Uutisia 26.9.2014

Tiedonkäyttäjiä kuullaan tilastojen muutoksista

Tilastokeskus kuulee tiedonkäyttäjiä suunnitteilla olevista tilastojen ja palvelutarjonnan supistuksista ennen lopullisten päätösten tekemistä. Toimintaan käytettävissä olevat resurssit pienenevät vuonna 2015 merkittävästi, ja toimintaa on välttämätöntä supistaa. Tavoitteena on sopeuttaa toiminta niukkeneviin resursseihin niin, että tiedonkäyttäjille aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa.

Palautetta suunnitelmista voi antaa joko vastaamalla verkkokyselyyn tai antamalla suoraa palautetta Kaiku-palautekanavamme kautta. Tarvittaessa järjestetään myös erillisiä yhteistyötapaamisia eri sidosryhmien kautta.

Palautetta toivotaan 13.10.2014 mennessä. Lopulliset päätökset tehdään lokakuun 2014 aikana ja päätöksistä tiedotetaan marraskuussa.

Säästötarve noin 4 miljoonaa euroa

Tilastokeskuksen toimintaan on vuonna 2015 käytettävissä selvästi vähemmän resursseja kuin tänä vuonna. Säästötarpeeksi arvioidaan noin 4 miljoonaa euroa. Koko Tilastokeskuksen toiminta käydään läpi kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Tilanne on haasteellinen, sillä samaan aikaan uusia tietotarpeita syntyy muun muassa globalisaation, sosiaalisen eriarvoistumisen, yhteiskunnan rakennemuutosten sekä eriytyvän aluekehityksen myötä.

Jo tehdyt tehostamis- ja supistamistoimenpiteet eivät riitä. Vaikka jatkossakin säästöt pyritään ensisijaisesti saamaan aikaan toimintaa tehostamalla ja tuottavuutta parantamalla, toiminnan ja myös tilastotuotannon supistamiselta ei voida välttyä. Tehostumishyötyjä saadaan muun muassa siirtymällä yhä enemmän verkkopohjaiseen tiedonkeruuseen ja uudistamalla tilastojen tuotantojärjestelmiä.

Suunnitelmissa lakkautuksia, supistuksia ja rahoituspohjan muutoksia

Parhaillaan käynnissä on säästötoimenpiteiden kohdistaminen. Suunnitellut toimenpiteet voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin

1. Tilastot, joiden tuotanto lakkaa kokonaan. Taustalla voi olla tunnistettu päällekkäinen tietotuotanto muiden organisaatioiden kanssa, EU-asetustaustan muutos tai tietojen pienet käyttäjämäärät. Näihin tilastoihin kuuluu mm. oikeustilastoja, yritystilastoja, tuottavuustilastoja ja ympäristötilastoja.

2. Tilastot, joiden julkaiseminen supistuu. Supistus voi kohdistua joko tietosisällön laajuuteen tai julkaisemistiheyteen, esimerkiksi siirrytään säännöllisestä vuosijulkaisemisesta joka toinen vuosi tapahtuvaan julkaisemiseen, osaa tiedoista ei enää tuoteta tai ennakollisten tietojen julkaisemisesta luovutaan.

3. Tilastot, joiden tuotanto yleisenä yhteiskuntatilastona lakkaa. Näitä tietoja voidaan tuottaa jatkossa erillisinä maksullisina tietotuotteina, mikäli niille on kysyntää.

4. Muihin tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvat toimenpiteet. Muun muassa joitain vuosittain ilmestyneitä kokoomajulkaisuja kuten Ympäristötilastollinen vuosikirja sekä Liikennetilastollinen vuosikirja on suunniteltu lakkautettaviksi. Datan avaamista ei voida jatkaa suunnitellusti; vuoden 2015 alusta avautuvien postinumeroalueittaisten tietojen ja käynnissä olevien rajapintapalveluiden kehittämishankkeiden jälkeen seuraavat toimenpiteet jäävät odottamaan tulevia rahoitusratkaisuja.

Lisäksi jotkin nykyisin erillisinä tilastoina julkaistavat tiedot yhdistetään muihin tilastoihin. Tällöin tietoja ei julkaista erillisinä julkaisuina ja taulukoina vaan ne ilmestyvät laajempien tietokokonaisuuksien osina. Näistä muutoksista informoidaan tarkemmin vuoden 2015 julkistamiskalenterin ilmestymisen yhteydessä joulukuussa 2014.

Tarkemmin suunniteltujen toimenpiteiden kohdentuminen on kuvattu tiedotteen lopussa.

Myös vaihtoehtoiset rahoitusratkaisut mahdollisia

Lopulliset päätökset toimenpiteistä tehdään käyttäjien kuulemisen jälkeen. Toivomme palautetta niin toiminnan supistamisesta yleisesti kuin yksittäisiin tilastoihin tai tilastokokonaisuuksiin suunnitelluista toimenpiteistäkin. Lisäksi kaikki muu palaute sekä kehittämisehdotukset ovat tervetulleita.

Samanaikaisesti etsitään myös vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja, joilla tilastotuotannon jatko joidenkin tilastojen osalta voitaisiin turvata. Yksi mahdollisuus ovat Tilastokeskuksen ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat tilastointipalvelut.

Tiedote 19.9.2014
Kyselylomake
Kaiku-palautekanava
Tilastoluettelo

Lisätietoja:
Tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki, p. 029 551 3495
Ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, p. 029 551 3473
Tilastojohtaja Hannele Orjala (yritystilastot), p. 029 551 3582
Tilastojohtaja Leena Storgårds (talous- ja ympäristötilastot), p. 029 551 2257
Tilastojohtaja Riitta Harala (väestö- ja elinolotilastot), p. 029 551 3604

Tilastokohtainen listaus suunnitelluista toimenpiteistä

1. Tilastot, joiden tuotanto on suunniteltu lakkautettavaksi

Näiden tilastojen tuotanto ja tietojen julkaiseminen lakkaavat. Tilastojen tuotannon jatkaminen edellyttää rahoituksen löytymistä toimintaan.

Oikeustilastot

 • Hallinto-oikeuksien ratkaisut: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistettu syyskuussa 2014).
 • Hovioikeuksien ratkaisut: Tilaston viimeiset julkistetut tiedot koskevat vuotta 2013 (julkistus kesäkuussa 2014).
 • Julkinen oikeusapu: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistus marraskuussa 2014).
 • Konkurssit: Tuotettu kuukausittain, viimeiset julkaistavat tiedot vireille pannuista konkursseista koskevat joulukuuta 2014 (julkistus tammikuussa 2015) sekä vuonna 2014 loppuun käsiteltyjä konkurssihakemuksia (julkistus kesäkuussa 2015).
 • Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistettu syyskuussa 2014).
 • Korkeimman oikeuden ratkaisut: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistus lokakuussa 2014).
 • Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistettu kesäkuussa 2014).
 • Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistettu huhtikuussa 2014).
 • Pakkokeinot: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistettu kesäkuussa 2014).
 • Syyttäjän ratkaisut: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistettu toukokuussa 2014).
 • Ulosottoasiat: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistettu huhtikuussa 2014).
 • Velkajärjestelyt: Viimeiset tiedot koskien vuoden 2014 viimeisen neljänneksen velkajärjestelyhakemuksia julkaistaan tammikuussa 2015. Vuoden 2014 loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden tiedot julkaistaan kesäkuussa 2015.
 • Yrityssaneeraukset: Tietoja ei tuoteta vuotta 2014 koskevien tietojen jälkeen (4. neljänneksen julkistus tammikuussa 2015, loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden tietojen julkistus kesäkuussa 2015).

Muut tilastot

 • Kulttuurin satelliittitilinpito. Tilaston tuotanto lakkaa. Tilasto julkistettu edellisen kerran vuonna 2013, jolloin julkaistu vuosia 2009 ja 2011 koskevia tietoja.
 • Maatalouden aluetaloustilasto: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistus marraskuussa 2014).
 • Metsätilinpito: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistus joulukuussa 2014).
 • Määrävuosiselvitys, autokauppa. Tilaston tuotanto lakkaa. Viimeiset, vuotta 2010 koskevat tiedot julkistettu vuonna 2012.
 • Määrävuosiselvitys, kaupan alueellinen. Tilaston tuotanto lakkaa. Viimeiset, vuotta 2009 koskevat tiedot julkistettu v. 2011.
 • Määrävuosiselvitys, tukkukauppa. Tilaston tuotanto lakkaa. Viimeiset, vuotta 2013 koskevat tiedot tuotetaan v. 2015.
 • Määrävuosiselvitys, vähittäiskauppa. Tilaston tuotanto lakkaa. Viimeiset, vuotta 2012 koskevat tiedot tuotettu v. 2014.
 • Patentointi: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistus lokakuussa 2014).
 • Suurten yritysten liikevaihtoennakko: Kuukausitilasto, viimeiset tiedot tuotetaan koskien joulukuuta 2014 (julkistus tammikuussa 2015).
 • Teollisuuden uudet tilaukset: Kuukausitilasto, viimeiset tiedot tuotetaan koskien joulukuuta 2014 (julkistus helmikuussa 2015).
 • Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2012 koskevien tietojen jälkeen (julkistettu maaliskuussa 2014).
 • Tuottavuustutkimukset: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2013 koskevien tietojen jälkeen (julkistus marraskuussa 2014).
 • Työtaistelutilasto: Tilastoa ei tuoteta vuotta 2012 koskevien tietojen jälkeen (julkistettu huhtikuussa 2014).
 • Vaalitilastot (eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, presidentinvaalit ja kunnallisvaalit): Tilastoa ei tuoteta vuoden 2015 alusta lähtien.

2. Tilastot, joiden julkistamista on suunniteltu supistettavan:

 • Asunto-osakeyhtiöiden taloustilasto: Julkaistavan tietosisällön olennainen supistaminen (tarkentuu syksyn aikana).
 • Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot: Tilaston tiedot tuotetaan seuraavan kerran v. 2017 (vuosia 2013-2015 koskevat tiedot), aiemmin tiedot julkistettu vuosittain.
 • Jätetilasto: Tilasto muuttuu joka toinen vuosi ilmestyväksi (aiemmin vuosittainen julkaiseminen). Lisäksi ennakollisten tietojen tuottaminen lakkaa.
 • Kasvihuonekaasut: Alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen tuotannosta ja julkaisemisesta luovutaan. Vuotta 2013 koskevia tietoja ei enää tuoteta alueellisina.
 • Kaupan liikevaihto: Luovutaan kuukausittaisen ennakkotiedon julkaisemisesta, tuotantoon jää varsinainen kuukausitilasto.
 • Liikevaihtokuvaaja, palveluiden: Jatkossa tietoja julkistetaan vain neljännesvuosittain (nyt kuukausitilasto).
 • Liikevaihtokuvaaja, teollisuuden: Jatkossa tietoja julkistetaan vain neljännesvuosittain (nyt kuukausitilasto).
 • Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto: Julkaistavan tietosisällön olennainen supistaminen (tarkentuu syksyn aikana).
 • Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi: Tammi- ja heinäkuun indekseistä ei tehdä jatkossa erillistä julkistusta, julkistetaan vain neljännesvuositiedot.
 • Maatalouden tuottajahintaindeksi: Tammi- ja heinäkuun indekseistä ei tehdä jatkossa erillistä julkistusta, julkistetaan vain neljännesvuositiedot.
 • Ympäristöverot: Julkaistava tietosisältö supistuu ja kaikki tiedot julkaistaan yhdellä kertaa loka-marraskuussa, syyskuussa tehty osajulkistus lakkaa.

3. Seuraavien, nyt tilastoina julkaistavien tietojen tuottaminen yleisenä yhteiskuntatilastona lakkaa. Tiedot tuotetaan jatkossa maksullisina tietotuotteina, jotka ovat erikseen tilattavissa.

 • Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
 • Linja-autoliikenteen kustannusindeksi
 • Maarakennusalan konekustannusindeksi
 • Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi
 • Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksi