Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.12.2020

Yritysten liiketulos laski vuonna 2019

Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen yritykset keräsivät liikevaihtoa ilman sisäisiä eriä yhteensä 427,4 miljardia euroa vuonna 2019. Liikevaihto kasvoi 9,9 miljardia euroa edellisvuodesta. Yrityksille jäi liiketulosta yhteensä 22,1 miljardia euroa, eli 2,4 miljardia vähemmän kuin vuonna 2018. Liiketuloksen laskusta teollisuuden osuus oli 1,2 miljardia euroa ja palvelualojen yritysten 0,8 miljardia. Rakentamisen toimialalla liiketulos pieneni noin 290 miljoonaa euroa ja kaupan toimialalla noin 90 miljoonaa euroa.

Yritysten liiketulos 2017 – 2019

Yritysten liiketulos 2017 – 2019

Yritysten liikevaihto kasvoi teollisuuden, rakentamisen ja palvelun toimialoilla. Teollisuuden toimialalla liikevaihtoa kertyi 5,8 miljardia euroa, eli 3,8 prosenttia, enemmän kuin vuonna 2018. Rakentamisen liikevaihto kasvoi 2,0 miljardia euroa ja palvelualoilla 3,1 miljardia. Sen sijaan kaupan liikevaihto supistui 1,0 miljardia euroa vuoteen 2018 verrattuna.

Koko teollisuuden liikevaihto oli 157,6 miljardia euroa vuonna 2019. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi 151,8 miljardia euroa. Teollisuuden toimialan liikevaihdon kasvu johtui suurten yritysten liikevaihdon kasvusta. Teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihto sen sijaan laski. Tarkemmalla toimialatasolla liikevaihdon kehitykseen vaikutti eniten elektroniikkateollisuuden (TOL 26) 19,6 prosentin liikevaihdon kasvu.

Liiketulosta koko teollisuuden toimialalla kertyi yhteensä 8,1 miljardia euroa, eli 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Liiketulos laski teollisuudessa sekä suurilla että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä.

Palvelualojen yrityksille kertyi liikevaihtoa yhteensä 112,2 miljardia euroa vuonna 2019. Liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen yhteenlaskettu liiketulos oli 9,1 miljardia euroa vuonna 2019. Liiketulos supistui 7,8 prosenttia edellisvuodesta.

Yllä olevissa kappaleissa olevat tiedot perustuvat yritysten tilinpäätöstilastoon, josta löytyy tietoja teollisuuden (TOL B-E), rakentamisen (TOL F), kaupan (TOL G) ja muiden palveluiden toimialoilta, lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialaa (TOL H-S, pl. K). Liiketulos on oikaistun tuloslaskelman välitulos, joka poikkeaa virallisen tuloslaskelman liikevoitosta/-tappiosta tilaston laadinnassa tehtyjen oikaisujen määrällä (mm. laskennallinen palkkakorjaus, käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappio sekä fuusiovoitot ja -tappiot).

Yritysten henkilöstön määrä jatkoi kasvuaan 2019

Yritysten lukumäärä oli vuonna 2019 yhteensä 369 900. Yritysten lukumäärä kasvoi 2,5 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Yritysmäärä lisääntyi eniten alkutuotannon toimialalla (TOL A) ja laski eniten kaupassa (TOL G).

Yritysten yhteenlaskettu henkilöstön määrä vuonna 2019 oli 1,53 miljoonaa kokoaikaiseksi muunnettuna. Henkilöstön määrä lisääntyi noin 34 500 henkilötyövuodella, eli 2,3 prosenttia, vuonna 2019. Henkilöstön määrä kasvoi eniten hallinto- ja tukipalvelutoiminnan sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla (TOL N ja Q).

Kahden edellisen kappaleen tiedot perustuvat yritysten rakennetilaston tietoihin, joka kattaa joulukuussa julkaistavien lopullisten tietojen osalta kaikki toimialat, myös alkutuotannon (TOL A).

Tilaston tietopohja

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tiedot perustuvat Tilastokeskuksen määrittelemien yritysten tietoihin. Yritys on päätöksenteossaan itsenäinen yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi. Yritys muodostetaan yhdestä tai useammasta oikeudellisesta yksiköstä (y-tunnus). Tiedot pohjautuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä. Tilaston yhteydestä löytyy erilliset taulukot voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä.

Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta julkaistaan tietokantatauluja sekä yrityksiin että oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksiin) perustuen.

Yritysten toimipaikkoja kuvaavia tietoja löytyy Alueellisesta yritystoimintatilastosta . Suomessa toimivien ulkomaisten tytäryhtiöiden tarkempia tietoja löytyy Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastosta . Nämä yritykset sisältyvät myös yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 17.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2019/yrti_2019_2020-12-17_tie_001_fi.html