Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.9.2020

Yritysten liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia vuonna 2019

Yritysten (TOL B-S, pl. K) liikevaihto ilman sisäisiä eriä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 427,4 miljardia euroa vuonna 2019. Liikevaihtoa kertyi yhteensä 9,9 miljardia, eli 2,4 prosenttia, enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kasvusta 4,0 miljardia tuli teollisuusyrityksiltä, 3,4 miljardia palveluyrityksiltä, 0,5 miljardia kaupan alalta ja 1,9 miljardia rakentamisesta.

Yritysten liikevaihto 2018 – 2019*

Yritysten liikevaihto 2018 – 2019*

Koko yrityssektorille kertyi liiketulosta yhteensä 22,7 miljardia euroa vuonna 2019. Toimintakulut kasvoivat liiketoiminnan tuottojen 9,3 miljardin euron kasvua enemmän. Tällöin liiketulos jäi 1,3 miljardia pienemmäksi kuin vuonna 2018. Yritysten kannattavuus heikentyi hieman edellisvuodesta: liiketulosprosentti oli 5,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, kun vuonna 2018 se oli 5,6 prosenttia. Kannattavuus heikentyi erityisesti teollisuuden toimialoilla, yhteensä 5,7 prosentista 4,7 prosenttiin. Kaupan toimialoilla kannattavuuden kehitys oli myönteisintä, tosin sielläkin liiketulosprosentti pysyi vain edellisvuoden tasolla 2,9 prosentissa.

Yritysten jalostusarvo oli 114,1 miljardia euroa vuonna 2019. Yrityksille kertyi jalostusarvoa 1,9 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2018. Jalostusarvo kasvoi erityisesti palvelualoilla, yhteensä 2,5 miljardia euroa. Teollisuuden toimialoilla jalostusarvo sen sijaan laski vuoteen 2018 verrattuna 1,0 miljardia euroa. Kaupan ja rakentamisen toimialoilla jalostusarvoa kertyi molemmilla 0,2 miljardia euroa edellisvuotta enemmän.

Yritysten jalostusarvo 2019*

Yritysten jalostusarvo 2019*

Yllä olevissa kappaleissa olevat tiedot perustuvat yritysten tilinpäätöstilastoon, josta löytyy tietoja teollisuuden (TOL B-E), rakentamisen (TOL F), kaupan (TOL G) ja muiden palveluiden toimialoilta, lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialaa (TOL H-S, pl. K).

Henkilöstön määrä kasvoi 16 000 henkilötyövuodella 2019

Ennakkotietojen mukaan yritysten lukumäärä yhteensä (TOL B-X) oli noin 292 000. Yrityksiä oli noin 6 000 enemmän kuin edellisvuonna. Yritysmäärä lisääntyi lähes jokaisella päätoimialalla. Sen sijaan kaivostoiminnan ja louhinnan sekä kaupan toimialojen yritysmäärät vähenivät hieman. Eniten yritysten määrä lisääntyi ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, yhteensä lähes 1 200 yrityksellä. Suhteellisesti eniten yritysten määrä lisääntyi taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialalla, jossa vuosikasvu oli 7,1 prosenttia.

Yritysten työllistämä henkilöstömäärä oli yhteensä vajaa 1,5 miljoonaa kokoaikaisiksi muunnettuna vuonna 2019. Luvussa on mukana sekä palkansaajat että yrittäjät. Suurin työllistäjä oli palvelusektori 728 000 henkilötyövuodella. Koko yrityssektorin yhteenlaskettu henkilöstömäärä nousi 16 000 henkilötyövuodella edeltävään vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärät laskivat rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan, koulutuksen sekä muun palvelutoiminnan toimialoilla. Muilla päätoimialoilla henkilöstömäärät kasvoivat. Eniten henkilöstön määrä kasvoi hallinto- ja tukipalvelujen toimialalla, yhteensä noin 14 000 henkilötyövuodella.

Kahden edellisen kappaleen tiedot perustuvat yritysten rakennetilaston tietoihin, joka kattaa ennakkotietojen osalta kaikki toimialat lukuun ottamatta alkutuotannon toimialaa (TOL A).

Tilaston tietopohja

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ennakkotiedot perustuvat Tilastokeskuksen määrittelemien yritysten tietoihin. Yritys on päätöksenteossaan itsenäinen yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi. Yritys muodostetaan yhdestä tai useammasta oikeudellisesta yksiköstä (y-tunnus). Ennakkotilasto kattaa tietoja toimialoilta B-S. Ennakkotiedoista puuttuvat alkutuotannon toimialan yksiköt, siksi kaikkien yritysten yhteenlaskettuja tietoja ei julkisteta. Tiedot pohjautuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.

Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta julkaistaan tietokantatauluja sekä yrityksiin että oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksiin) perustuen.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauno Viita 029 551 3381, Milka Suomalainen 029 551 3621, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 24.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2019/yrti_2019_2020-09-24_tie_001_fi.html