Moni yritys tekee ilmastonmuutoksella jo bisnestä

  1. Asiakkaiden vaatimukset, yritysten vastuu
  2. Taantumalla ja neuvottelujen takkuilulla omat vaikutuksensa
  3. Murroksesta uusiin ympäristöstrategioihin ja ilmastobisnekseen
  4. Katseet suunnattava pitkälle tulevaisuuteen
  5. Kuinka tutkimus toteutettiin?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Teresa Haukkala on valtiotieteiden maisteri, Master of Environmental Management & Responsible Business ja viestinnän, ympäristöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 1/2010.

Asiakkaiden vaatimukset vauhdittavat ilmastobisnestä. Visiointia tarvitaan silti enemmän.
_________________

Yritykset ovat pääsääntöisesti hyvinkin tietoisia ilmastonmuutoksesta, ja moni suomalainen yritys saa siitä jo liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä kävi ilmi viime syksynä vastuullisen yritystoiminnan verkosto Finnish Business & Societylle tekemässäni ja Fountain Parkin toteuttamassa verkkohaastattelussa.

Noin 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kuuluu joko ilmastonmuutoksen "ladunavaajiin" tai "perässähiihtäjiin". "Ladunavaajat" ovat ilmastoliiketoiminnan aitoja edelläkävijöitä, jotka esimerkiksi kehittävät vain ja ainoastaan kestävän liiketoiminnan tuotteita ja palveluita. Vastanneiden enemmistönä ovat "perässähiihtäjät", jotka jossain määrin huomioivat ilmastonmuutoksen toiminnassaan ja yrittävät auttaa asiakkaitaan esimerkiksi hiilijalanjäljen selvittämisessä.

Hieman alle kolmasosa yrityksistä kuuluu kuitenkin vielä vitkastelijoihin, jotka eivät huomioi ilmastonmuutosta toiminnassaan toistaiseksi lainkaan eivätkä siten myöskään ole mukana tukemassa hiihtomahdollisuuksien ja lumisten talvien säilymistä Suomessa. Vaikka tällä hetkellä lumen puute tuntuukin uskomattomalta, se on ilmastonmuutosskenaarioissa kiistaton uhkakuva.

Uutta ilmastonmuutoksen hillintään pyrkivää liiketoimintaa on syntynyt niin teknologiaratkaisujen, koulutuksen ja konsultoinnin, energiansäästön, uusiutuvan energian, jätehuollon, rakentamisen kuin sähköisten palveluidenkin sektoreilla. Esimerkiksi energiatehokkuus on tuonut monelle liiketoimintaa.

Liiketoimintaa on syntynyt lisäksi erityisesti sähköisten neuvottelupalvelujen sekä erilaisten muiden ilmastonmuutospalvelujen ympärille. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutosraportit, hiilijalanjäljen konsultointi, ympäristöjärjestelmät, jätehuollon kehittäminen, viestintä ja koulutus. Myös kierrätettävien materiaalien ja ympäristöystävällisen valmistusprosessin merkitystä painotettiin kilpailuetuna vastaaviin tuotteisiin verrattuna.

Asiakkaiden vaatimukset, yritysten vastuu

Asiakkaat ovat alkaneet vaatia ilmastonmuutoksen huomioimista liiketoiminnassa. Siksi yhä useammassa yrityksessä joudutaan miettimään keinoja oman osan tekemiseksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Asiakkaiden vaatimukset ovatkin nousseet ratkaisevaan asemaan ilmastomyönteisen liiketoiminnan kehittymisessä, ja ilmastovastuullisuudesta on tullut olennainen tekijä yritysten tulokselle.

Yritysten tehtäväksi koettiin toisaalta myös auttaa asiakkaitaan toimimaan ilmastovastuullisesti. Osa yrityksistä on jo tehnyt paljonkin ohjatakseen asiakkaitaan ilmastovastuullisempaan toimintaan, kuten neuvonut asiakkaita esimerkiksi kierrätyksestä, energia- ja ympäristötehokkuudesta.

Kustannustehokkuus ja energia nousivatkin tämän hetken ilmastomyönteisten ratkaisujen kärkiteemoiksi. Energiansäästö, uusiutuvat energiat ja luonnonvarat, kierrätettävät valmistusmateriaalit ja jätteiden vähentäminen mainittiin eniten asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavina tekijöinä. Lisäksi tärkeinä pidettiin muun muassa jätteiden uudelleenkäyttöä, logistisia ratkaisuja ja materiaalivirtojen tehostamista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 25.2.2010