Tabell- och variabelförteckning

Databasen innehåller följande tabeller. Utöver namnen på tabellerna innehåller förteckningen de variabler som använts i respektive tabell.

123z - Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter inkomstslag och delområde (småområden) 2010–

 • Område: SSS Hela landet, 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005101001 Hallintokeskus, ...
 • År: 2010, 2011, ... 2022 (13)
 • Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, Bostadshushållets genomsnittliga storlek (personer), Konsumtionsenheter i genomsnitt, Bostadshushåll som fått löneinkomster (antal), Bostadshushåll som fått företagarinkomster (antal), Bostadshushåll som fått kapitalinkomster (antal), Företagarinkomster (medeltal), Företagarinkomster från jordbruk,  ... (54)

124a - Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter ålder och kön delområdesvis (statistikområden) 2010–

 • Område (statistikområden): 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005102 Toukola, ...
 • År: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Kön: Könen totalt, Män, Kvinnor
 • Ålder: Totalt, 0–17, 18–24, 25–34, ... (8)
 • Uppgifter: Personer, Löneinkomsttagare, Löneinkomster (medeltal), Skulder, ... (30)

124b -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter huvudsaklig verksamhet och inkomstklass delområdesvis (statistikområden), 2010-

 • Område (statistikområden): 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005102 Toukola, ...
 • År: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Huvudsaklig verksamhet: Hela befolkningen, Sysselsatta, Arbetslösa, ... (7)
 • Inkomstklass: Totalt, 0-4999, 5000-9999, 10000-19999, … (9)
 • Uppgifter: Personer, Löneinkomster (medeltal), Löneinkomster (median), skulder, ... (21)

124d - Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter bostadshushållets sammansättning delområdesvis (småområden) 2010–

 • Område: SSS Hela landet, 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005101001 Hallintokeskus, ...
 • År: 2010, 2011, ... 2022 (13)
 • Bostadshushållets sammansättning: Totalt, 1 pers. bostadshushåll, Par med barn, ... (6)
 • Uppgifter: Antalet bostadshushåll, Personer, löneinkomster (medeltal), skulder, ...
  (33)

124e - Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter härkomst delområdesvis (statistikområden) 2010–

 • Område: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005102 Toukola, ...
 • År: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund, Personer med utländsk bakgrund
 • Uppgifter: Personer, Låginkomsttagare, Låginkomstgrad (%), Löneinkomster (medeltal), ... (25)

124g - Gini-koefficienter efter delområde (småområden) 2010-

 • Område: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 005101001 Hallintokeskus, ...
 • År: 2010, 2011, ... 2021 (12)
 • Uppgifter: Gini-koefficient (disponibla penninginkomster)

138h - Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter bostadens upplåtelseform och bostadshushållets sammansättning, 2010-

 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
 • Upplåtelseform: Alla upplåtelseformer, Äger huset, Äger bostadsaktier, Arava- och räntestöd hyresbostad, ..., Annan upplåtelseform (7)
 • Bostadshushållets sammansättning: Totalt, Enpersonsbostadshushåll, Par utan barn, Par med barn, ..., Övriga (6)
 • Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., 12. SKATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER, median (49)

138l - Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter inkomstdecil, 2010-

 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
 • Inkomstdecil: Totalt, I (10 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., X (10 % med de högsta inkomsterna) (11)
 • Uppgifter: Antal bostadshushåll, Antal personer i bostadshushållet, Bostadshushållets genomsnittliga storlek, personer, Konsumtionsenheter i genomsnitt, ..., 12. SKATSSKATTEPLIKTIGA INKOMSTER, median (45)

138j -- Bostadsbefolkning beroende av grundtrygghet efter bostadshushållets huvudsaklinga inkomstkälla, 2010-

 • År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
 • Kommun: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
 • Inkomstkälla: Bostadsfolkning totalt, Faktor inkomst, Sociala transfereningar sammanlagt, Ålderspensioner (folkpensioner), ..., Övriga transfereringar (8)
 • Beroende av grundtrygghet: Bostadsfolkning totalt, Helt beroende av grundtrygghet, Helt beroende av grundtrygghet för fyra år, Grundtrygghet över 50 % av bruttoinkomster, (4)
 • Uppgifter: Antal personer i bostadshushållet, 9. DISPONIBEL PENNINGINKOMST PER KONSUMPTIONSENHET, medelvärd, 9. DISPONIBEL PENNINGINKOMST PER KONSUMTIONSENHET, median, (3)