Tulot

Tulot-tietokanta sisältää asuntoväestön ja asuntokuntien tulonjakoa, tulolajeja, veroja, velkoja ja pienituloisuutta kuvaavia tilastotietoja vuosilta 20102021. Tiedot päivittyvät vuosittain tammikuussa ja toukokuussa.

Kirjaudu tietokantaan (tilaajille)

Tietokannan sisältö

Tulotietoja voidaan luokitella mm. iän, sukupuolen, pääasiallisen toiminnan, syntyperän ja asuntokunnan rakenteen mukaan. Taulukoiden sisällöt on kuvattu tarkemmin taulukko- ja muuttujaluettelossa.

Taulukkotiedot ovat saatavilla kunnittain sekä kunnan osa-alueittain. Osa-aluetiedot ovat saatavana taulukosta riippuen suuralueittain, tilastoalueittain tai pienalueittain.