Päivitykset ja muutokset

Tulevat päivitykset 2023

Väestötilastopalvelun tietokantojen päivitysaikataulu vuonna 2023

Tietokanta Kuukausi
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Asunnot, rakennukset ja kesämökit       X   X       X    
Elinkeinorakenne ja työssäkäynti X       X X     X      
Muuttaneiden taustatiedot X X     X              
Muuttoliike ja väestönmuutokset         X         X    
Perheet ja asuntokunnat         X X            
Tulot   X     X              
Väestönmuutosten kuukausitiedot X X X X X X X X X X X X
Väestörakenne       X                

Tehdyt päivitykset 2023

Perheet ja asuntokunnat päivitetty (21.6.2023)

12zg -- Vanhusasuntokunnat vanhimman henkilön iän ja varustetason mukaan, 2010-2022
12zj -- Vanhusasuntokunnat talotyypin ja varustetason mukaan, 2010-2022
12zl -- Asuntokunnat rakenteen ja henkilöluvun mukaan, 2010-2022
12zp -- Perheet perhetyypin ja lasten lukumäärän mukaan, 2010-2022
12zr -- Perheiden alle 25-vuotiaat lapset iän ja perhetyypin mukaan, 2010-2022
12zs -- Asuntoväestö iän, sukupuolen ja asumistason mukaan, 2010-2022
12zu -- Asuntoväestö asuntokunnan rakenteen ja henkilöluvun mukaan, 2010-2022
12zv -- Väestö sukupuolen, iän ja perheaseman mukaan, 2010-2022

Asunnot, rakennukset ja kesämökit päivitetty (19.6.2023)

131b -- Asunnot talotyypin, varustetason ja valmistumisvuoden mukaan, 2010-2022

131c -- Asunnot osa-alueittain talotyypin, varustetason ja valmistumisvuoden mukaan, 2010-2022

131q -- Rakennukset käyttötarkoituksen ja varusteiden mukaan, 2010-2022

131l -- Kesämökit sijaintikunnan, omistajan kotikunnan ja valmistumisvuoden mukaan, 2010-2022

131m -- Kunnan kesäasukkaat omistajan kotikunnan ja kesämökin valmistumisvuoden mukaan, 2010-2022

Muuttoliike ja väestönmuutokset päivitetty (30.5.2023)

12pj -- Kuntaan muuttaneet iän, sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain, 2010-2022
12pk -- Kunnasta muuttaneet iän, sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain, 2010-2022
12pt -- Elävänä syntyneet sukupuolen, äidin iän ja äidin kielen mukaan kunnan osa-alueittain, 2010-2022
12ps -- Kuolleet iän, sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain, 2010-2022
12pu -- Väestönmuutokset kunnittain, 2010-2022

Perheet ja asuntokunnat päivitetty (26.5.2023)

12ze -- Asuntokunnat osa-alueittain talotyypin ja asuntokunnan henkilöluvun mukaan, 2010-2022
12zm -- Vanhusasuntokunnat vanhimman asukkaan iän, sukupuolen ja nuorimman iän mukaan osa-alueittain, 2010-2022

Muuttoliike ja väestönmuutokset päivitetty (25.5.2023)

12pn -- Kuntien välisen muuttoliikkeen tulomuutto tulokunnan, muuttaneiden iän ja kielen mukaan lähtökunnittain, 2010-2022

12pp -- Kuntien välisen muuttoliikkeen lähtömuutto lähtökunnan, muuttaneiden iän ja kielen mukaan tulokunnittain, 2010-2022

12pq -- Tulo-, lähtö- ja nettomuutto muuttaneiden iän (1-v.) mukaan kunnittain, 2010-2022

12pr -- Maahan- ja maastamuutto muuttaneiden iän ja kielen mukaan kunnittain, 2010-2022

Perheet ja asuntokunnat päivitetty (12.5.2023)

12zd -- Asuntokunnat talotyypin ja asuntokunnan henkilöluvun mukaan, 2010-2022
12zf -- Asuntokunnat henkilöluvun ja asumistiheyden mukaan, 2010-2022
12zh -- Asuntokunnat henkilöluvun ja huoneistotyypin mukaan, 2010-2022
12zi -- Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja asuntokunnan henkilöluvun mukaan, 2010-2022
12zk -- Vanhusasuntokunnat vanhimman iän, sukupuolen ja nuorimman iän mukaan, 2010-2022
12zn -- Asuntokunnat vanhimman henkilön sukupuolen, iän sekä asuntokunnan koon mukaan, 2010-2022

12zt -- Asuntoväestö asuntokunnan henkilöluvun ja asunnon huoneistotyypin mukaan, 2010-2022

Asunnot, rakennukset ja kesämökit päivitetty (10.5.2023)

131e -- Asunnot käytössäolotilanteen, talotyypin, asumisväljyyden ja huoneluvun mukaan, 2010-2022

131i -- Asunnot käytössäolotilanteen, pinta-alaluokan ja talotyypin mukaan, 2010-2022

131k -- Kesämökit osa-alueittain valmistumisvuoden mukaan, 2010-2022

131n -- Rakennukset käyttötarkoituksen, valmistumisvuoden ja kerrosalan mukaan osa-alueittain, 2010-2022

Väestönmuutosten kuukausitiedot päivitetty (27.4.2023)

Maaliskuun 2023 ennakkotiedot on päivitetty tietokantaan.

Väestörakenne päivitetty (14.4.2023)

12hk -- Väestö iän (1-v.) mukaan kunnan osa-alueittain, 2010-2022

12hl -- Väestö sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain, 2010-2022

12nh -- Väestö iän (1-v.), sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain, 2022

Väestörakenne päivitetty (31.3.2023)

12hj -- Väestö iän, sukupuolen, kielen ja siviilisäädyn mukaan, 2010-2022
12hm -- Väestö kansalaisuuden, iän (5-v) ja sukupuolen mukaan alueina maakunnat ja seutukunnat, 2010-2022
12hn -- Väestö kansalaisuuden, iän (5-v) ja sukupuolen mukaan alueina koko maa ja kunnat, 2010-2022
12hp -- Väestö kielen, iän (5-v) ja sukupuolen mukaan alueina maakunnat ja seutukunnat, 2010-2022
12hq -- Väestö kielen, iän (5-v) ja sukupuolen mukaan alueina koko maa ja kunnat, 2010-2022
12hr -- Väestö syntymävaltion, iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan alueina maakunnat ja seutukunnat 2010-2022
12hs -- Väestö syntymävaltion, iän (5-v.) ja sukupuolen mukaan alueina koko maa ja kunnat 2010-2022

Asunnot, rakennukset ja kesämökit päivitetty (29.3.2023)

 • 131j -- Kesämökit valmistumisvuoden mukaan, 2010-2022
 • 131p -- Rakennukset käyttötarkoituksen, valmistumisvuoden ja kerrosalan mukaan, 2010-2022
 • 131r -- Rakennukset käyttötarkoituksen, lämmitystavan, lämmitysaineen ja kerrosalan mukaan, 2010-2022

Väestönmuutosten kuukausitiedot päivitetty (21.3.2023)

Helmikuun 2023 ennakkotiedot on päivitetty tietokantaan.

Muuttaneiden taustatiedot päivitetty vuoden 2021 tiedoilla (27.2.2023)

 • 12i3 -- Tulomuuttajat iän, tulotyypin ja tuloluokan mukaan sekä tulokertymät ja keskimääräiset tulot tulotyypeittäin, työlliset ja muut erikseen, 2010-2021
 • 12i4 -- Kuntien välisen muuton lähtömuuttajat iän, tulotyypin ja tuloluokan mukaan sekä tulokertymät ja keskimääräiset tulot tulotyypeittäin, työlliset ja muut erikseen, 2010-2021

Muuttaneiden taustatiedot päivitetty vuoden 2021 tiedoilla (24.2.2023)

 • 12i1 -- Työlliset tulomuuttajat toimialan (TOL 2008), iän, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan, 2010-2021
 • 12i2 -- Kuntien välisen muuton työlliset lähtömuuttajat toimialan (TOL 2008), iän, sukupuolen mukaan, 2010-2021
 • 12hy -- Työlliset tulomuuttajat iän, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan, 2010-2021
 • 12l9 -- Kuntien välisen muuton työlliset lähtömuuttajat iän, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan, 2010-2021

Tulot-tietokantaan lisätty uusi kunnittainen taulukko asuntokuntien tuloista (23.2.2023)

138l -- Asuntokuntien tulot, verot ja velat tulodesiileittäin ja kunnittain, 2010-2021

Väestönmuutosten kuukausitiedot päivitetty (21.2.2023)

Tammikuun 2023 ennakkotiedot on päivitetty tietokantaan.

Tulot-tietokantaan lisätty uusi kunnittainen taulukko asuntokuntien tuloista (16.2.2023)

138h -- Asuntokuntien tulot, verot ja velat hallintaperusteen ja asuntokuntarakenteen mukaan kunnittain, 2010-2021

Tulot-tietokantaan on päivitetty vuoden 2021 asuntoväestön gini-kertoimet osa-alueittain (13.2.2023)

124g -- Gini-kertoimet osa-alueittain (pienalueet)

Tulot-tietokanta on päivitetty vuoden 2021 asuntoväestön tulotiedoilla (9.2.2023)

124a -- Asuntoväestön tulot, verot ja velat iän ja sukupuolen mukaan osa-alueittain (tilastoalueet)
124b -- Asuntoväestön tulot, verot ja velat pääasiallisen toiminnan ja tuloluokan mukaan osa-alueittain (tilastoalueet)

124e -- Asuntoväestön tulot, verot ja velat syntyperän mukaan osa-alueittain (pienalueet)

Tulot-tietokanta on päivitetty vuoden 2021 asuntokuntien tulotiedoilla (2.2.2023)

123z -- Asuntokuntien tulot, verot ja velat tulolajeittain sekä osa-alueittain (pienalueet), 2010-2021
124d -- Asuntokuntien tulot, verot ja velat asuntokuntarakenteen mukaan osa-alueittain (pienalueet), 2010-2021

Muuttaneiden taustatiedot päivitetty vuoden 2021 tulotiedoilla (31.1.2023)

 • 12i5 -- Työlliset maahanmuuttajat valtionveronalaisten tulojen mukaan, 2010-2021
 • 12i6 -- Kuntien välisen muuton työlliset lähtöalueelta muuttaneet tuloalueen ja valtionveronalaisten tulojen mukaan, 2010-2021