Nyheter 10.11.2014

Valstatistik, konjunkturstatistik och rättsstatistik inte längre på nedskärningslistan

På basis av responsen från användarna har Statistikcentralen beslutat att stryka bl.a. valstatistiken samt en del av statistikgrenarna inom konjunkturstatistiken och rättsstatistiken från listan över nedskärningar. Listan publicerades i september. När det gäller övriga statistikgrenar som hotas av nedläggning fortsätter utredningarna.

Besluten grundar sig på omfattande och mångsidig användning av statistik

Resurserna för Statistikcentralens verksamhet minskar betydligt under år 2015 och verksamheten måste därför skäras ned. Sparbehovet är ungefär 4 miljoner euro jämfört med år 2014.

Syftet är att anpassa verksamheten till de stramare resurserna så att uppgiftslämnarna förorsakas så lite olägenhet som möjligt. I september 2014 började man samla in användarnas åsikter om de planerade åtgärdernas inverkan före besluten om de slutliga åtgärderna.

På basis av responsen, utlåtandena och kommentarerna samt den kompletterade informationen om spareffekten och ekonomiska inverkan har Statistikcentralen beslutat att stryka totalt 11 statistikgrenar från den ursprungliga åtgärdslistan. Beslutet grundar sig på omfattande och mångsidig användning av statistik i samhället – inom forskning, undervisning, som konjunkturindikator eller som indikator för den allmänna ekonomiska utvecklingen. Att motsvarande information inte finns att tillgå på annat håll på ett tillförlitligt och objektivt sätt har också spelat en betydande roll vid beslutsfattandet.

Produktionen av följande tidigare nedläggningshotade statistikgrenar fortsätter år 2015:

 • Omsättning inom handeln: uppgifterna produceras fortfarande månatligen
 • Konkurser: uppgifterna produceras fortfarande månatligen
 • Omsättning inom servicebranschen: uppgifterna produceras fortfarande månatligen
 • Omsättningsindex för industrin: uppgifterna produceras fortfarande månatligen
 • Tvångsmedel: uppgifterna publiceras i fortsättningen som en del av statistikgrenen Brottslighet som kommit till polisens kännedom
 • Industrins orderingång: uppgifterna produceras fortfarande månatligen
 • Statistik över arbetskonflikter: uppgifterna produceras fortfarande årligen
 • Utsökningsärenden: uppgifterna produceras fortfarande årligen
 • Valstatistik (riksdagsval, europaparlamentsval, presidentval och kommunalval): uppgifterna produceras fortfarande i samband med valen
 • Skuldsaneringar: uppgifterna produceras fortfarande som kvartalsstatistik
 • Företagssaneringar: uppgifterna produceras fortfarande som kvartalsstatistik

I fråga om övriga statistikgrenar som fanns med på listan 26.9.2014 fortsätter utredningen och om besluten informeras så snart som möjligt. Meddelande 26.9.2014

Mera information om ändringarna i de enskilda statistikgrenarna kommer att finnas på respektive statistikgrens ingångssida i samband med att publiceringskalendern för år 2015 publiceras i december.

Nedläggningar, nedskärningar och ändringar av finansieringsbasen är att vänta

Sparbehovet uppskattas vara omkring 4 miljoner euro år 2015 jämfört med år 2014. Statistikcentralen går igenom hela sin verksamhet för att skära ner på kostnaderna.

De åtgärder som redan vidtagits och åtgärder som är i beredningsskedet är inte tillräckliga och därför kan man inte undgå nedskärningar i verksamheten – statistikproduktionen inberäknad. Det finns planer på nedläggningar av statistikgrenar, nedskärningar i statistikgrenars datainnehåll, ändring av datahelheter till avgiftsbelagda serviceprodukter samt nedskärningar i publikationsverksamheten. Utvidgandet av öppen data kan inte fortsätta som planerat. Inte heller sa-förhandlingar är uteslutna.

Samtidigt letar man efter alternativa finansieringslösningar med vilka statistikproduktionen inom vissa statistikgrenar kunde säkerställas. En möjlighet är att finansiera statistiktjänster med extern finansiering.

Statistikcentralen tackar alla som gett respons

Statistikcentralen tackar alla som kommenterat planerna. Mer än 200 svar och kommentarer kom in. Alla synpunkter har varit viktiga och hjälpt till att rikta åtgärderna så att användarnas behov så bra som möjligt ska kunna beaktas.

Responsen visade att officiell statistik används på ett mångsidigt och omfattande sätt i samhället och att användarna värdesätter det officiella statistiksystemet som producent av tillförlitlig och opartisk information.

Statistikcentralen värdesätter den aktiva dialogen med intressegrupperna och hoppas att också i fortsättningen få respons och utvecklingsförslag när det gäller verksamheten och tjänsterna.

Meddelande 26.9.2014
Statistikförteckning

Mera information
Överdirektör Jarmo Hyrkkö, tfn 029 551 3473
Överdirektören för statistikproduktionen, Timo Koskimäki, tfn 029 551 3495
Statistikdirektör Hannele Orjala (företagsstatistik), tfn 029 551 3582
Statistikdirektör Leena Storgårds (ekonomi- och miljöstatistik), tfn 029 551 2257
Statistikdirektör Riitta Harala (befolknings- och välfärdsstatistik), tfn 029 551 3604