Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.9.2016

Yritysten liikevaihto laski vuonna 2015

Yritysten (TOL B-S, pl. K) yhteen laskettu liikevaihto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 377,5 miljardia euroa vuonna 2015. Teollisuuden ja kaupan heikko kehitys painoi koko yrityssektorin liikevaihdon 6,2 miljardin euron laskuun edellisvuoteen verrattuna. Koko teollisuuden alojen liikevaihto supistui 7,3 ja kaupan 2,5 miljardia euroa. Rakentamisen liikevaihto kasvoi 1,2 miljardia. Palvelutoimialoilla liikevaihtoa kertyi 2,4 miljardia enemmän kuin edellisvuonna.

Yritysten liikevaihto toimialoittain 2014-2015*

Yritysten liikevaihto toimialoittain 2014-2015*

Teollisuuden (TOL C) liikevaihto supistui edelleen ja oli 123,8 miljardia euroa vuonna 2015. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi 130,3 miljardia joten pudotusta oli 5 prosenttia. Liikevaihdon vähennyksestä lähes puolet tuli kotimaisen teollisuustuotannon laskusta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden isojen yhtiöjärjestelyjen myötä toimialan yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta sulautui 6,6 miljardia euroa. Kemian teollisuudessa liikevaihto laski 3,8 miljardia. Metalliteollisuudessa liikevaihto kasvoi 3,1 miljardia johtuen suurelta osin yritysten toimintojen uudelleenjärjestelyistä.

Yrityssektorin yhteen laskettu jalostusarvo oli 96,2 miljardia euroa vuonna 2015. Yrityksille kertyi jalostusarvoa 2,8 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2014. Jalostusarvon kasvusta reilusti yli puolet eli 1,8 miljardia euroa tuli palvelusektorilta. Koko teollisuuden jalostusarvo kasvoi 0,7 ja rakentamisen 0,3 miljardia euroa. Kaupan toimialalla jalostusarvo pysyi edellisvuoden tasolla.

Yritysten jalostusarvo toimialoittain 2015*

Yritysten jalostusarvo toimialoittain 2015*

Yritysten lukumäärä ja henkilöstö 2015

Ennakkotietojen mukaan yritysten lukumäärä yhteensä kasvoi edeltävään vuoteen nähden. Erityisesti yritysmäärä kasvoi ammatillisen, teknillisen ja tieteellisten palvelujen, hallinto ja tukipalvelujen sekä terveydenhuollon toimialoilla (toimialat M, N ja Q). Teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä logistiikan toimialoilla (C, F, G, H) yritysten lukumäärä jatkoi pienessä laskussa.

Yritysten työllistämä henkilöstömäärä laski vuonna 2015 vähemmän kuin vuonna 2014. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 yhteenlaskettu henkilöstömäärä muilla kuin alkutuotannon toimialoilla laski noin 6 000 henkilötyövuotta edeltävään vuoteen nähden. Henkilöstön määrä laski eniten teollisuuden ja kaupan toimialoilla C ja G. Eniten henkilöstön määrä nousi hallinnon ja tukipalvelujen sekä terveydenhuollon toimialojen N ja Q yrityksissä.

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ennakkotiedot kattavat kaivostoiminnan ja teollisuuden, rakentamisen sekä kaupan ja palvelujen toimialat. Ennakkotilastossa ei julkaista kaikkien yritysten yhteenlaskettuja tietoja, koska ennakkotiedoista puuttuvat alkutuotannon toimialan yksiköt. Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2015/yrti_2015_2016-09-22_tie_001_fi.html