oli vähennystä 1,2 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden kannattavuudessa näkyi heikkoa kohenemista käyttökatteella mitaten. Tulos ennen rahoituseriä ja veroja kasvoi 380 miljoonaa euroa nostaen käyttökatetta puoli prosenttiyksikköä. Elektroniikkateollisuudessa tehtyjen isojen yrityskauppojen myötä saadut liiketoimintojen myyntivoitot kasvattivat tilikauden tulosta. Samoin toimialalla saadut, lähes miljardin suuruiset veronpalautukset pienensivät teollisuuden maksamia veroja 40 miljoonaan euroon. Teollisuusyritysten yhteenlaskettu kirjanpidollinen tilikauden tulos oli 12,4 miljardia euroa vuonna 2014. Edellisvuonna tulosta kertyi 2,0 miljardia.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.

Yritykset Suomessa 2014

Yritysten työllistämän henkilöstön määrä laski lähes kaikilla toimialoilla. Lasku oli merkittävää erityisesti teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilla. Koulutuksen toimialalla henkilöstömäärän lasku oli suhteellisesti merkittävää. Henkilöstön määrä kasvoi ainoastaan terveydenhuollon, taiteen ja viihteen sekä ravitsemus- ja majoitustoiminnan toimialoilla.

Yritysten kokonaismäärä nousi alkutuotannon yritysten lisääntymisen vuoksi. Muilla toimialoilla yritysten määrä pysyi jokseenkin edellisvuoden tasolla. Yritysten määrä laski erityisesti teollisuuden, kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Alkutuotanto huomioiden yritysten määrä kasvoi jonkin verran.

Liikevaihdoltaan suurimpien, yli 200 miljoonan euron liikevaihdon yritysten lukumäärä säilyi vuonna 2014 samana kuin 2013. Tätä pienemmissä luokissa kehitys oli vaihtelevaa vuosien 2013 ja 2014 välillä. Henkilöstön määrä laski lähes kaikissa liikevaihdon kokoluokissa. Poikkeuksen muodostivat yritykset, joiden liikevaihto oli 2 – 9,9 miljoonaa euroa, joiden henkilöstön määrä kasvoi jonkin verran alle 2 000 henkeä.

Ylivoimaisesti suurin osa Suomessa toimivista yrityksistä on pieniä. Alle viiden henkilötyövuoden yritykset työllistävät lähes yhtä paljon suomalaisia kuin yli tuhat henkilötyövuotta työllistäneet yritykset. Suurimpien yritysten palkkasumma on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin pienimmän kokoluokan yritysten.

Suurin osa suomalaisista yrityksistä toimii joko osakeyhtiömuotoisesti tai elinkeinonharjoittajana, eli luonnollisena henkilönä. Nämä oikeudelliset muodot muodostavat noin 85 prosenttia kaikista yrityksistä. Sekä osakeyhtiöiden että luonnollisena henkilöinä toimivien yritysten määrä kasvoi vuonna 2014 vuoteen 2013 nähden.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (299,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 18.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2014/yrti_2014_2015-12-18_tie_001_fi.html