Moni yritys tekee ilmastonmuutoksella jo bisnestä

  1. Asiakkaiden vaatimukset, yritysten vastuu
  2. Taantumalla ja neuvottelujen takkuilulla omat vaikutuksensa
  3. Murroksesta uusiin ympäristöstrategioihin ja ilmastobisnekseen
  4. Katseet suunnattava pitkälle tulevaisuuteen
  5. Kuinka tutkimus toteutettiin?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Taantumalla ja neuvottelujen takkuilulla omat vaikutuksensa

Tutkimuksessa nousi esiin myös tekijöitä, jotka voidaan tulkita heikoiksi signaaleiksi ilmastobisneksen tulevaisuuden trendeistä. Alaan vaikuttavat jatkossa olennaisella tavalla muun muassa sääntelyn tiukentuminen, päästökauppa ja EU:n tavoitteet julkisella sektorilla. Erilaiset normit, veroratkaisut, kiellot ja kannustimet ovat omiaan ohjaamaan ratkaisuja oikeaan suuntaan.

Valitettavasti taloudellinen taantuma on vaikuttanut kielteisesti yritysten halukkuuteen toimia ilmastovastuullisesti. Yhdysvalloista on kantautunut tietoa, että yritykset ovat aikaisempaa haluttomampia lisäämään ilmastonmuutoksen vastaisia toimenpiteitä toiminnassaan ja näkevät ilmastonmuutoksen pikemminkin esteenä tuloksen tekemiselle. Isossa-Britanniassa toimivan, yrityksiä palvelevan tutkimuslaitoksen EIRISin raportin mukaan kolmasosa maailman isoimmista yrityksistä ei huomioi ilmastonmuutoksen riskejä toiminnassaan. Saksassa esimerkiksi energiayhtiö E.ON on perääntynyt päästövähennyslupauksistaan Kööpenhaminan ilmastoneuvottelujen epäonnistuttua sitovien sopimusten solmimisessa. Yritykset odottavatkin nyt tietoa, mitä hallitukset päättävät päästövähennysten sääntelystä.

Toisaalta kuluttajat tuntuvat olevan entistä kiinnostuneempia ja tietoisempia valintojensa vaikutuksista taantumasta huolimatta. Yhdysvalloissa luomutuotteiden ja kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden myynnin kerrotaan kasvaneen presidentti Barack Obaman ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun sitoutumisen myötä sekä pilaantuneista elintarvikkeista johtuneiden skandaalien ja tehokkaan kestävän kehityksen tuotteiden markkinoinnin ansiosta.

Hallitusten välisillä sääntelyillä ja muilla keppimenetelmillä voidaan vaikuttaa päästöjen vähentämiseen, mutta on selvää, että ne eivät yksistään riitä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Viime kädessä ilmastonmuutostaiston tulos riippuu yksittäisten ihmisten jokapäiväisistä valinnoista. Näiden valintojen mahdollistamisessa ja tukemisessa yrityksillä on erittäin suuri rooli ja vastuu.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 25.2.2010