Päivitykset ja muutokset

Yritysrekisterin tietoja päivitetään kuukausittain.

  • Aloittamistiedot päivitetään noin kuukauden viiveellä.
  • Lopettamistiedot päivitetään noin 1–5 kuukauden viiveellä.
  • Henkilöstö, liikevaihto, toimiala yms. päivitetään noin 1–10 kuukauden viiveellä.

 

Konsernirekisterin tiedot päivitetään vuosittain marras-joulukuussa. Perustiedot kuvaavat päivityshetken tilannetta. Vuosi- ja suhdetiedot ovat päivitystä edeltävän vuoden tietoja.

 

 

Yritysrekisterin viimeisin päivitys:

Tilastokeskuksen yritysrekisterin päivitys 08/2023

Yritysrekisterin päivitys 08/2023 edustaa yleisesti heinä-elokuun 2023 tilannetta. Uudet yritykset on viety kantaan verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston perusteella (alv-suoritukset kesäkuulta 2023, palkat heinäkuulta 2023).

Tuoja-/viejätieto

Tuoja-/viejätieto on vuoden 2022 tieto.

Yritys on tuoja/viejä, jos yrityksen tavaraviennin/-tuonnin arvo (koskee sekä EU:n sisäkauppaa että EU:n ulkopuolista kauppaa):

a) on yli 12 000 euroa vuodessa ja jakaantuu vähintään kahdelle kuukaudelle tai

b) on yli 120 000 euroa vuodessa

Henkilöstön määrä ja henkilöstö-/liikevaihtoluokitukset, PKS luokitus

Uusin henkilöstön määrää koskeva tieto on tilastovuodelta 2021.Henkilöstön suuruusluokkatieto haetaan ensisijaisesti vuodelta 2022 ja toissijaisesti vuodelta 2021. Vuonna 2023 aloittaneille yrityksille henkilöstömäärä on estimoitu tammi - toukokuun palkkasummatietojen perusteella. 

Yritysten liikevaihdon suuruusluokka -tiedossa käytetään vuoden 2022 tietoja, jos ne ovat saatavilla. Toissijaisesti haetaan vuoden 2021 tietoja. PKS-luokitus on vuoden 2021 tieto.

Monitoimipaikkaisten yritysten toimipaikat

Kaikille monitoimipaikkaisten yritysten toimipaikoille on päivitetty vuoden 2021 tiedot.

Alueluokitusmuutokset 1.1.2023

Vuoden 2023 alussa alusta ei astu voimaan yhtään kuntaliitosta. Yksikään kunta ei siirtynyt myöskään maakunnasta tai seutukunnasta toiseen. Kuntien lukumäärä vuonna 2023 on 309, samoin kuin vuonna 2022. Muutoksia ei tullut myöskään suuralue-, maakunta-, seutukunta-, AVI- ja ELY-luokituksiin. Myös NUTS- ja kielisuhdeluokitus pysyivät muuttumattomina.

Vuoden 2023 alusta astuu voimaan yksi osakuntaliitos:

Haapavesi (071): yksi kiinteistö (11 henkeä) liitetään Nivalaan (535).

Tilastollisen kuntaryhmityksen muutoksista, mahdollisista työssäkäyntialuemuutoksista ja hyvinvointialueista on kerrottu sivulla luokitustiedotteet.