Väestötilastopalvelu

Väestötilastopalvelu on Tilastokeskuksen maksullinen tilastopalvelu. Palvelu sisältää tarkkoja väestöä koskevia aluetilastotietoja eri aluejaoilla koko Suomesta. Tietosisältö on suunniteltu vastaamaan erityisesti kuntien tietotarpeisiin.

Palvelu koostuu kahdeksasta itsenäisestä tietokannasta. Tietokantojen omilla sivuilla kerrotaan tarkemmin kunkin tietokannan sisällöstä, hinnoista ja tilaamisesta.

Tietokannoista saa tietoja selaimessa käytettävän  PxWeb-käyttöliittymän avulla.

Aluejako tietokannoissa

Tietokantojen tietoja voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla:

  • kunnittain 
  • kunnan osa-alueittain [poikkeukset: Väestönmuutosten kuukausitiedot ja Muuttaneiden taustatiedot eivät sisällä osa-aluetietoa]
  • hyvinvointialueittain
  • seutukunnittain
  • maakunnittain
  • ELY-keskuksittain
  • AVI-alueittain
  • koko maan tasolla
     

Etsitkö maksutonta tietoa väestöstä?

Väestötilastopalvelu koostuu kahdeksasta maksullisesta tietokannasta, mutta väestöä koskevia tietoja on saatavana maksutta väestötilastoista ja niiden tietokantataulukoista.