Taulukko- ja muuttujaluettelo

Tietokanta sisältää seuraavat taulukot. Taulukoiden nimien lisäksi luettelossa on listattu kussakin taulukossa käytetyt muuttujat.

123z - Asuntokuntien tulot, verot ja velat tulolajeittain sekä osa-alueittain (pienalueet) 2010–

 • Osa-alue: SSS Koko maa, 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005101001 Hallintokeskus, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestön lukumäärä, Asuntokunnan keskikoko (henkilöä), Kulutusyksiköitä keskimäärin, Palkkatuloja saaneita asuntokuntia (lkm), Yrittäjätuloja saaneita asuntokuntia (lkm), Yrittäjätulot (keskiarvo), Yrittäjätulot maataloudesta, … (54)

124a - Asuntoväestön tulot, verot ja velat iän ja sukupuolen mukaan osa-alueittain (tilastoalueet) 2010–

 • Alue (tilastoalue): 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005102 Toukola, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset
 • Ikä: Yhteensä, 0 - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (8)
 • Tiedot: Asuntoväestön lukumäärä, Palkkatuloja saaneita, lkm, Yrittäjätuloja saaneita, lkm, Omaisuustuloja saaneita, lkm, ..., 12. VALTIONVERONALAISET TULOT, mediaani (30)

124b -- Asuntoväestön tulot, verot ja velat pääasiallisen toiminnan ja tuloluokan mukaan osa-alueittain (tilastoalueet), 2010-

 • Alue (tilastoalue): 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005102 Toukola, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Pääasiallinen toiminta: Koko väestö, Työlliset, Työttömät, ... (7)
 • Tuloluokka: Yhteensä, 0-4999, 5000-9999, 10000-19999, ..., 60000 tai enemmän (9)
 • Tiedot: Asuntoväestön lukumäärä, 1. PALKKATULOT, keskiarvo, 1. PALKKATULOT, mediaani, 2. YRITTÄJÄTULOT, keskiarvo, ..., 12. VALTIONVERONALAISET TULOT, mediaani (21)

124d - Asuntokuntien tulot, verot ja velat asuntokuntarakenteen mukaan osa-alueittain (pienalueet) 2010–

 • Alue: SSS Koko maa, 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005101001 Hallintokeskus, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Asuntokuntarakenne: Yhteensä, 1 henkilön asuntokunta, Lapseton pari, Pari, jolla lapsia, ..., Muut (6)
 • Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestön lukumäärä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., 12. VALTIONVERONALAISET TULOT, mediaani (33)

124e - Asuntoväestön tulot, verot ja velat syntyperän mukaan osa-alueittain (tilastoalueet) 2010–

 • Alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005102 Toukola, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Syntyperä: Yhteensä, Suomalaistaustaiset yhteensä, Ulkomaalaistaustaiset yhteensä (3)
 • Tiedot: Asuntoväestön lukumäärä, Pienituloisia, lkm, Pienituloisuusaste, %, Pitkittyneesti pienituloisten lkm, ..., 12. VALTIONVERONALAISET TULOT, mediaani (25)

124g - Gini-kertoimet osa-alueittain (pienalueet) 2010–

 • Alue: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005101001 Hallintokeskus, ...
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Tiedot: Asuntoväestön lukumäärä, Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot, (2)

138h - Asuntokuntien tulot, verot ja velat hallintaperusteen ja asuntokuntarakenteen mukaan kunnittain, 2010-2021

 • Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Hallintaperuste: Hallintaperusteet yhteensä, Omistaa talon, Omistaa asunnon osakkeet, Arava- tai korkotukivuokra-asunto, ..., Muu tai tuntematon hallintaperuste (7)
 • Asuntokuntarakenne: Yhteensä, 1 henkilön asuntokunta, Lapseton pari, Pari, jolla lapsia, ..., Muut (6)
 • Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestön lukumäärä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., 12. VALTIONVERONALAISET TULOT, mediaani (49)

  138l - Asuntokuntien tulot, verot ja velat tulodesiileittäin ja kunnittain, 2010-2021

 • Kunta: KOKO MAA, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
 • Vuosi: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Tulokymmenys: Yhteensä, I (pienituloisin 10 %), II, III, ..., X (suurituloisin 10 %) (11)
 • Tiedot: Asuntokuntien lukumäärä, Asuntoväestön lukumäärä, Asuntokunnan keskikoko, henkilöä, Kulutusyksiköitä keskimäärin, ..., 12. VALTIONVERONALAISET TULOT, mediaani (45)