FN-indikatorer för hållbar utveckling som figurer och tabeller

I FN: s handlingsprogram för hållbar utveckling har 17 globala mål som styr främjandet av hållbar utveckling fastställts. Dessa mål mäts med hjälp av indikatorer. Du kan granska indikatorerna efter mål med hjälp av figurer och tabeller.