Nyheter 22.9.2022

Mari Ylä-Jarkko utnämnd till överdirektör för Statistikcentralens informations- och statistiktjänster

Mari Ylä-Jarkko har utnämnts till överdirektör för Statistikcentralens informations- och statistiktjänster för viss tid. Hon tillträder sin tjänst 1.10.2022 och tjänsteförhållandet varar till 31.1.2025. Yli-Jarkko övergår till Statistikcentralen efter att ha jobbat som statistikdirektör på Naturresursinstitutet (Luke).

Mari Ylä-Jarkko

Före sin tjänst på Luke gjorde Ylä-Jarkko en lång karriär vid Statistikcentralen. Hon har i sammanlagt mer än 20 år arbetat i olika uppgifter inom statistikbranschen och har gedigen kännedom om ekonomi- och företagsstatistik.

”Mari Ylä-Jarkko har mångsidig erfarenhet av ledarskap, syn på genomförande av strategiska förändringar och erfarenhet av en internationell organisation”, beskriver Statistikcentralens generaldirektör Markus Sovala.

Serviceområdet Informations- och statistiktjänster ansvarar för Statistikcentralens informationsproduktion och utvecklingen av den.

”Statistikcentralen har en betydande roll i samhället som producent av oberoende, tillförlitlig och jämförbar information. Relevant, aktuell och korrekt information är en medborgerlig rättighet. Vid Statistikcentralen arbetar informationsexperter och jag ser framemot att arbeta med dem”, säger Mari Ylä-Jarkko.

”Men ensam kan vi inte verka, utan det är viktigt att vi samarbetar med andra aktörer för att vi ska kunna utveckla informationsproduktionen i Finland och Europa så att den blir allt högklassigare och effektivare. Genom nationellt och internationellt samarbete inom statistikväsendet kan vi också i fortsättningen garantera jämförbar informationsproduktion och effektivt utnyttja nya stora datamängder”, konstaterar Ylä-Jarkko.

Statistikcentralens organisation

Förfrågningar: Kommunikationsdirektör Hanna Ikäheimo tfn 029 551 3025