Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.9.2021

Yritysten liikevaihto laski 3,9 prosenttia vuonna 2020

Yritysten (TOL B-S, pl. K) liikevaihto ilman sisäisiä eriä oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä 410,9 miljardia euroa vuonna 2020. Liikevaihtoa kertyi yhteensä 16,5 miljardia eli 3,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon laskusta 10,2 miljardia kertyi teollisuusyrityksiltä ja 7,5 miljardia palveluyrityksiltä. Kaupan alan liikevaihto sen sijaan kasvoi 0,5 miljardia ja rakentamisen 0,6 miljardia.

Yritysten liikevaihto 2019–2020*

Yritysten liikevaihto 2019–2020*

Koko yrityssektorille kertyi liikevoittoa yhteensä 20,1 miljardia euroa vuonna 2020. Vuonna 2019 liikevoiton määrä oli 22,1 miljardia euroa, eli liikevoitto väheni 9,2 %. Liiketoiminnan tuotot laskivat yhteensä 15,9 miljardia euroa, eli 3,6 %. Lasku oli hieman liikevaihdon laskua pienempi liiketoiminnan muissa tuotoissa ilmoitettavien tukien ja avustusten lisääntymisen vuoksi. Toimintakulut sekä poistot ja arvonalentumiset vähentyivät yhteenlaskettuna 13,9 miljardia euroa vuodesta 2019.

Yritysten jalostusarvo oli 112,0 miljardia euroa vuonna 2020. Yrityksille kertyi jalostusarvoa 2,3 miljardia euroa vähemmän kuin vuonna 2019. Jalostusarvo laski erityisesti palvelualoilla, yhteensä 2,8 miljardia euroa. Kaupan ja rakentamisen toimialoilla jalostusarvo sen sijaan kasvoi vuoteen 2019 verrattuna, kaupassa 0,4 ja rakentamisessa 0,3 miljardia euroa. Teollisuuden toimialoilla jalostusarvo laski vuoteen 2019 verrattuna 0,2 miljardia euroa.

Yritysten jalostusarvo 2020*

Yritysten jalostusarvo 2020*

Yllä olevissa kappaleissa olevat tiedot perustuvat yritysten tilinpäätöstilastoon, josta löytyy tietoja teollisuuden (TOL B-E), rakentamisen (TOL F), kaupan (TOL G) ja muiden palveluiden toimialoilta, lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialaa (TOL H-S, pl. K).

Toimialojen yhteenvedosta (TOL H-S, pl. K) on peitetty investointitiedot niiden epävarmuudesta johtuen. Tiedot julkaistaan joulukuun tilastojulkistuksen yhteydessä.

Henkilöstön määrä laski 19 000 henkilötyövuodella 2020

Ennakkotietojen mukaan yritysten lukumäärä yhteensä (TOL B-X) oli noin 292 000. Yrityksiä oli vain vajaa 200 enemmän kuin vuonna 2019. Yritysten määrä lisääntyi eniten rahoitus- ja vakuutusalalla, yhteensä noin 800 yrityksellä. Yritysmäärissä oli merkittävää kasvua myös rakentamisen, ammatillisen, tieteellisen ja teknillisen toiminnan sekä kiinteistöalan toimialoilla. Yritysten määrä vähentyi eniten kaupan toimialoilla, yhteensä noin 700 yrityksellä. Myös teollisuuden ja muun palvelutoiminnan (TOL S) toimialoilla yritysten määrä väheni usealla sadalla yrityksellä.

Yritysten työllistämä henkilöstömäärä oli yhteensä vajaa 1,5 miljoonaa kokoaikaisiksi muunnettuna vuonna 2020. Luvussa on mukana sekä palkansaajat että yrittäjät. Koko yrityssektorin yhteenlaskettu henkilöstömäärä laski 19 000 henkilötyövuodella, eli 1,3 %, edeltävään vuoteen verrattuna. Laskusta valtaosa, noin 16 000 henkilötyövuotta, selittyi palvelualojen henkilöstömäärän vähentymisestä. Myös kaupan ja teollisuuden toimialoilla henkilöstömäärät laskivat, mutta palvelualoja maltillisemmin. Rakentamisen toimialalla henkilöstömäärä sen sijaan kasvoi 1 800 henkilötyövuodella.

Kahden edellisen kappaleen tiedot perustuvat yritysten rakennetilaston tietoihin, joka kattaa ennakkotietojen osalta kaikki toimialat lukuun ottamatta alkutuotannon toimialaa (TOL A).

Tilaston tietopohja

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tiedot perustuvat Tilastokeskuksen määrittelemien yritysten tietoihin. Yritys on päätöksenteossaan itsenäinen yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi. Yritys muodostetaan yhdestä tai useammasta oikeudellisesta yksiköstä (y-tunnus). Ennakkotiedoista puuttuvat alkutuotannon toimialan yksiköt, siksi kaikkien yritysten yhteenlaskettuja tietoja ei julkisteta. Tiedot pohjautuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä. Tilaston yhteydestä löytyy erilliset taulukot voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä.

Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta julkaistaan tietokantatauluja sekä yrityksiin että oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksiin) perustuen.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 23.09.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2020/yrti_2020_2021-09-23_tie_001_fi.html