Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2021

Yritysten kannattavuus parani käyttökatteella mitattuna teollisuudessa, kaupassa ja rakentamisessa vuonna 2020

Katsausta korjattu 16.12.2021.

Teollisuuden, rakentamisen ja kaupan alan yritysten kannattavuus parani koronasta huolimatta vuonna 2020 käyttökatteella mitattuna vuoteen 2019 verrattuna. Teollisuuden ja rakentamisen käyttökateprosentti kasvoi 0,9 ja kaupan 0,5 prosenttiyksikköä. Palvelualojen kannattavuus sen sijaan heikkeni 0,5 prosenttiyksikköä. Ilman palvelualoille maksettuja tukia kannattavuus olisi heikentynyt hieman yli prosenttiyksikön. Liikevaihto kasvoi kaupan ja rakentamisen toimialoilla vuonna 2020, mutta laski teollisuudessa ja palvelualoilla. Teollisuudessa liiketoiminnan kulut laskivat liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen laskua enemmän, mikä näkyi käyttökateprosentin kasvuna.

Yritysten käyttökate 2019–2020

Yritysten käyttökate 2019–2020

Palvelualoista kannattavuus heikkeni käyttökatteella mitattuna erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä taiteiden, viihteen ja virkistystoiminnan toimialoilla. Näillä toimialoilla korona ja sen vuoksi tehdyt rajoitukset vaikuttivat erityisen paljon. Palvelualojen kannattavuus heikkeni vuoteen 2019 verrattuna myös liiketulosprosentilla mitattuna, yhteensä 1,8 prosenttiyksikköä.

Teollisuusyritysten kannattavuus parani käyttökatteella mitattuna erityisesti elektroniikkateollisuudessa sekä muiden kulkuneuvojen valmistuksessa. Liiketulosprosentilla mitattuna teollisuuden kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Kaupan ja rakentamisen toimialoilla kannattavuus parani myös liiketulosprosentilla mitattuna: kaupassa 0,4 prosenttiyksikköä ja rakentamisessa 1,0 prosenttiyksikköä.

Yritysten rahoitustulosprosentti heikentyi teollisuuden, kaupan ja muiden palveluiden toimialoilla. Rakentamisessa rahoitustulosprosentti kasvoi puolestaan 1,0 prosenttiyksikköä. Teollisuudessa ja kaupassa rahoitustulosprosentti supistui erityisesti rahoituskuluissa raportoitavista arvonalentumisista johtuen. Myös nettotulosprosentti sekä kokonaistulosprosentti laskivat teollisuudessa, kaupassa ja palvelualoilla. Rakentamisessa vastaavissa tunnusluvuissa oli kasvua.

Yritysten rahoitustulos 2019–2020

Yritysten rahoitustulos 2019–2020

Yllä olevissa kappaleissa olevat tiedot perustuvat yritysten tilinpäätöstilastoon, josta löytyy tietoja teollisuuden (TOL B-E), rakentamisen (TOL F), kaupan (TOL G) ja muiden palveluiden toimialoilta, lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialaa (TOL H-S, pl. K).

Yritysten määrä väheni hieman vuonna 2020

Yritysten lukumäärä oli vuonna 2020 yhteensä 368 600. Yritysten lukumäärä väheni 0,4 prosenttia vuodesta 2019. Yritysmäärä supistui eniten maa- ja metsätaloudessa, jossa yritysten lukumäärä väheni 3 900 yrityksellä, eli noin 5,0 prosenttia. Yritysten määrä lisääntyi puolestaan eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa lukumäärä kasvoi 1 200 yrityksellä, eli 3,3 prosenttia. Prosentuaalisesti eniten yritysten määrä lisääntyi rahoitus- ja vakuutusalalla, jossa yritysmäärä kasvoi 10,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Koronan kurittamilla majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä taiteet, viihteet ja virkistys – toimialoilla yritysten lukumäärissä näkyi jopa kasvua. Majoituksen- ja ravitsemistoiminnan toimialalla yritysten lukumäärä kasvoi maltillisesti 16 yrityksellä, eli 0,1 prosenttia. Kasvu selittyy majoitusalan yritysten lisääntymisellä. Taiteet, viihteet ja virkistys -toimialalla yritysten lukumäärä kasvoi 91 yrityksellä, eli 1,0 prosenttia vuodentakaisesta. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla yritysten lukumäärä väheni 71 yrityksellä, eli 0,4 prosenttia. Toimialan lasku jäi maltilliseksi erityisesti posti- ja kuriiritoimintaa harjoittavien yritysten lisääntymisen vuoksi.

Kahden edellisen kappaleen tiedot perustuvat yritysten rakennetilaston tietoihin, joka kattaa joulukuussa julkaistavien lopullisten tietojen osalta kaikki toimialat, myös alkutuotannon (TOL A). Kiinteistöalan toimialalla (TOL 68) osa liikevaihdosta saattaa vuonna 2020 näkyä muissa liiketoiminnan tuotoissa tietolähteenä käytettävän elinkeinoverolomakkeen raportointitavan muutoksesta johtuen.

Lisää tietoa yritysten kehityksestä koronavuonna 2020 löytyy katsauksesta .

Tilaston tietopohja

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tiedot perustuvat Tilastokeskuksen määrittelemien yritysten tietoihin. Yritys on päätöksenteossaan itsenäinen yksikkö, joka tuottaa tavaroita ja/tai palveluja markkinoilla myytäväksi. Yritys muodostetaan yhdestä tai useammasta oikeudellisesta yksiköstä (y-tunnus). Tiedot pohjautuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä. Tilaston yhteydestä löytyy erilliset taulukot voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä.

Rakenne- ja tilinpäätöstilastosta julkaistaan tietokantatauluja sekä yrityksiin että oikeudellisiin yksiköihin (y-tunnuksiin) perustuen.

Yritysten toimipaikkoja kuvaavia tietoja löytyy Alueellisesta yritystoimintatilastosta . Suomessa toimivien ulkomaisten tytäryhtiöiden tarkempia tietoja löytyy Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastosta . Nämä yritykset sisältyvät myös yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon.


Lähde: Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, Anna-Maija Laakko 029 551 3640, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (449,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-6217. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yrti/2020/yrti_2020_2021-12-16_tie_001_fi.html