Arvot ja eettiset periaatteet

Toimintamme perustana on tilasto- ja tutkimusalan kansainvälisten suositusten mukaiset ammattieettiset periaatteet. Tilastokeskuksen noudattamat ammattieettiset periaatteet on kuvattu ammattieettisessä oppaassa (pdf).

Toiminnassamme sovellamme seuraavia Tilastokeskuksen ammattieettisiä periaatteita:

Puolueettomuus
Tilastot laaditaan noudattaen objektiivisuutta, tieteellisyyttä ja harhattomuutta. Tilastontekijät päättävät itse tilaston laadinnassa käytettävistä tekniikoista, menetelmistä ja määritelmistä. Näissä asioissa he eivät suosi mitään yhteiskunnallista ryhmää eivätkä toimi vallassa olevien vaatimuksesta ammattieettisten periaatteiden vastaisesti.
Luotettavuus
Tilastot kuvaavat mahdollisimman paikkansapitävästi ja täsmällisesti niitä olosuhteita ja asioita, joita niillä halutaan kuvata.
Relevanssi (asiaankuuluvuus)
Tilastot kuvaavat niitä alueita, joista yhteiskunta todella tarvitsee tietoja. Tilastojen tarjonta noudattaa kysyntää ja sen muutoksia. Tilastoja laadittaessa tarpeettomia tietoja ei kerätä eikä tarpeettomia tilastoja tehdä.
Tietosuoja
Tietoja käsitellessään ja säilyttäessään Tilastokeskuksen työntekijä menettelee aina niin, ettei kenenkään yksityisyyttä taikka liike- ja ammattisalaisuutta vaaranneta.Tietosuoja-sivulle
Avoimuus
Tilastojen perustietojen antajille kerrotaan tietojen antoperuste, käyttötarkoitus, tärkeimmät tilaston laatimisessa sovellettavat menettelytavat sekä tietojen luovutusperusteet.
Tehokkuus
Suomen virallinen tilasto laaditaan taloudellisesti ja tehokkaasti, myös perustietojen antajien vastaustaakkaa minimoiden.