Tieto&trendit

 • Tiedosta oivallukseen!

Tieto&trendit on Tilastokeskuksen lehti, joka tarjoaa entistä monipuolisempaa tietoa Suomen taloudesta ja yhteiskunnasta.

Tieto&trendit 1/2010

Pääkirjoitus: Nuoruus meillä ja muualla, Heli Mikkelä

Taloustrendit

__________________

Kotimaan katsaus

 • Vain alkutuotanto kasvussa marraskuussa
 • Teollisuustuotannon pohja saavutettu
 • Yritteliäisyys vähissä
 • Kivihiilen kulutus kasvoi viidenneksen viime vuonna
 • Lisää rakennuslupia asunnoille
 • Yhä useampi työvoiman ulkopuolella
 • Taloudellinen huoltosuhde paras Maarianhaminan ja Helsingin seuduilla
 • Huipputulojen alentuminen supisti tuloeroja
 • Ansiot nousivat neljä prosenttia
 • Väkeä jo 5 350 000
 • Ulkomaanmatkat suosiossa jouluna


Päivitetty 7.5.2010