Uppdateringar och ändringar

Databasen är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (02.02.2024)

138j -- Bostadsbefolkning beroende av grundtrygghet efter bostadshushållets huvudsaklinga inkomstkälla, 2010-2022

Databasen är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (31.01.2024)

138l -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter inkomstdecil, 2010-2022

Databasen är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (30.01.2024)

138h -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter bostadens upplåtelseform och bostadshushållets sammansättning, 2010-2022

Tidtabell för uppdateringarna 2024 (30.01.2024)

Februari 2024 (nya inkomster 2022)

123z -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter inkomstslag och delområde (småområden)
124a -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter ålder och kön delområdesvis (statistikområden)
124b -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter huvudsaklig verksamhet och inkomstklass delområdesvis (statistikområden)
124d -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter bostadshushålsstruktur delområdesvis (småområden)
124e -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter härkomst delområdesvis (småområden)
124g -- Gini-koefficienter efter delområde (småområden)

138h -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter bostadens upplåtelseform och bostadshushållets sammansättning
138j -- Bostadsbefolkning beroende av grundtrygghet efter bostadshushållets huvudsaklinga inkomstkälla
138l -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter inkomstdecil

Maj 2024 (nya delområden 2023)

123z -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter inkomstslag och delområde
124a -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter ålder och kön delområdesvis 
124b -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter huvudsaklig verksamhet och inkomstklass delområdesvis
124d -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter bostadshushålsstruktur delområdesvis
124e -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter härkomst delområdesvis
124g -- Gini-koefficienter efter delområde