Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.9.2019

Yritysten liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia vuonna 2018

Yritysten (TOL B-S, pl. K) liikevaihto ilman sisäisiä eriä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 417,7 miljardia euroa vuonna 2018. Liikevaihtoa kertyi yhteensä 23 miljardia eli 5,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kasvusta 10,8 miljardia tuli teollisuusyrityksiltä (TOL B-E), 6,2 miljardia palveluyrityksiltä, 4,5 miljardia kaupan alalta ja 1,5 miljardia rakentamisesta.

Yritysten liikevaihto 2017 - 2018*

Yritysten liikevaihto 2017 - 2018*

Koko yrityssektorille kertyi liiketulosta yhteensä 26,3 miljardia euroa. Liiketoiminnan tuottojen 21,7 miljardin euron kasvu hupeni toimintakuluihin. Liiketulosta jäi vain 1,3 miljardia enemmän kuin edellisvuonna. Yritysten kannattavuus ei kohentunut, vaan liiketulosprosentti pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 6,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Yritysten jalostusarvo oli 113,9 miljardia euroa vuonna 2018. Yrityksille kertyi jalostusarvoa 4,7 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2017. Jalostusarvon kasvusta hieman yli puolet tuli palvelualoilta (TOL H-S, pl. K). Teollisuuden toimialoilta (TOL B-E). jalostusarvon kasvua kertyi 1,7 miljardia euroa ja kaupan alalta 0,6 miljardia euroa. Rakentamisen toimialalta jalostusarvoa kertyi hieman edellisvuotta vähemmän.

Yritysten jalostusarvo 2018*

Yritysten jalostusarvo 2018*

Henkilöstön määrä kasvoi 43 000 henkilötyövuodella 2018

Ennakkotietojen mukaan yritysten lukumäärä yhteensä (pl. TOL A) oli hieman alle 285 000. Yrityksiä oli noin 2 000 vähemmän kuin edellisvuonna. Yritysmäärä väheni lähes jokaisella päätoimialalla. Sen sijaan kiinteistöalan (TOL L) ja informaatiosektorin (TOL J) yritysmäärät kasvoivat. Eniten yrityksiä katosi Kaupan toimialalta, vähennys oli noin 1 600 yritystä.

Yritysten työllistämä henkilöstömäärä oli yhteensä (pl. toimiala A) yli 1,4 miljoonaa kokoaikaisiksi muunnettuna vuonna 2018. Luvussa on mukana sekä palkansaajat että yrittäjät. Suurin työllistäjä oli palvelusektori (TOL H-S) 708 000 henkilötyövuodella. Koko yrityssektorin yhteenlaskettu henkilöstömäärä nousi 43 000 henkilötyövuodella edeltävään vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärät kasvoivat kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta energiatoimialaa (TOL D). Eniten henkilöstön määrä kasvoi hallinto- ja tukipalvelujen, teollisuuden, rakentamisen sekä terveyspalvelujen toimialoilla (TOL N, C, F ja Q). Hallinto- ja tukipalvelujen toimialalla henkilötyövuodet kasvoivat 6 800 ja teollisuudessa 6 600 vuodella.

Tilaston tietopohja

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ennakkotiedot perustuvat Tilastokeskuksen määrittelemien yritysten tietoihin. Yritys on päätöksenteossaan itsenäinen yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi. Yritys muodostetaan yhdestä tai useammasta oikeudellisesta yksiköstä (y-tunnus). Ennakkotilasto kattaa tietoja toimialoilta B-S. Ennakkotiedoista puuttuvat alkutuotannon toimialan yksiköt, siksi kaikkien yritysten yhteenlaskettuja tietoja ei julkisteta. Tiedot pohjautuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.

Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta julkaistaan tietokantatauluja sekä yrityksiin että oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksiin) perustuen.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 26.9.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2018/yrti_2018_2019-09-26_tie_001_fi.html