Uutisia 10.11.2014

Vaalitilastot, suhdannetilastoja ja oikeustilastoja pois supistuslistalta

Tilastokeskus on käyttäjäpalautteen perusteella päättänyt poistaa muun muassa vaalitilastot, joitakin suhdannetilastoja ja joitakin oikeustilastoja syyskuussa esittämältään supistuslistalta. Muiden lakkautusuhan alaisten tilastojen osalta selvitykset jatkuvat.

Päätösten takana tilastojen laaja ja monipuolinen käyttö

Tilastokeskuksen toimintaan käytettävissä olevat resurssit pienenevät vuonna 2015 merkittävästi ja toimintaa on välttämätöntä supistaa. Säästötarve on noin 4 miljoonaa euroa vuoteen 2014 verrattuna.

Tavoitteena on sopeuttaa toiminta niukkeneviin resursseihin niin, että tiedonkäyttäjille aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Syyskuussa 2014 käynnistettiinkin käyttäjäkuuleminen suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista ennen lopullista päätöksentekoa.

Palautteiden, lausuntojen ja kommenttien sekä täydentyneiden säästö- ja talousvaikutusten pohjalta Tilastokeskus on päättänyt poistaa alkuperäiseltä toimenpidelistalta yhteensä 11 tilastoa. Päätös perustuu tilastojen laajaan ja monipuoliseen käyttöön yhteiskunnassa – tutkimuksessa, opetuksessa, suhdannekuvaajana tai yleisen talouskehityksen kuvaajana. Lisäksi päätöksessä on painanut se, että vastaavia tietoja ei ole kattavasti muualta luotettavasti ja puolueettomasti saatavilla.

Seuraavien aiemmin lakkautettavaksi ehdotettujen tilastojen tuotanto jatkuu vuonna 2015:

 • Kaupan liikevaihto: tiedot tuotetaan edelleen kuukausittain.
 • Konkurssit: tiedot tuotetaan edelleen kuukausittain.
 • Liikevaihtokuvaaja, palveluiden: tiedot tuotetaan edelleen kuukausittain.
 • Liikevaihtokuvaaja, teollisuuden: tiedot tuotetaan edelleen kuukausittain.
 • Pakkokeinot: tiedot julkistetaan jatkossa osana Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilastoa.
 • Teollisuuden uudet tilaukset: tiedot tuotetaan edelleen kuukausittain.
 • Työtaistelutilasto: tiedot tuotetaan edelleen vuosittain.
 • Ulosottoasiat: tiedot tuotetaan jatkossakin vuosittain.
 • Vaalitilastot (eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, presidentinvaalit ja kunnallisvaalit): tiedot tuotetaan edelleen vaalien yhteydessä.
 • Velkajärjestelyt: tiedot tuotetaan jatkossakin neljännesvuosittain.
 • Yrityssaneeraukset: tiedot tuotetaan jatkossakin neljännesvuosittain.

Muiden tiedotteessa 26.9.2014 listattujen tilastojen osalta selvitystyötä jatketaan ja päätöksistä informoidaan niin pian kuin mahdollista. Tiedote 26.9.2014

Tarkemmin yksittäistä tilastoa koskevista muutoksista kerrotaan kunkin tilaston kotisivulla vuoden 2015 julkistuskalenterin julkaisemisen yhteydessä joulukuussa.

Odotettavissa lakkautuksia, supistuksia ja rahoituspohjan muutoksia

Säästötarpeeksi vuonna 2015 arvioidaan noin 4 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2014. Koko Tilastokeskuksen toiminta käydään läpi kustannusten karsimiseksi.

Jo tehdyt ja valmisteilla olevat tehostamis- ja supistamistoimenpiteet eivät riitä, ja toiminnan – myös tilastotuotannon – supistamiselta ei voida välttyä. Suunnitteilla on tilastojen lakkauttamisia, tilastojen tietosisällön supistumisia, joidenkin tietokokonaisuuksien muuttuminen maksullisiksi palvelutuotteiksi sekä julkaisutoiminnan supistumista. Avoimen datan laajentamista ei voida jatkaa suunnitellusti. Yt-neuvotteluiden mahdollisuuttakaan ei ole suljettu pois.

Samanaikaisesti etsitään vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja, joilla tilastotuotannon jatko joidenkin tilastojen osalta voitaisiin turvata. Yksi mahdollisuus ovat Tilastokeskuksen ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat tilastointipalvelut.

Tilastokeskus kiittää palautetta antaneita

Tilastokeskus kiittää kaikkia suunnitelmia kommentoineita. Vastauksia ja kommentteja tuli kaikkiaan yli 200. Kaikki palaute on ollut tärkeää ja auttanut kohdentamaan toimenpiteitä niin, että käyttäjien tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin otetuiksi huomioon.

Palaute osoitti, että virallisen tilaston käyttö yhteiskunnassa on monipuolista ja laajaa ja että käyttäjät arvostavat virallista tilastojärjestelmää luotettavan ja puolueettoman tiedon tuottajana.

Tilastokeskus arvostaa aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja toivoo jatkossakin palautetta ja kehittämisehdotuksia toiminnastaan ja palveluistaan.

Tiedote 26.9.2014
Tilastoluettelo

Lisätietoja:
Ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, p. 029 551 3473
Tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki, p. 029 551 3495
Tilastojohtaja Hannele Orjala (yritystilastot), p. 029 551 3582
Tilastojohtaja Leena Storgårds (talous- ja ympäristötilastot), p. 029 551 2257
Tilastojohtaja Riitta Harala (väestö- ja elinolotilastot), p. 029 551 3604