Uutiset

31.12.2019 Nyt voi hakea korkeakouluharjoittelijaksi Tilastokeskukseen

Tilastokeskus tarjoaa jälleen harjoittelupaikan yli 20 opiskelijalle. Monipuoliset tehtävät vaihtelevat eri tilastojen kehittämisestä tietosuojaan, viestintään ja graafiseen suunnitteluun. Tutustu harjoittelupaikkoihin

23.12.2019 Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Tilastokeskus toivottaa hyvää joulunaikaa ja menestystä vuodelle 2020! Tilastokeskuksen joulutervehdys

20.12.2019 Suomalainen joulu lukuina

Suomalaisten mielestä joulukuusi ja joulukukat ovat tärkeitä joulutunnelman luomisessa. Mitä muuta kuuluu joulun viettoon ja ovatko perinteet muuttumassa? Olemme koonneet jouluun liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa. Joulutilastot

20.12.2019 Rahapelitoiminnan voittovaroja jaetaan eniten taiteelle ja kulttuurille

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti taidetta ja kulttuuria vuonna 2018 yli 460 miljoonalla eurolla. Yli puolet summasta, 238 miljoonaa, oli rahapelitoiminnan voittovaroja.

19.12.2019 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto kasvoi hieman marraskuussa

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,4 prosenttia edelliskuukaudesta. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli 1,7 prosenttia. Tutustu estimaattiin

19.12.2019 Korjausrakentamisen kasvu on ollut vahvaa

Korjausrakentamisen suhdanteiden kuvaamiseen on kehitetty uutta metodia, kertoo Eetu Toivasen Tieto&trendit-artikkeli. Kokeellinen suhdannekuvaaja näyttää ripeää kasvua alalla.

19.12.2019 Menestyksellinen tilastoalan EU-puheenjohtajakausi

Suomen puoli vuotta kestänyt EU-puheenjohtajuus päättyy joulukuun lopussa. Tilastokeskus vastasi tilastoalan puheenjohtajatehtävistä. Tärkein saavutus oli sovun aikaansaaminen sekä jäsenmaiden kesken neuvoston tilastotyöryhmän puitteissa että Euroopan parlamentin kanssa asetuksesta, joka laajentaa muuttoliikkeen ja kansainvälisen suojelun tilastointia.

18.12.2019 Ansiotason noususta suurin osa tulee sopimuskorotuksista

Sopimuskorotukset nostivat suomalaisten palkansaajien ansiotasoa vuodesta 2005 vuoteen 2018 yli 25 prosenttia, kun taas palkkaliukumien summa jäi alle kymmeneen prosenttiin, kirjoittaa Harri Nummila Tieto&trendit-artikkelissa. Toimialoittaiset vaihtelut palkkaliukumissa olivat kuitenkin merkittäviä.

18.12.2019 Suomen huippuviejät palkkaavat vähän tohtoreita ja maistereita Pohjoismaihin verrattuna

Osaavatko vientiyrityksemme hyödyntää korkeimmin koulutettua työvoimaa, kysytään Tieto&trendit-artikkelissa. Muut Pohjoismaat ovat ohittaneet Suomen, mitä tulee korkeimmin koulutettujen osuuteen ykkösviejäyrityksissä.

17.12.2019 Suomalaisten scale-up-yritysten kasvu pohjoismaista kärkeä

Nopeasti kasvavia kasvuyrityksiä, ns. scale-up-yrityksiä, on Suomessa suhteellisen vähän verrattuna muihin Pohjoismaihin. Liikevaihdolla mitattuna niiden kasvuvauhti oli kuitenkin nopeinta vuosina 2014–2017, kirjoittavat Pontus Lindroos ja Sini Liukkonen Tieto&trendit-artikkelissa.

16.12.2019 Ota haltuun tilastotietoa kuvaavat peruskäsitteet

Tunnetko keskihajonnan, luottamusvälin ja korrelaation? Käytännönläheisellä kertauskurssilla 11.2.2020 käydään läpi keskeisimmät tilastollisen analyysin menetelmät. Ilmoittaudu kurssille!

13.12.2019 140-vuotias tilastojen tietojätti kuvaa muuttuvaa Suomea

Suomen tilastollisen vuosikirjan juuret ulottuvat 140 vuoden taakse, jolloin senaatin luvalla julkaistiin Suomenmaan tilastollinen wuosikirja 1879. Juuri ilmestynyt Suomen tilastollinen vuosikirja 2019 on laaja tilastojen kokoomateos, joka kuvaa tarkasti suomalaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

11.12.2019 Digiajan työelämä: innostusta, sosiaalista tukea – ja jaksamisongelmia

Työn merkitys on kasvanut suomalaisilla palkansaajilla, mutta samalla myös kiire ja jaksamisongelmat ovat lisääntyneet. Digitalisaatio on läpäissyt nopeasti suomalaisen työelämän. Sen vaikutukset kuitenkin vaihtelevat eri palkansaajaryhmissä.

10.12.2019 Työtaisteluiden todellista vaikutusta talouteen ei saada selville

Jos 10 000 palkansaajaa olisi päivän lakossa, niin bruttokansantuote olisi 5 miljoonaa euroa pienempi, arvioi Tuomas Rothovius Tieto&trendit-blogissa. Laskelmat työtaisteluiden vaikutuksista ovat kuitenkin riippuvaisia monista oletuksista. Todellista vaikutusta ei koskaan saada selville.

10.12.2019 Tilastokoulutuksella faktat haltuun

Tilastokoulutuksen usko luotettavaan tietoon ei horju ensi vuonnakaan. Ilmoittautuminen tilastokoulutuksen kevään kursseille on käynnistynyt. Tietoa on tarjolla muun muassa nuorten vapaa-ajasta ja työoloista. Lue lisää kurssitarjonnasta ja ilmoittaudu mukaan.

9.12.2019 Semanttinen yhteentoimivuus palvelee tiedon uudelleenkäyttöä

Kun tiedon merkitys säilyy samana tiedon siirtyessä toimijalta toiselle, puhutaan semanttisesta yhteentoimivuudesta, kirjoittavat Jaana Nevalainen, Petri Tenhunen ja Saija Ylönen Tieto&trendit-blogissa. Julkisen hallinnon luoma tiedon yhteentoimivuusalusta auttaa yhteisen merkityksen luomisessa, säilyttämisessä ja liikkumisessa. Tieto&trendit-blogi

5.12.2019 Suhdannetilastojen nopeutukseen liittyvä tutkimus saa tunnustusta tiedelehdessä

Tilastokeskus ja Etla ovat kehittäneet yhteistyössä talouden suhdanteita kuvaavaa kokeellista pikaestimaattia, jonka tuottamisessa hyödynnetään ennustemalleja ja tekoälyalgoritmeja. Tutkimustyötä kuvaava artikkeli on julkaistu Empirical Economics -aikakausilehdessä.

5.12.2019 Perhevapaat vaikuttavat naisten työuralla etenemiseen

Korkea-asteen suorittaneet sekä ylemmät toimihenkilönaiset kokivat perhevapaan vaikuttaneen kielteisemmin palkkaan ja uramahdollisuuksiin kuin muut naiset, kirjoittaa Marianne Keyriläinen Tieto&trendit-artikkelissa. Tiedot käyvät ilmi Työn ja perheen yhteensovittaminen 2018 -tutkimuksesta.

5.12.2019 Työaikajoustoilla keskeinen merkitys lapsiperheen vanhempien jaksamisessa

Isät voivat vaikuttaa työn sekä lomien ja vapaiden ajoittumiseen paremmin kuin äidit. Naiset jäävät kuitenkin miehiä useammin hoitamaan sairastunutta lasta kotiin, kirjoittaa Tarja Nieminen Työn ja perheen yhteensovittaminen 2018 -tutkimuksen tuloksista. (Tieto&trendit)

4.12.2019 Hyvä Suomi, teimme videon itsenäisyytesi kunniaksi

Hyvä päivänsankari, joulukuun kuudes päivä on Sinun juhlapäiväsi. Sankaria on tapana kehua, mutta näin suomalaisena kehuminen on joskus vähän vaikeaa. Siksi etsimme maailmalta tietoa siitä, missä Sinä olet onnistunut. Katso video

4.12.2019 Tulotilastojen julkaisu siirtyy ensi vuoteen

Tilastokeskus ei julkaise tulonjakotilastoa eikä veronalaiset tulot -tilastoa joulukuussa, sillä Verohallinnon tuottama henkilöverotuksen tilastoaineisto ei ole vielä valmis. Tilastot voidaan julkaista aikaisintaan tammikuun loppupuolella. Lue uutinen

4.12.2019 Mistä Suomi tunnetaan?

Kotimaamme on monessa suhteessa mallikelpoinen maa. Olemme maailman kärjessä etenkin hyvinvoinnissa. Lapsille Suomi on erityisen hyvä maa. Tilastokeskus on koonnut 102-vuotiaan Suomen kunniaksi listan niistä asioista, joista Suomi maailmalla tunnetaan.

4.12.2019 Vuoden 2020 julkistamiskalenteri ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkistamiskalenterin tiedot vuodelle 2020 ovat nyt nähtävillä. Kalenterista löytyvät tiedot ensi vuonna julkaistavista tilastoista ja julkaisuista.

2.12.2019 Teollisuuden liikevaihto laski lokakuussa

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto laski lokakuussa 3,0 prosenttia ja kaupan liikevaihto tasan prosentin. Muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja rakentamisen liikevaihto 0,4 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna. Tutustu liikevaihtoennakkoon.

29.11.2019 Henkilöautojen päästövähennykset pysähdyksissä

Myönteinen kehitys bensiini- ja dieselkäyttöisten henkilöautojen päästöissä on pysähtynyt tänä vuonna. Autokanta on yhä vanhempaa, lisäksi katumaastureiden suosio on vienyt kehitystä väärään suuntaan, kirjoittaa Juha-Pekka Konttinen Tieto&trendit-artikkelissa.

28.11.2019 Vapaa-aika on suomalaisille työtäkin tärkeämpää

Uusin vapaa-aikatutkimus kertoo digitaalisuuden ja verkon tuomista muutoksista, mutta myös pysyvistä asioista ihmisten arjessa. Yhteydenpito ystäviin on muuttanut muotoaan, ja matkailu on monille entistä tärkeämpi osa vapaa-aikaa. Mökkeily pitää kuitenkin edelleen pintansa suomalaisten vapaa-ajanvietossa, myös nuoremmilla ikäpolvilla.

28.11.2019 Somen aikakaudella yhteydenpito sukuun on vähentynyt

Sukulaisia, ystäviä ja naapureita tavataan Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan nyt harvemmin kuin 2000-luvun alussa, kirjoittaa Riitta Hanifi Tieto&trendit-artikkelissa. Yhteydenpito ystäviin puhelimitse tai netin kautta on lisääntynyt, todennäköisesti sosiaalisen median vaikutuksesta. 

27.11.2019 Millaisia haasteita työn ja perheen yhteensovittamisessa on?

Miten paluu töihin onnistuu perhevapaan jälkeen? Esiintyykö raskaussyrjintää? Tilastokeskus järjestää 5.12. tilaisuuden, jossa julkistetaan Tilastokeskuksen Työn ja perheen yhteensovittaminen 2018 -tutkimuksen tuloksia. Ilmoittaudu tilaisuuteen.

20.11.2019 Marraskuu on riistakolarien synkin kuukausi – metsäkaurisonnettomuudet kasvussa

Manner-Suomessa on kuluvan vuoden marraskuussa kirjattu jo lähes tuhat riistaeläinkolaria. Näistä noin kaksi kolmasosaa on onnettomuuksia metsäkauriiden tai valkohäntäpeurojen kanssa. Avoin rajapinta mahdollistaa onnettomuuksien liveseurannan, kirjoittaa Matti Kokkonen Tieto&trendit-blogissa.

20.11.2019 Tunnetko tilastojen lähteet?

Etsitkö tilastoja tietystä aiheesta, esimerkiksi koulutuksesta tai asumisesta? Tilastotiedonlähteiden hakupalvelusta löydät virallisten tilastojen lähteet sekä muiden organisaatioiden, yhdistysten ja järjestöjen laatimia tilastokokonaisuuksia.

19.11.2019 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto laski hieman lokakuussa

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski lokakuussa 0,1 prosenttia edelliskuukaudesta. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli kuitenkin 1 prosenttia. Tutustu estimaattiin

19.11.2019 Taitettu indeksi ei tasaa sukupuolten välistä eroa eläkkeissä

Taitettu indeksi turvaa eläkkeen ostovoiman säilymisen ja jopa parantaa sitä. Se ei kuitenkaan tasaa ansiotasoeroja, minkä vuoksi sukupuolten välinen ero eläkkeissä on Suomessa kansainvälisestikin huomattava, kirjoittaa Erika Artimo Tieto&trendit-blogissa.

19.11.2019 Tiedotustilaisuus: Digiajan työelämä – miten työolot ovat muuttuneet neljässä vuosikymmenessä

Miten digitalisoituminen heijastuu kokemukseen työn kuormittavuudesta? Onko työn epävarmuus kasvanut? Tilastokeskus järjestää 11.12.2019 tiedotustilaisuuden, jossa julkistetaan tutkimus Digiajan työelämä – työolotutkimuksen tuloksia 1977– 2018. Ilmoittaudu tilaisuuteen

18.11.2019 Kiky-sopimus pidensi naisten työaikaa

Säännöllisen viikkotyöajan muutos kiky-sopimuksen myötä on täysin sukupuolittunut, kirjoittaa Pertti Taskinen Tieto&trendit-artikkelissa. Naisille tuli työaikaa lähes puoli tuntia lisää, miehillä ei ole muutosta vuosien 2016 ja 2017 välillä.

18.11.2019 Tilastoja havainnollisesti

Milloin taulukko on riittävä ja milloin kuvio on välttämätön? Tilastotiedosta välittyy oikea kuva, kun tunnet eri esitystapojen periaatteet ja suositukset. Ilmoittaudu 3.12.  järjestettävälle Tilastotiedon havainnollistaminen -kurssille.

14.11.2019 Kokeellinen parivertailu tarjoaa uuden laskentamenetelmän työvoimakustannusten muutoksen mittaamiseen

Kokeellisen parivertailuindeksin mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat vuoden 2018 loka-joulukuussa 0,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Tutustu parivertailuindeksiin.

14.11.2019 Toisten mielimusiikki on toisille örinää

Pop on 50 vuodessa noussut yhdestä inhotuimmasta kaikkein suosituimmaksi musiikinlajiksi, eikä taannoista tango-Suomea enää ole, kirjoittaa Juha Haaramo Tieto&trendit-artikkelissa. Vapaa-aikatutkimus kertoo, että eri sukupolvilla ja -puolilla on omat suosikkinsa ja inhokkinsa.

14.11.2019 Postin lakko vaikuttaa Tilastokeskuksen tiedonkeruisiin

Postin lakko viivästyttää Tilastokeskuksen kyselyjen vastaajille lähetettyjä ennakkokirjeitä. Lakon pitkittyessä sillä voi olla vaikutuksia myös kyselyjen aikatauluihin ja kyselyjen perusteella tuotettuihin tilastoihin.

13.11.2019 Sähköpotkulautojen ympäristöystävällisyys oletettua vähäisempää – liikenneonnettomuuksista ei tarkkoja tilastoja

Kansainväliset tutkimustulokset paljastavat, että laudat häviävät ympäristöystävällisyydessä esimerkiksi täynnä matkustajia oleville busseille. Sähköpotkulautojen käyttäjille tapahtuvista onnettomuuksista keskustellaan myös Suomessa. Viralliseen tilastoon ne eivät toistaiseksi vielä päädy. (Tieto&trendit)

13.11.2019 Seppo Varjonen palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Vuoden 2019 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty Seppo Varjoselle tunnustuksena hänen laajasta kansainvälisestä työstään kansantalouden tilinpidon kehittäjänä ja sen soveltamisen edistäjänä.

12.11.2019 Virtatilastoilla tarkempi kuva työttömyyden ja työllisyyden rakenteellisesta kehityksestä

Virta työttömyydestä työllisyyteen oli korkeimmillaan vuoden 2018 alussa. Vuoden loppupuolella työllisyyden kasvua ylläpiti ensisijaisesti työvoiman ulkopuolelta tuleva virta, kirjoittaa Henri Lukkarinen vuosien 2008–2018 työmarkkinavirtoja tarkastelevassa artikkelissaan. (Tieto&trendit)

12.11.2019 Siirtymät työmarkkina-asemasta toiseen vähenivät kolmannella vuosineljänneksellä

Vuoden 2019 toisen ja kolmannen neljänneksen välillä työvoiman ulkopuolelta tai työttömyydestä siirtyi työllisiksi yhteensä noin 11 000 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tilastokeskuksen uusi kokeellinen tilasto kuvaa siirtymiä työmarkkina-asemasta toiseen sekä työpaikkojen välillä.

12.11.2019 Teollisuustuotanto koostuu yhä enemmän palveluista

Globalisoituneessa maailmassa kokonaiskuvan saaminen talouden suhdannekehityksestä vaatii perinteisten teollisuuden mittareiden huomioinnin lisäksi palveluista kertovien mittarien tarkastelua. (Tieto&trendit)

11.11.2019 Kapeaa ja leveää leipää – työelämää julkisella ja yksityisellä sektorilla

Miten työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu yksityisellä ja julkisella sektorilla? Onko työviikon pituudessa eroja? Faktaa tilastoista -webinaarissa 11.12. esitellään sektorikohtaista vertailutietoa mm. palkkauksesta, työajasta ja sukupuolten palkkaeroista. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu webinaariin.

8.11.2019 Koti ja perhe tärkeintä isälle – lasten kanssa etenkin liikutaan

Yhdeksän kymmenestä miehestä pitää kotia ja perhettä hyvin tärkeänä elämänalueena, kirjoittavat Riitta Hanifi ja Hannu Pääkkönen isänpäivä-artikkelissaan. Vuoden 2017 vapaa-aikatutkimukseen perustuva tieto koskee miehiä, joiden perheeseen kuuluu kotona asuvia alle 18-vuotiaita lapsia. (Tieto&trendit)

6.11.2019 Tilastointi lähtee asiakkaiden tarpeista – ja reagoi yhteiskunnan muutokseen

Tilastojen tuotannon ja julkaisun keskiössä ovat kansainväliset ja kansalliset tietotarpeet. Tilastokeskus pyrkii vastaamaan aktiivisesti ja innovatiivisesti asiakkaidensa tarpeiden ja yhteiskunnan muutokseen, kirjoittavat Hannele Orjala ja Leena Storgårds Tieto&trendit-blogissa

6.11.2019 Suomen isät tilastoissa

Noin 1,27 miljoonaa isää viettää ensi sunnuntaina isänpäivää. Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta. Viime vuonna isäksi tuli ensimmäistä kertaa noin 18 800 miestä. Isänpäivän kunniaksi olemme koonneet tilastotietoja isistä.

5.11.2019 Demokratia tarvitsee tuekseen vahvat instituutiot

”Suomi uudistuu rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun ja luotettavan asiantuntemuksen pohjalta”, painottaa PTT:n toimitusjohtaja ja Tilastokeskuksen neuvottelukunnan jäsen Iiro Jussila Tieto&trendit-blogissa.

4.11.2019 Miten tilastotietoa voi havainnollistaa?

Tiedätkö, miten numerotietoa esitetään kiinnostavasti ja selkeästi graafisessa muodossa? Tilastotiedon havainnollistaminen -kurssilla 3.12. käydään läpi tilastotiedon esittämisen tapoja ja niihin liittyviä suosituksia. Ilmoittaudu kurssille.

31.10.2019 Tilastokeskuksen ylijohtajien virkoihin runsaasti hakijoita

Tilastokeskus uudistaa toimintaansa ja rekrytoi sen tueksi strategiseen johtoon neljä ylijohtajaa. Ylijohtajat tulevat johtamaan neljää uutta johtamiskokonaisuutta, jotka ovat tietoprosessi, kumppani- ja ekosysteemisuhteet, mahdollistajapalvelut sekä kehittäminen ja digitalisaatio.

31.10.2019 Teollisuuden ja rakentamisen liikevaihto syyskuussa kasvussa

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia ja rakentamisen liikevaihto 0,4 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna. Kaupan ja muiden palveluiden liikevaihto laski 0,4 prosenttia. Tutustu liikevaihtoennakkoon

31.10.2019 Asuntokauppa piristyi etenkin pääkaupunkiseudulla

Asuntokaupan vilkkaudesta saadaan kuvaa useamman aineiston avulla, mutta koko totuutta ei kerro niistä mikään, kirjoittaa Elina Vuorio Tieto&trendit-blogissa.

31.10.2019 Vuokralla-asuminen on yleistynyt edelleen

Vuoteen 2015 verrattuna vuokrat ovat nousseet lähes kaikkialla, mutta nousu on hidastunut viime vuosina eri puolilla maata, analysoivat Tilastokeskuksen asiantuntijat Tieto&trendit-artikkelissa.

29.10.2019 Vuokramökeissä touko-elokuussa 890 000 yöpymistä

Kotimaiset matkailijat yöpyivät touko-elokuussa 710 000 kertaa ja ulkomaiset matkailijat 180 000 kertaa. Suosituin kuukausi oli heinäkuu. Tutustu vuokramökkitilastoon.

29.10.2019 Miten työelämä eroaa julkisella ja yksityisellä sektorilla?

Maksetaanko yksityisellä sektorilla parempaa palkkaa kuin julkisella sektorilla? Onko työajan pituudessa eroja? Faktaa tilastoista -webinaarissa 11.12. vertaillaan työelämää yksityisen ja julkisen sektorin näkökulmasta. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu.

28.10.2019 Kotityöt – rutiinia ja velvollisuutta vai myös huvia ja harrastusta?

Ostoksilla käyminen, ruuanlaitto ja puutarhan hoito ovat yli puolelle väestöstä myös huvia ja harrastusta. Toisaalta pyykinpesua ja vaatehuoltoa sekä siivousta valtaosa pitää aina rutiinina ja velvollisuutena. Kotityöt estävät edelleen enemmän naisten kuin miesten harrastuksia, vaikka sukupuolittaiset erot ovat kaventuneet, kirjoittaa Hannu Pääkkönen Tieto&trendit-artikkelissa.

24.10.2019 Suomalaisten vapaa-aika murroksessa

Ovatko ihmissuhteet siirtyneet sosiaaliseen mediaan? Miten lomamatkailu on muuttunut? Tilastokeskuksen Vapaa-aika muutoksessa -seminaarissa 28.11. tarkastellaan suomalaisten vapaa-ajan viettoa 1980-luvulta nykypäivään. Ilmoittaudu seminaariin.

23.10.2019 Miten väestöennustetta voi hyödyntää?

Uusin väestöennuste arvioi Suomen väkiluvun laskevan vuodesta 2031 alkaen. Mihin kaikkeen ennuste toteutuessaan vaikuttaisi? Väestöennuste-kurssilla 28.11. perehdytään väestöennusteen merkitykseen ja käyttöön. Asiantuntijapuheenvuoroja kuullaan Tilastokeskuksen lisäksi Väestöliitosta ja Eläketurvakeskuksesta. Ilmoittaudu kurssille

22.10.2019 Aikasarjapäivitys pienensi julkisten menojen bkt-suhdetta

Kansantalouden tilinpidon aikasarjatarkistuksessa kuntasektorin menot vähenivät, kun sen sisäisiä ostoja ja myyntejä poistettiin, kirjoittaa Jukka Pyylampi Tieto&trendit-artikkelissa. Sisäisiä ostoja on kasvattanut terveydenhuollon kuntayhtymien liikelaitoksien määrän lisääntyminen.

21.10.2019 Pahoinpitelyjä tapahtuu aiempaa enemmän päiväsaikaan

Ravintoloiden vapautuneet aukioloajat lienevät hiukan lisänneet aamuöisiä pahoinpitelyitä, mutta kokonaisuudessa yöaikaan tapahtuneet pahoinpitelyt ovat vähentyneet. Kaikkiaan pahoinpitelyjä on viime vuosina tilastoitu noin 33 600 vuosittain, kirjoittaa Kimmo Haapakangas Tieto&trendit-artikkelissa.

18.10.2019 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto kasvoi kolmannella neljänneksellä 0,5 prosenttia

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto kasvoi heinä-syyskuussa 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli 2 prosenttia. Tutustu estimaattiin

18.10.2019 Tarkempi kuva tulevaisuudesta – tehdään se yhdessä

Katsotaan yhdessä pitkälle ja tehdään Suomesta tiedon eettisen käytön ja hyödyntämisen huippumaa ja edelläkävijä Euroopassa, kirjoittaa pääjohtaja Marjo Bruun Tieto&trendit-blogissa käynnistäessään Tilastokeskuksen organisaatio- ja toimintamallien uudistuksen.

18.10.2019 Tilastokeskus rekrytoi neljä ylijohtajaa tukemaan uudistumisessa

Tilastokeskuksessa on käynnistynyt toiminnan ja organisaation uudistus. Uudistuksen tavoitteena on muuttaa toimintaa ja työnteon tapoja niin, että Tilastokeskus pystyisi ennakoimaan entistä nopeammin yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. 

17.10.2019 Nuorten tilasto-olympialaiset tulevat taas

Tilasto-olympialaisiin ilmoittautuminen on avautunut. Kolmatta kertaa järjestettävän kilpailun tavoitteena on herättää oppilaissa uteliaisuutta tilastotietoa kohtaan ja haastaa soveltamaan tilasto-osaamista käytännössä.

11.10.2019 Lähdeaineistojen laatu näkyy tilastojen tarkkuudessa

Helsingin kaupungin keskustatunnelista käydyssä keskustelussa esiin noussut "tilastovirhe" on hyvä esimerkki siitä, että lähdetietojen oikeellisuus vaikuttaa tilastojen laatuun. Tämä korostuu erityisesti pienaluetilastoissa, muistuttaa Antti Katainen Tieto&trendit-blogissa.

11.10.2019 Nuorten ravintolakäynnit ovat vähentyneet, eläkeläisten lisääntyneet

Suomalainen ravintolakulttuuri on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana, kirjoittaa Miia Huomo Tieto&trendit-artikkelissa. Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan ravintoloissa syöminen on lisääntynyt, tansseissa käyminen ja ravintola-illanvietto muuten on vähentynyt.

9.10.2019 Miten viestiä luvuista?

Painitko lukuja, numerotietoa ja prosentteja sisältävän tekstisi kanssa? Numeroiden viestintä -kurssilla 21.11. saat käytännönläheisiä vinkkejä sujuvaan numerotiedon esittämiseen. Ilmoittaudu mukaan

7.10.2019 Osakeasuntojen hinnat -tilaston julkistuksiin keskeytys marras–joulukuussa varainsiirtoveron ilmoittamisen muutosten vuoksi

Osakeasuntojen hinnat -tilastoa ei julkaista marras–joulukuussa, koska aineistoa ei noin viiden viikon ajalta kerry varainsiirtoveroa koskevan lakimuutoksen toimeenpanon ja Verohallinnon tietojärjestelmäuudistuksen vuoksi. Muutos vaikuttaa osin jo lokakuun julkistukseen 31.10.

4.10.2019 Nykyiset kolmekymppiset opiskelevat – edellinen sukupolvi oli 30-vuotiaana töissä

Vuonna 1987 kolmekymppinen oli tukevasti työelämässä, kun nykyisin yhä useampi 30-vuotias on opiskelija. Etenkin päätoimisesti opiskelevien 30-vuotiaiden naisten määrä on kasvanut. Työssäkäynnin muutoksia on tilastoitu jo sukupolven ajan. (Tieto&trendit) 

2.10.2019 Kulttuurirakennuksista yli puolet museoita ja taidegallerioita

Suomen rakennuskannasta oli vuoden 2018 lopussa kulttuurirakennuksia runsaat 2 000.  Yli puolet oli museoita ja taidegallerioita. Niiden osuus on noussut lähes viisi prosenttiyksikköä vuodesta 1997.

2.10.2019 Tontin omistusmuodon vaikutus asuntojen hintatilastoon – miten laajasta ilmiöstä on kyse?

Uusien osakeasuntojen rakentaminen vuokratontille yleistyy, mutta alueittaiset erot ovat suuria. Ilmiöstä on heikosti virallista tilastotietoa. Sen vaikutuksia tutkitaan käytettävissä olevien aineistojen avulla ja ne huomioidaan asuntojen hintatilastojen kehittämisessä, kirjoittaa Paula Paavilainen Tieto&trendit-blogissa.

1.10.2019 Löydätkö tarvitsemasi tilastotiedot helposti?

Osaatko poimia itseäsi kiinnostavat asiat taulukkoon ja tallentaa tiedot jatkotyöstämistä varten? Jos käytät työssäsi aktiivisesti tilastotietoa ja haluat saada tilastotietokannoista kaiken hyödyn irti, osallistu 29.10. järjestettävälle PxWeb-tietokannat tutuiksi -kurssille.

30.9.2019 Päätoimialojen liikevaihto kasvoi elokuussa

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi elokuussa vuodentakaiseen verrattuna kaikilla toimialoilla. Eniten kasvoivat muut palvelut, 3,9 prosenttia, ja vähiten teollisuus, 1,7 prosenttia. Tutustu liikevaihtoennakkoon

27.9.2019 Kotitalouksien velkaantumisaste tarkentui alaspäin

Muutokset asuntomarkkinoilla vaativat uutta laskentamallia, kirjoittaa Tuomas Koivisto Tieto&trendit-artikkelissa. Uusia tietolähteitä hyödyntävällä mallilla kotitalouksien osuus taloyhtiöiden lainakannasta saadaan laskettua aiempaa tarkemmin.

27.9.2019 Väestöennuste julkaistaan 30.9. – mukana myös alueelliset tiedot

Tilastokeskus julkaisee maanantaina 30.9. klo 8 vuoden 2019 väestöennusteen, joka sisältää myös alueellisen ennusteen. Koko maan kattava ennuste ulottuu vuoteen 2070 ja alueellinen ennuste vuoteen 2040.

26.9.2019 Kokosimme Brexit-tietoa: Suomen ja Ison-Britannian suhteet tilastoina

Kuinka suuri on Suomen vienti Isoon-Britanniaan tai montako työntekijää brittiläiset tytäryhtiöt työllistävät Suomessa? Kuinka moni britti sai Suomen kansalaisuuden viime vuonna, entä kuinka moni suomalainen muutti Isoon-Britanniaan? Kokosimme Brexit-aiheista tilastotietoa.

26.9.2019 Joka toinen viime vuonna tuomittu oli rikoksen uusija

Uusijoiden osuus tuomituista on ollut viime vuosina kasvusuunnassa, kirjoittaa Laura Lipasti Tieto&trendit-artikkelissa. Keitä uusijat ovat?

20.9.2019 Kansantalouden tilinpidon aikasarjakorjaus ei muuta talouden kokonaiskuvaa

Tilinpidon aikasarjakorjausten tuloksena bruttokansantuotteen taso nousi vuosina 2010–2018 noin 1–2 miljardia per vuosi. Suomen talouden kokonaiskuva säilyi silti ennallaan, kirjoittaa Tapio Kuusisto Tieto&trendit-blogissa

20.9.2019 Kotitalouksien kulutusmenot – totta vai tarua?

Kotitalouksien tuoreisiin, juuri julkaistuihin kulutusmenolukuihin tulee suhtautua kriittisesti ja varauksella. Mitä tarkemmalle tasolle mennään, sitä enemmän luvuissa on epävarmuutta, kirjoittaa Katri Soinne Tieto&trendit-blogissa.

19.9.2019 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto kasvoi elokuussa 0,7 prosenttia

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan tuotanto kasvoi elokuussa. Uusimman kokeellisen pikaestimaatin perusteella kansantalouden kausitasoitettu tuotanto kasvoi elokuussa 0,7 prosenttia heinäkuusta, ja vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjattu tuotanto kasvoi 1,9 prosenttia. Tutustu estimaattiin

18.9.2019 Kaksi kansantalouden tilinpidon tilastojulkistusta siirtyy

Kaksi kansantalouden tilinpidon tilastojulkistusta siirtyy viikolla eteenpäin tämän viikon perjantailta. Tietotekniset ongelmat ovat haitanneet tietojen valmistumista.

16.9.2019 Ulkomaalaistaustaisten koulutuksesta tulossa tarkempaa tietoa

Tilastokeskus toteutti keväällä ja kesällä kyselyn, jolla selvitettiin ulkomaalaistaustaisten Suomen ulkopuolella hankittua koulutusta. Vastauksia saatiin sekä korkeasti koulutetuilta että vähän koulutetuilta. Moni vastaaja tarttui myös puhelimeen, kirjoittaa Mika Witting Tieto&trendit-blogissa.

10.9.2019 Ruokahävikistä on hyvin vähän tietoa – kehitteillä oma mittari

Arvioiden mukaan noin 30 prosenttia kaikesta maailmalla tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin. Suomessa kaikesta syömäkelpoisesta ruoasta haaskataan arviolta 10–15 prosenttia. Esitetyt arviot ovat kuitenkin epävarmoja. Hävikkiviikon Tieto&trendit-blogissa Jukka Hoffren kirjoittaa ruokahävikin tilastoinnin kehittämisestä. Tieto&trendit-blogiin

10.9.2019 OECD-vertailu kertoo, miten Suomen koulutusjärjestelmä menestyy kansainvälisesti

Education at a Glance 2019 -vertailun mukaan Suomessa korkea-asteen suorittaneiden osuus on kasvanut viime vuosina OECD:n keskiarvoa hitaammin. Suomessa alempi korkeakoulututkinto suoritetaan kuitenkin tavoiteajassa useammin kuin OECD-maissa keskimäärin.

6.9.2019 Tilastomuutoksella vaikutus sukupuolten väliseen palkkaeroon

Vuoden 2018 palkkarakennetilastoon on tehty muutos palkansaajien tuntiansiolaskentaan. Tämän johdosta EU-määritelmän mukainen sukupuolten välinen palkkaero supistuu 0,7 prosenttiyksikköä, kirjoittaa Sampo Pehkonen Tieto&trendit-blogissa

6.9.2019 Väestötilasto- ja palkka-asiaa Kuntamarkkinoilla

Kunta-alan ammattilaisten tapahtumassa on mukana myös Tilastokeskus tietoiskulla "Väestötilastopalvelu uudistuu / Tilastokeskuksen palkkatilastointi matkalla murrokseen" keskiviikkona 11.9- klo 11. Tilastokeskus osallistuu tapahtumaan lisäksi yhteisellä automaattisen talousraportoinnin osastolla VM:n, Tieken, Valtiokonttorin ja Kuntaliiton kanssa. Kuntamarkkinat järjestään Helsingissä Kuntatalolla 11.-12.9.
Tarkemmat ohjelmatiedot

5.9.2019 Elokuvateatterit vetävät yleisöä, elokuvien tv-katselu on hiipunut

Elokuvissa käymisen suosio on kasvanut lähes kaikissa ikäryhmissä 1990-luvun alkuun verrattuna. Televisiosta elokuvia katsotaan aiempaa vähemmän. Vajaa kolmannes vapaa-aikatutkimukseen 2017 vastanneista kävi vuoden aikana vähintään kolme kertaa elokuvissa, kirjoittaa Jukka Ekholm Tieto&trendit-artikkelissa.

5.9.2019 Väestö- ja henkirikoslukuja 1700-luvulta tähän päivään

Tilastokeskuksen historia ulottuu vuoteen 1865, mutta sen tietokannoista löytyy vielä selvästi vanhempaakin tietoa elämästä Suomessa – esimerkiksi väkiluvun kehityksestä, solmituista avioliitoista, henkirikoksista ja taloudesta.

4.9.2019 Tiedosta tulevaisuus – seminaari tilastojen ja tiedon merkityksestä

Tule avoimeen seminaariimme 30.9.2019 kuulemaan mm. europarlamentaarikon ajatuksia faktatiedon merkityksestä. Päivän aikana julkistetaan myös kiinnostavia alueellisia tietoja väestöennusteesta. Ilmoittaudu seminaariin

3.9.2019 Tutkimus tukee joustavaa mallia vanhempainvapaiden järjestämiseen

Isät hoitavat enemmän lapsia kotona, ja Ruotsin mallilla on myös todettu myönteisiä terveysvaikutuksia, kirjoittaa Elisa Falck Tieto&trendit-blogissa.

2.9.2019 Suomalaisilla on etulyöntiasema data-talouden kehittämisessä

Olemme kuitenkin jäämässä takamatkalle siinä miten digitalisaatio vaikuttaa talouskasvuumme, kirjoittaa Sitran johtaja Antti Kivelä Tieto&trendit-blogissa.

2.9.2019 Tarvitsetko tietoa hintojen muutoksesta, tunnetko indeksit?

Miten hintaindeksejä voi käyttää tehokkaasti hyödyksi ja miksi niistä pitäisi jotain ymmärtää? Tilastokeskuksen Faktaa tilastoissa -webinaarissa 19.9. pureudutaan kolmeen kuluttajan näkökulmasta keskeiseen indeksiin, kuluttajahintaindeksiin, asumisen hintaindeksiin ja ansiotasoindeksiin. Ilmoittaudu mukaan!

30.8.2019 Päätoimialojen heinäkuun liikevaihto kesäkuun tasolla – rakentaminen ylsi lievään kasvuun

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan kausitasoitettu liikevaihto pysyi lähes kesäkuun tasolla teollisuuden, kaupan ja muiden palveluiden osalta. Rakentamisen liikevaihto kasvoi prosentin edeltävästä kuukaudesta. Tilastokeskus julkaisee suhdanteita kuvaavan päätoimialojen liikevaihtoennakon ensimmäisen kerran kokeellisena tilastona. Tutustu liikevaihtoennakkoon

30.8.2019 Tulorekisterin käyttöönotto haastaa ja uudistaa laajasti tilastotuotantoa

Hitaasti kertyvä aineisto ja vapaaehtoisesti ilmoitettavat tiedot ovat iso haaste tilastotuotannolle. Jatkossa rekisteriin kertyvä palkkatietomassa tulee hyödyttämään monia tilastoja ja parantamaan niiden laatua, samalla kun yritysten tiedonantorasitetta voidaan vähentää. (Tieto&trendit)

29.8.2019 Reilu puolet suomalaisista opiskelee vapaa-ajallaan

Ammattiin liittyvä opiskelu on edelleen yleisintä. Vapaa-aikatutkimuksen mukaan kaikkein nuorimpien opiskeluun osallistuminen on lisääntynyt, samoin kuin 65 vuotta täyttäneiden, joilla osallistuminen on lähes kaksinkertaistunut vuosiin 2002 ja 1991 verrattuna. (Tieto&trendit)

28.8.2019 ”On onnekasta, että meillä on tilastoja” – Pohjoismaisen tilastokokouksen päätöspäivässä puhuttiin tulevaisuuden faktoista

Presidentti Tarja Halonen korosti luotettavan tilastotiedon merkitystä myös kestävän kehityksen mittaamisessa, kun hän puhui keskiviikkona Pohjoismaisessa tilastokokouksessa.

28.8.2019 Suomi YK:n korkean tason HLG-PCCB-ryhmän jäseneksi

Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun on nimitetty YK:n korkean tason työryhmän HLG-PCCB:n jäseneksi. HLG-PCCB:n tehtävänä on kestävän kehityksen tavoitteiden toteutusprosessin strateginen johtaminen tilastojen ja raportoinnin osalta.

27.8.2019 Pohjoismainen tilastokokous NSM käynnistyi tekoälykeskustelulla – ”Tekoäly voi auttaa tilastotieteilijöitä”

NSM-kokous kokoaa jälleen tilastoalan ammattilaisia keskustelemaan alan uusista innovaatioista ja parhaista käytännöistä. Akatemiaprofessori Samuel Kaski Aalto-yliopistosta sanoi puheessaan, että tekoäly voisi auttaa tilastotieteilijöitä heidän työssään.

26.8.2019 Tietokanta kertoo jättiyritysten maksavan veroja

Edes aineettomien pääomien varaan liiketoimintansa rakentavat yritykset eivät pysty nykymaailmassa ohjaamaan kaikkia tulojaan veroparatiiseihin, toteaa Kristian Taskinen Tieto&trendit-artikkelissa. Taskinen on tutustunut OECD:n ADIMA-tietokantaan. 

26.8.2019 Pohjoismainen tilastokokous edelläkävijänä tilastoalalla – hyvittää osallistujien lentoliikennepäästöt

Tilastokeskuksen 26.–28.8.2019 järjestämä Nordic Statistical Meeting on ensimmäinen pohjoismainen tilastokokous, joka hyvittää ulkomaisten osallistujien lento- ja laivaliikennepäästöt. 

26.8.2019 Opas nuorille tilastotutkimuksen tekoon

Tilastokoulun Kuinka teen tilastotutkimuksen -kurssista saat perustiedot tilastollisen kyselytutkimuksen toteuttamiseen. Kurssi on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, jotka tekevät tilastollista tutkimusta tai osallistuvat tilastokilpailuihin.

23.8.2019 Tilaston laadunvarmistuksessa on kaikkien palasten oltava kunnossa

Tilaston laadun täytyy olla viimeiseen asti hiottu, jotta tieto on luotettavaa. Tämä ei synny millään yhdellä tempulla, vaan kaiken täytyy olla kunnossa prosessin kaikissa vaiheissa suunnittelusta parhaiden tietolähteiden valinnan kautta tietojen tarkistamiseen ja jatkuvaan kehitystyöhön asti.

20.8.2019 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto laski heinäkuussa 1,1 prosenttia edelliskuusta

Tilastokeskuksen uusimman kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski heinäkuussa 1,1 prosenttia kesäkuusta. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli 0,8 prosenttia. Tutustu estimaattiin

19.8.2019 Pohjoismainen tilastokonferenssi kokoaa eturivin puhujat – mukana Tarja Halonen, Siim Sikkut ja Esa Mäkinen

Tilastokeskuksen järjestämään Pohjoismaiseen tilastokonferenssiin Nordic Statistical Meetingiin (NSM2019) on ilmoittautunut lähes 400 tilastoalan ammattilaista. Ilmoittautuneiden määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

16.8.2019 Miten erottaa tilasto tarinoista, fakta fiktiosta?

Miten voit varmistua, että tilastoista tehdyt tulkinnat vastaavat todellisuutta? Tehosta medialukutaitoasi -kurssi tarjoaa työkaluja tiedon luotettavuuden arviointiin, lähdekriittisyyteen ja tilastotiedon käyttöön. Ilmoittaudu kurssille

15.8.2019 Yhä useampi ikäihminen asuu kotona – enemmistö pientaloissa

Suomessa on puoli miljoonaa vähintään 75 vuotta täyttäneitä, joista 93 prosenttia asuu kotona. Yli puolet ikääntyneistä asuu omakotitalossa, paritalossa tai rivitalossa. Yksin asuvia omakotiasujista on kolmannes. (Tieto&trendit)

14.8.2019 Tasa-arvo ja tulonjako ulkomaankaupassa – globalisaatio on miehistä touhua

Naiset osallistuvat tuottoisaan ulkomaankauppaan huomattavasti vähemmän kuin miehet. Sukupuolen mukaisen segregaation vaikutukset voivat vahvistua ulkomaankaupan laajenemisen myötä. Ulkomaankaupan tasa-arvosta saadaan uutta tietoa rekisteriaineistoja yhdistelemällä. (Tieto&trendit)

9.8.2019 Osa-aikatyö on yleistynyt, tyytymättömyys siihen ei – pitäisikö muuttaa puhetta?

Pelkkä kokoaikatyön puute ei kerro siitä, koetaanko osa-aikatyö kielteisenä ja ei-toivottavana. Osa-aikatyöntekijät voivat pitää työtään mielekkäänä ja merkityksellisenä, vaikka toiveena olisikin kokoaikainen työ, muistuttaa Tatu Leskinen Tieto&trendit-blogissa.

7.8.2019 Mitä Suomessa tapahtuu yhden päivän aikana?

Viime vuonna Suomessa syntyi yhden päivän aikana keskimäärin 138 ja kuoli 147 henkilöä. Tämän ja lukuisat muut faktat löydät Suomen tilastollista vuosikirjaa esittelevältä videolta.
 

2.8.2019 Tilastokeskus julkaisee chatfiction-sarjan Instagramissa

Tilastokeskuksessa työskentelevät korkeakouluharjoittelijat ovat käsikirjoittaneet ja toteuttaneet kolmeosaisen chatfiction-sarjan. Chatfictionilla tarkoitetaan lyhyttä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa fiktiivistä keskustelua, joka on tallennettu videomuotoon.

1.8.2019 Joukkuepelillä päästään tietopolitiikan päämääriin

Tietopoliittisen selonteon ja tiedonhallinta­lain hyvien tavoitteiden toteuttaminen vaatii osaavia pelaajia oikeille paikoille, kirjoittaa Marja Rantala Tieto&trendit-blogissa.

31.7.2019 Findikaattori kokoaa usean eri organisaation indikaattorit yhteen palveluun

Tulevana syksynä Findikaattori-palvelu juhlii 10-vuotistaivaltaan. Palvelu kokoaa yhteen Tilastokeskuksen ja usean muun kotimaisen organisaation tuottamia indikaattoreita, jotka kuvaavat yhteiskunnan kehitystä.

30.7.2019 Data- ja alustataloutta tilastoimaan

Ensin pitää määritellä, mistä puhutaan, vasta sitten voidaan mitata. Tilastokeskus on julkaissut selvityksen data- ja alustataloudesta. Lue enemmän Aarno Airaksisen ja Jan Nokkalan Tieto&trendit-blogista.

25.7.2019 Faktaa tilastoista - tiukkaa asiaa tilastoista tiiviisti

Uusi webinaarisarja tutustuttaa tilastomaailman kiehtoviin aiheisiin käytännönläheisesti. Osallistu niin tiedät, mistä löydät luotettavaa tietoa ja mitä sillä voi tehdä. IIlmoittaudu mukaan: stat.fi/kurssit

23.7.2019 Työllisyysaste nousi, koska työikäinen väestö väheni

Miten työttömien määrä laski, vaikka työllisten määrä ei noussut? Pertti Taskisen Tieto&trendit-blogi avaa työvoimatutkimuksen tuoreita tietoja. 

23.7.2019 Suomalaisten matkailu -tilaston julkaiseminen keskeytyy toistaiseksi

Tilastokeskus keskeyttää suomalaisten matkailun kolmannesvuosittaisten tietojen julkaisemisen toistaiseksi. Keskeytyksen tarkoituksena on varata riittävästi aikaa tiedonkeruumallista aiheutuvien menetelmämuutosten toteuttamiselle tilaston laadun ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Lue lisää uutisesta.

22.7.2019 Tietotilinpäätös nostaa tarkasteluun tietosuojan

Tilastokeskuksen uusi tietotilinpäätös keskittyy kuvaamaan, kuinka varmistamme tietosuojan ja tietoturvan toiminnassamme. Osana tietotilinpäätöstä on myös mittaristo, johon on koottu keskeisiä kuvaajia henkilötietojen käytöstä tilastotuotannossa.

18.7.2019 Miksi viime vuoden katosato ei aiheuttanut inflaatiopiikkiä?

Vilja- ja lihatuotteiden kuluttajahinnoissa viljojen tuottajahintojen osuus on pieni, kirjoittaa Ilkka Lehtinen Tieto&trendit-artikkelissa. Tärkeämpi rooli on teollisuuden ja kaupan palkoilla ja kuljetuksilla.

11.7.2019 Luonto kutsuu yhä suomalaista harrastamaan

Marjastamme, sienestämme, kalastamme, metsästämme ja patikoimme edelleen aktiivisesti. Vapaa-aikatutkimus kertoo kuitenkin luontoharrastusten vähentyneen 1990-luvun alkuun verrattuna, kirjoittaa Riitta Hanifi Tieto&trendit-artikkelissa.

9.7.2019 Tekoälyä vai älyä?

Miten tekoäly vaikuttaa tiedon tuotantoon? Millaista osaamista tarvitaan tekoälyn aikakaudella? SuomiAreenassa ajankohtaisesta aiheesta ovat keskustelemassa 15.7. muun muassa pääjohtaja Marjo Bruun, filosofi Maija-Riitta Ollila ja futuristi Perttu Pölönen. Tilaisuus myös striimataan. Tutustu ohjelmaan

9.7.2019 Suomalainen elämä – miten se onkaan muuttunut isoäitien ajoista

”1900-luvun alussa syntyneet mummoni elivät huomattavasti pidempään kuin silloinen elinajanodote oli. Toinen asui koko ikänsä talossa, josta puuttui juokseva vesi ja viemäröinti.” Taskutilastot koonnut Sirkku Hiltunen kertoo mummojensa tarinan Tieto&trendit-blogissa.

8.7.2019 Faktaa tilastoista ja ympäröivästä yhteiskunnasta

Tilastokoulutuksen syksyn kursseilla pureudutaan ajankohtaisiin tilastoalan ilmiöihin kuten medialukutaitoon, numeroiden viestintään ja tilastotiedon havainnollistamiseen. Tutustu kurssitarjontaan ja varaa paikkasi.

4.7.2019 Lomamatkoja tehdään entistä enemmän – mökkeily on yhtä suosittua kuin ennen

Ulkomaille suuntasivat vuonna 2017 erityisesti 1970- ja 2000-luvulla syntyneet. Kotimaassa eniten matkustivat alle 45-vuotiaat. Mökillä lomaa vietti noin puolet vapaa-aikatutkimukseen vastanneista, kirjoittaa Miia Huomo Tieto&trendit-artikkelissa.

3.7.2019 Miten Suomen tuontihinnat reagoivat valuuttakurssimuutoksiin?

Jos esimerkiksi kokonaisvaluuttakurssi muuttuu 10 prosenttia, miten Suomen tuontihinnat reagoivat ensinnäkin välittömästi ja toisaalta seuraavien kuukausien aikana. Kysymykseen pureutuu Tilastokeskuksessa harjoittelijana työskentelevä Hanxiao Zhou pro gradu -tutkielmaansa perustuvassa blogissaan. (Tieto&trendit)

1.7.2019 Tilastoalan EU-puheenjohtajuuskaudella käsittelyssä asetukset muuttoliikkeestä ja Euroopan tilasto-ohjelmasta

Suomen EU:n puheenjohtajakaudella Tilastokeskus vastaa tilastoalan puheenjohtajuustehtävistä. Suomen kaudella käsittelyssä on kaksi merkittävää ja haasteellista tilastoasetusehdotusta.

27.6.2019 Asuntomarkkinoilla hiljenevää alkuvuonna

Asuntokaupan, vuokrien ja asuinrakentamisen tuoreimmat kuulumiset on koottu Tieto&trendit-artikkeliin. Mukana on myös uutta tilastotietoa taloyhtiöiden asumiskustannuksista.

27.6.2019 Myös yksiöiden rakentamisen buumi hiipumassa – mitä tilastot kertovat ilmiöstä?

Mihin ja miten paljon yksiöitä on rakennettu? Mihin hintaan yksiöillä käydään kauppaa ja niitä vuokrataan? Keitä vuokrayksiöissä asuu? Tieto&trendit-artikkelista löydät vastaukset kysymyksiin.

26.6.2019 Tilastoja naisista, miehistä ja heteropareista? – Miksi moninaisuus jää virallisissa tilastoissa usein piiloon

Niin paljon kuin haluaisimmekin, viralliset tilastot eivät toistaiseksi tarjoa riittävästi tietoa moninaisuudesta, kuten sukupuolien kirjosta, kirjoittaa Miina Keski-Petäjä. Miksi on näin? Pride-viikon blogissa pohditaan niin syitä kuin edellytyksiä tilastoinnin parantamiseksi. (Tieto&trendit-blogi)

24.6.2019 Lakimuutokset näkyvät sateenkaariväen tilastoinnissa

Samaa sukupuolta olevan kanssa avioliitossa on 4 000 suomalaista. Lakimuutosten myötä kuva suomalaisperheistä on tilastojen valossa aiempaa hieman värikkäämpi, monipuolisempi ja osittain myös todenmukaisempi. Silti osa jää yhä piiloon. (Tieto&trendit)

20.6.2019 Kansantalouden tilinpidon ennakollisten vuositietojen julkaisemista nopeutettu kuukaudella

Kansantalouden ennakolliset vuositiedot on julkaistu 20.6.2019 ensimmäistä kertaa nopeutetulla aikataululla. Aiemmin vastaavia tietoja on julkaistu heinäkuun toisella viikolla.

19.6.2019 Marjo Bruun jatkaa Tilastokeskuksen pääjohtajana

Valtioneuvosto nimitti tänään 19.6.2019 Marjo Bruunin Tilastokeskuksen pääjohtajaksi viiden vuoden määräajaksi. Nimitys tulee voimaan 1.7.2019. Bruun on toiminut Tilastokeskuksen pääjohtajana vuodesta 2012 saakka.

19.6.2019 Suomen kesä lukuina

Suomessa on keskimäärin 1,7 kesämökkiä neliökilometrillä ja yli 800 000 suomalaista kuuluu kesämökin omistavaan asuntokuntaan. Olemme koonneet tilastoja kesästä ja lomailusta. Tutustu kesätilastoihin

19.6.2019 Vuokramökeissä tammi-huhtikuussa lähes 1,1 miljoonaa yöpymistä

Kotimaiset matkailijat yöpyivät tammi-huhtikuussa vuokramökeissä 862 000 ja ulkomaiset matkailijat 231 000 kertaa. Ulkomaisten matkailijoiden suosikkikuukausi oli tammikuu. Tutustu vuokramökkitilastoon

18.6.2019 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto laski toukokuussa 0,1 prosenttia edelliskuusta

Tilastokeskuksen uusimman kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski toukokuussa 0,1 prosenttia huhtikuusta.
Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli 0,7 prosenttia. Tutustu estimaattiin

17.6.2019 Miten vapaasta liikkuvuudesta tulikin ongelma?

Euroopan porteilla -kirja valottaa EU:n turvapaikkapolitiikan vaikeita vaiheita niin päättäjien kabinettien kuin hätää kärsivien turvapaikanhakijoiden vinkkelistä, kirjoittaa Jouni Kotkavuori Tieto&trendit-blogissa.

14.6.2019 Valhe, emävalhe, tilasto – vanha vitsi murenee uusien aineistojen myötä

Tilastolain uudistustyön soisi tuovan yrityksille mahdollisuuden luovuttaa hallussaan olevia tietoaineistoja tilastointia varten. Näin Tilastokeskuksen aiheuttama rasitus niin yrityksille kuin kansalaisille pienenisi huomattavasti ja tilastotiedon laatu paranisi entisestään, kirjoittaa Mari Ylä-Jarkko Tieto&trendit-blogissa.

13.6.2019 Ilman hintaindeksiä ei tiedetä remontoinnin määrän muutosta

Tilastokeskus on alkanut selvittää vaihto­ehtoja oman hinta­indeksin luomiseksi korjaus­rakentamiselle, kirjoittaa Liina Arhosalo Tieto&trendit-blogissa.

13.6.2019 1970-luvun lähiöt ovat tulleet putkiremontti-ikään

Vuosi 2017 oli asunto-osake­yhtiöiden korjaamisessa käänne­kohta, kirjoittaa Eetu Toivanen Tieto&trendit-artikkelissa. Korjausrakentamisen arvo on nyt suurin 1970-luvulla rakennetuissa talo­yhtiöissä.

13.6.2019 Nyt puhutaan tekoälystä, datasta ja tilastoista!

Dataosaaminen on tulevaisuuden haluttua osaamista eikä tulevaisuutta voi ennustaa ilman numeroita. Miten tekoäly vaikuttaa tiedon tuotantoon? Olemme mukana SuomiAreenalla 15.–19.7.2019 keskustelemassa ajankohtaisista aiheista. Tutustu keskustelutilaisuuden ohjelmaan

12.6.2019 Palkkasummakuvaajien tammikuun tiedot julkaistaan käyttäen uutta lähdeaineistoa

Tilastokeskus julkaisee 13.6.2019 palkkasummakuvaajien tammikuun 2019 tiedot. Tiedot voivat vielä tarkentua tulorekisterin palkkatietoilmoitusten täydentyessä tammikuun tietojen osalta. Lue lisää uutisesta

11.6.2019 Tietoa Suomesta taskukoossa

Suomi lukuina 2019 -julkaisu tiivistää taskukokoon keskeisimmät tilastoluvut Suomesta ja suomalaisista. Uudistunut Suomi-tiedon paketti sisältää tietokokonaisuuksia väestöstä, taloudesta sekä yhteiskunnasta ja ympäristöstä.

7.6.2019 Yliopistoyhteistyö kasvattaa yritysten tietopohjaa ja ruokkii innovaatiotoimintaa

Innovaatioiden yhteiskehittäminen on kasvussa, mutta yliopistoyhteistyön toimialakohtaiset erot ovat suuret. Ulkomaisten yliopistojen kanssa innovaatioyhteistyötä tehdään eniten kaivannaisalan sekä kemian- ja lääketeollisuuden yrityksissä. (Tieto&trendit)

6.6.2019 Maakuntien talouden rakenne- ja riippuvuustietoa jälleen saatavilla

Tuoreimmat alueittaiset panos-tuotos-taulukot koskevat vuotta 2014 ja ne on julkaistu osana tutkimusta. Lue lisää Jan Nokkalan Tieto&trendit -blogikirjoituksesta.

5.6.2019 Suomalaisnuorelle hopeaa Euroopan tilastokilpailussa

Helsinkiläisen Viikin normaalikoulun oppilas Pyry Pohjanoksa on sijoittunut tilastoaiheisella videollaan toiseksi Euroopan tilastokilpailun yläkoulusarjassa. Videossaan hän esittää kansainvälisten tilastovertailujen avulla, mihin perustuu Suomen maine maailman onnellisimpana maana.

4.6.2019 Ajankohtaista tilastotietoa kesätoimittajille

Kesätoimittajille 7.6. järjestettävässä tilaisuudessa kuulet, miltä monet ajankohtaiset ilmiöt näyttävät uusimpien tilastotietojen valossa. Saat myös perehdytyksen Tilastokeskuksen tietokantoihin ja opit hakemaan tietoa kattavasta verkkopalvelustamme. Ilmoittaudu mukaan

3.6.2019 Nollatuntisopimuksella työskentelee hyvin sekalaista sakkia

Joukossa on yhtäältä opiskelijoita ja eläkeläisiä, joista enemmistölle nollatuntisopimus käy hyvin. Toisaalta mukana on niin koko- kuin osa-aikaisia, joille toisenlainen sopimus olisi toivotumpi, kirjoittaa Anna Pärnänen Tieto&trendit-blogissa.

29.5.2019 Tilastotoimen vahva yhteistyö rakentaa suomalaista tietoekosysteemiä

Suomi oli 1970-luvulla ensimmäisten maiden joukossa maailmassa yhdistämässä hallinnon aineistot tilastotuotannon lähdeaineistoiksi. Viime vuonna kansalliseen tilastotoimeen kuuluvat virastot käyttivät lähes 500 erilaista hallinnollista rekisteriä tai tietovarantoa tilastojensa tuottamiseen.

29.5.2019 Hauholla oltu keskipisteessä yli 20 vuotta

Suomen väestöllinen keskipiste on pysytellyt Hauholla siirryttyään sinne vuonna 1995. Piste sijaitsee nyt Kauniaisista suoraan pohjoiseen. Heikentyvä itä ja Turun ja Tampereen vetovoimaisuuden ansiosta vahvistuva länsi saattavat estää pisteen kääntymisen suoraan etelään, kirjoittaa Pasi Piela Tieto&trendit-blogissa.

29.5.2019 Kansantalouden tilinpito uudistuu: Neljännesvuositilinpidon menetelmään ja StatFin-taulukoihin muutoksia

Kansantalouden tilinpidon laskentamenetelmiä ja julkaisusisältöjä uudistetaan. Neljännesvuositilipidon julkaisussa 29.5.2019 arvonlisäyksen laskentamenetelmää muutetaan. Myös kansantalouden tilinpidon StatFin-taulukot uudistuvat.

28.5.2019 Köyhä, kipeä ja yksinäinen

Itsensä usein yksinäiseksi tunteneilla on keskimääräistä heikompi terveydentila, kirjoittaa Kaisa-Mari Okkonen Tieto&trendit-artikkelissa. Yksinäiset kokevat myös tulojen riittämisessä ongelmia tavallisemmin kuin muut.

28.5.2019 Uusimmat väestötiedot saatavissa paikkatietoaineistoissa

Tilastokeskuksen avoimien paikkatietoaineistojen rajapinnalle on päivitetty uusimmat väestötiedot kuntapohjaisiin tilastointialueisiin sekä 1 km x 1 km- ja 5 km x 5 km -ruutuihin. Aineistot sisältävät alueen kokonaisväestömäärän lisäksi muun muassa miesten ja naisten lukumäärät ja eri ikäluokkien osuuden alueen kokonaisväestöstä.

27.5.2019 Tilastokoulutus tarjoaa faktaa tilastoista

Tilastokoulutuksessa käynnistyy syksyllä uusi webinaarisarja Faktaa tilastoista, joka tarttuu mielenkiintoisiin tilastoalan ilmiöihin. Lisäksi syksyn ohjelmassa on suosittu medialukutaidon kurssi sekä tietokantaosaajille suunnattu käytännönläheisen PxWeb-kurssi. Tutustu kurssiohjelmaan

27.5.2019 Joka viides suomalainen käy katsomassa jääkiekkoa paikan päällä

Jääkiekon seuraamisen suosio on pysynyt vakaana 1990-luvun alusta alkaen.  Sen sijaan lähes kaikkien muiden urheilulajien osalta kilpailujen seuraaminen paikan päällä on vähentynyt, kirjoittaa Timo Ruuskanen vapaa-aikatutkimuksen tuloksista. (Tieto&trendit)

24.5.2019 Kansantalouden tilinpito venyy uusiin tarpeisiin satelliittien avulla

Miten yhteiskuntamme kehittyy, jos näkö­kulmana on digitaalinen talous, bio­talous, terveys, kulttuuri, turismi, kotityö tai luonnon­varat, kysyy Ville Vertanen Tieto&trendit-artikkelissa.

23.5.2019 WhatsApp suosituin – some on suomalaisten arkea iän mukaan vaihdellen

Sosiaalinen media houkuttaa nuoria jatkuvaan seuraamiseen. WhatsApp-palvelua käytti 20–24-vuotiaista melkein kaikki, kertoo suomalaisten netin ja somen käyttöä selvittänyt vapaa-aikatutkimus. (Tieto&trendit) 

22.5.2019 Kuntasektorin lääkärien ansiot ihmetyttävät – selityksenä erikoistuvien luokittelu

Kuntasektorin palkkatilastoissa yleislääkärien ansiot olivat suuremmat kuin yli- ja erikoislääkärien. Hämmennystä herättäneen tilaston taustalla on ILOn ohjeistusta noudattava luokittelu, jonka mukaan ylilääkäreiden ja erikoislääkärien kanssa samaan ammattiluokkaan määritellään myös erikoistuvat lääkärit, kirjoittaa Heli Udd Tieto&trendit-blogissa.

22.5.2019 Yksin asuvat miehet käyttävät ravintola-aterioihin selvästi enemmän rahaa kuin yksin asuvat naiset

Pienituloiset miehet suosivat pizzaa, kun taas suurituloiset syövät enemmän muuta ravintolaruokaa. Ravintola-aterioihin yksin asuvat miehet käyttivät rahaa keskimäärin 28 euroa kuukaudessa, naiset 18 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Tieto&trendit-artikkeli

21.5.2019 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto kasvoi huhtikuussa 0,2 prosenttia edelliskuusta

Tilastokeskuksen uusimman kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto kasvoi huhtikuussa 0,2 prosenttia maaliskuusta. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli 2,1 prosenttia.
Tutustu pikaestimaattiin

20.5.2019 Kuluttajien luottamuksen mittaaminen uudistuu

Kuluttajabarometri-tilaston nimi vaihtuu toukokuussa: tilaston uusi nimi on kuluttajien luottamus. Kuluttajien luottamus eroaa kuluttajabarometrista tiedonkeruultaan, kevyemmältä tietosisällöltään sekä luottamusindikaattoriltaan. Ensimmäinen kuluttajien luottamus -tilasto julkaistaan 27.5.2019.

17.5.2019 Tuloerot vuoroin kasvavat, vuoroin supistuvat

Branko Milanovicin teoria globaalien tuloerojen aaltomaisesta kehityksestä on jäänyt liian vähälle huomiolle, kirjoittaa Olli Savela Tieto&trendit-blogissa.

15.5.2019 Jaloilla äänestämään

Vaikuttaminen on mahdollista, niin todistavat tapahtumat Tilastokeskuksen edustalla, pohtii Jouni Kotkavuori Tieto&trendit-blogissa. EU-parlamentin vaaleissa vaikuttamisen mahdollisuutta ovat käyttäneet kovin harvat.

14.5.2019 Uudet ohjeet kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC ja sen 195 osapuolta ovat hyväksyneet päivitetyt menetelmäohjeet kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien arviointia varten. Uudet ohjeet täydentävät nykyisin käytettäviä ohjeita esimerkiksi oletusarvojen ja päästökertoimien osalta. 

14.5.2019 Uutta omistajapohjaista tietoa maahanmuuttajien yrityksistä

Maahanmuuttajien yrityksiin syntyy jatkuvasti lisää työpaikkoja, mutta palkkataso ja tuottavuus ovat matalampia kuin muissa yritysryhmissä, kirjoittavat Mika Maliranta ja Satu Nurmi Tieto&trendit-artikkelissa.

13.5.2019 Korkeakouluopintoihin siirtyminen hidastunut myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista välittömästi korkeakoulu­opinnoissa jatkoi 4 prosenttia vuonna 2017. Kymmenen vuotta aiemmin osuus oli hieman yli 5 prosenttia, kirjoittaa Anna Loukkola Tieto&trendit-artikkelissa.

13.5.2019 Tilastokeskus perustaa yhteistyöverkoston kehittämään Suomen YK-indikaattoreita

Kestävän kehityksen YK-indikaattorit -sivusto julkistettiin helmikuussa 2019. Tilastokeskus perustaa kevään aikana merkittävimmistä tiedontuottajista koostuvan yhteistyöverkoston tukemaan indikaattoreiden ylläpitoa ja kehittämistä.

10.5.2019 Ensi kertaa äidiksi 19 369 naista

Ensimmäisen lapsensa synnytti viime vuonna 19 369 naista. Kaikkiaan Suomessa on 1 587 888 äitiä. Äitienpäivän kunniaksi olemme koonneet tilastotietoja äideistä

9.5.2019 EU edistyy kestävässä kehityksessä – ilmastonmuutos suurin haaste

Kehitys on ollut myönteistä terveyden ja hyvinvoinnin saralla, ilmastonmuutos vuorostaan on yhä merkittävin haaste Euroopalle. Kestävän kehityksen etenemistä Euroopassa seurataan EU:n omilla SDG-indikaattoreilla. (Tieto&trendit)

9.5.2019 Asuntojen vuokrien tilastointi uudistuu – tarjolla tarkempaa tietoa vuokrien kehityksestä

Uudessa asuntojen vuokrat -tilastossa perusaineisto on aiempaa kattavampi. Myös aluejako on laajentunut entisestä. Mitä muita muutoksia tilastoinnissa on? Katso videolta yliaktuaari Martti Korhosen vastaukset.

7.5.2019 Terveydenhoito on kallistunut selvästi muuta hintatasoa nopeammin

Hallinnollisten päätösten vaikutusta hinta­kehitykseen voidaan tutkia nyt, kun käytössämme on massa-aineisto lääkkeiden hinnoista ja myynti­määristä, kirjoittaa Kristiina Nieminen Tieto&trendit-blogissa.

6.5.2019 Tilastotietoja aamuisin jo kahdeksalta

Käyttäjien toiveesta aikaistamme tilastojemme julkistamisaikaa tunnilla 7.5. alkaen. Muutos koskee kaikkia tilastojulkistuksia tietokantapäivitykset mukaan lukien. Katso muutoksesta lisää videolta.

3.5.2019 Vanhojen asuntojen kauppamäärissä laskua eri puolilla Suomea

Vuosi 2018 oli  tämän vuosikymmenen toiseksi heikoin vanhojen osakeasuntojen myynnillä mitattuna. Aiempia vuosia selkeästi parempi uudiskohteiden tarjonta lienee selkein selittäjä vaisuna jatkuneelle kaupankäynnille etenkin kasvukeskuksissa, arvioi Elina Vuorio Tieto&trendit-artikkelissa.

2.5.2019 Television katselusta on tullut valikoivampaa

Varsinkin nuoret ovat vähentäneet lineaaritelevision katselua, mutta ikäryhmittäiset erot ovat suuria. Onko perinteinen televisio näivettymässä pois, kysyy Kaisa Saarenmaa Tieto&trendit-artikkelissaan.

30.4.2019 Suomessa oli noin 200 000 yksityishenkilön omistamaa sijoitusasuntoa vuonna 2017

Yksityishenkilöiden omistamien sijoitusasuntojen määrä on kasvanut noin 77 prosentilla reilussa kymmenessä vuodessa, arvioi Otto Kannisto. Sijoitusasuntoja on eniten Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Tieto&trendit-blogi

29.4.2019 Vappu – kevään riemujuhla tilastoissa

Vappua vietetään työväen, ylioppilaiden ja kevään karnevaalina. Tilastot kertovat miten vappua juhlitaan ja miten silloin herkutellaan. Tutustu vapputilastoihin.

29.4.2019 Kattava tausta-analyysi eduskuntaan valituista

Eduskuntaan valituista vajaa puolet on lapsiperheen vanhempia, äänioikeutetuista vain 22 prosenttia. Tilastokeskuksen tausta-analyysi tarkastelee äänioikeutettuja, puolueiden ehdokkaaksi asettamia henkilöitä ja eduskuntaan valittuja eri taustatietojen mukaan. Tutustu analyysiin.

26.4.2019 Paavokin osallistuu työmarkkinatilastojen juhlintaan

Missä Suomen postinumeroalueilla on eniten työllisiä? Entä työttömiä? Miten taloudellinen huoltosuhde eroaa Suomen eri osissa? Nämä tiedot löytyvät nyt vuodelta 2017 Tilastokeskuksen veloituksettomasta Paavo-palvelusta.

25.4.2019 Uudet tilastotiedot 7.5. alkaen jo kello 8

Tilastokeskus aikaistaa tilastojulkistuksiaan. Uudet tilastotiedot julkaistaan jatkossa verkkosivuilla tilastokeskus.fi jo kello 8. Nykyinen julkistusaika on kello 9. Muutos koskee kaikkia tilastojulkistuksia 7.5. alkaen.

25.4.2019 Etsitkö historiallisia tilastotietoja ja aikasarjoja?

Vuonna 1910 uusia ylioppilaita oli vajaa tuhat, vuonna 2017 yli 30 000. 1920-luvun alkupuolella Suomessa oli alle 2 000 autoa, nyt niitä on yli neljä miljoonaa. Esimerkiksi näiden lukujen lähteet löydät pitkien aikasarjojen listauksesta, joka on juuri julkaistu historiallisen tilastotiedon oppaassa.

24.4.2019 Vaalikarttapalvelusta alueellista tietoa eduskuntavaaleista

Maksuttoman vaalikarttapalvelumme avulla voit tarkastella äänestysaktiivisuutta tai puolueiden ja ehdokkaiden kannatusta kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain. Tiedot ovat saatavissa havainnollisesti karttoina ja kuvioina, ja ne voi vapaasti tallentaa myös taulukkomuodossa. Eduskuntavaalit 2019 -vaalikarttapalvelu

24.4.2019 Suomessa toimivat yritykset sijoittuvat edelleen innovaatiotoiminnan kärkeen Euroopassa

Tuoreimman EU-innovaatiotutkimuksen mukaan suomalaisyritykset harjoittivat vuosina 2014–2016 innovaatiotoimintaa aiempaa yleisemmin, kirjoittaa Mervi Niemi Tieto&trendit-artikkelissa.

23.4.2019 Kuinka tuottaa päästötöntä sähköä?

Uusiutuvat energia­lähteet vai ydinvoima? Energian­tuotannossa olisi päästävä vastakkain­asettelusta sekäettä-ajatteluun. Nykyinen osaaminen riittää hiilineutraaliin energiahuoltoon, kirjoittaa Pekka Lösönen Tieto&trendit-blogissa.

18.4.2019 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto kasvoi maaliskuussa 0,5 prosenttia edelliskuusta

Tilastokeskuksen uuden kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto kasvoi maaliskuussa 0,5 prosenttia helmikuusta. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli 1,9 prosenttia.
Tutustu estimaattiin

18.4.2019 Vapaa-aika on yli puolelle suomalaisista erittäin tärkeä elämänalue

Työtä pitää Tilasto­keskuksen vapaa-aika­tutkimuksen mukaan erittäin tärkeänä vain reilu neljännes väestöstä, kirjoittaa Riitta Hanifi Tieto&trendit-artikkelissa.

18.4.2019 Liikuntatottumusten kehityksessä kielteistä ja myönteistä

Päivittäin liikuntaa harrastavien, mutta myös täysin liikuntaa harrastamattomien osuus on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä vuoteen 2002 verrattuna. Kävelylenkkeily on edelleen suosituinta, voimaharjoittelun suosio on kasvanut eniten, kirjoittaa Timo Ruuskanen Tieto&trendit-artikkelissa.  

17.4.2019 Pääsiäisperinteet tilastoina

Kuinka paljon pääsiäisenä kulutetaan lampaanlihaa ja muita pääsiäisherkkuja? Entä paljonko tuotetaan pääsiäiskukkia? Olemme koonneet pääsiäiseen liittyviä tietoja ja tilastoja. Tutustu pääsiäistilastoihin

17.4.2019 Lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia ilmoitetaan enemmän

Hyväksi­käytöksi luokiteltavat seksuaali­kokemukset ovat kuitenkin vähentyneet, kirjoittavat alan tutkijat Tieto&trendit-artikkelissa

16.4.2019 Huoneistotietojärjestelmästä yhteinen tietovaranto rakennetun ympäristön tilastointiin

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämisellä on laaja-alaiset vaikutukset rakennetun ympäristön tilastointiin, kirjoittavat Paula Paavilainen ja Elina Vuorio Tieto&trendit-artikkelissa.

12.4.2019 Mikä on ero ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten työllisyysasteissa?

Vastaus riippuu siitä, käytetäänkö rekisteri- vai haastattelupohjaista tilastoa, kirjoittavat Hanna Sutela ja Aura Pasila Tieto&trendit-blogissa.

11.4.2019 Tilastokeskus kannustaa nuoria tilastomenetelmien käyttöön

Tilastokeskus jakoi stipendejä lapsille ja nuorille, jotka hyödynsivät tilastomenetelmiä projekteissaan Luma-keskus Suomen StarT-hankkeessa. Yläkoulusarjan stipendin sai Pihtiputaan Putaanvirran koulun Kohotuskokeilu-projekti. Lastensarjan stipendi annettiin taipalsaarelaisen Satulaivan päiväkodin Mäenlaskututkimuksia-projektille.

11.4.2019 Lapset eivät lisää verotaakkaa – pikemminkin päinvastoin

Vaikuttaako lasten määrä perheiden kokonaisveroasteeseen? Kulutustutkimuksen aineiston perusteella ei, kirjoittaa Tuomas Parikka Tieto&trendit-artikkelissaan.

10.4.2019 Ulosottovelallisten määrä kasvussa – yhä suurempi osuus on naisia

Vuonna 2018 ulosotossa oli lähes 580 000 suomalaista, noin 80 000 enemmän kuin vuosikymmen sitten. Velkaantuneista yhä suurempi osa on naisia, ja naisilla myös ulosottovelan määrä on kasvanut huomattavasti kymmenessä vuodessa. (Tieto&trendit)

9.4.2019 Suomalainen hakee vaalitiedon vielä muualta kuin somesta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien alla vain 12 prosenttia 16–89-vuotiaista haki yhteisöpalveluista tietoa puolueiden ja ehdokkaiden vaaliohjelmista. Vaalikoneet lisäävät vaalien kiinnostavuutta ja vaikuttavat etenkin nuorten valintoihin. (Tieto&trendit)

8.4.2019 Vuokramökeissä viime vuonna lähes 2,5 miljoonaa yöpymistä

Kotimaiset matkailijat yöpyivät vuokramökeissä 1 945 000 kertaa ja ulkomaiset matkailijat 539 000 kertaa. Suosituin kuukausi oli maaliskuu. Lue lisää tilastosta

8.4.2019 Palveluiden tilastointi harppoo eteenpäin – kirittävää riittää vielä

Palvelutuotannon volyymin kehityksestä saa nyt tietoa kuukausittain palvelualojen liikevaihtotietojen julkaisun yhteydessä. Saara Roine valottaa Tieto&trendit-blogissa, miksi palvelut eivät ole tilastoinnissa saaneet sellaista painoa, joka niillä taloudessa on ollut.

8.4.2019 Raportti: Globalisaatio haastaa tilastot

Globalisaatio vaikuttaa lähes kaikkiin tilastoitaviin ilmiöihin. Tilastokeskuksen tuore Globalisaatio ja taloustilastot -raportti tarkastelee haasteita, joita monikansalliset yritykset asettavat tilastoinnille.

5.4.2019 Ylikulutuspäivänä voi tarkastella materiaalivirtoja

Suomi viettää ylikulutuspäivää noin neljä kuukautta ennen koko maailman vastaavaa. Päivää kannattaa juhlistaa vaikkapa piipahtamalla Elements -näyttelyssä Amos Rexissä, kirjoittaa Johanna Pakarinen Tieto&trendit-blogissa.

5.4.2019 Eduskuntavaalien ehdokkaat tarkastelussa

Vuoden 2019 eduskuntavaalien miesehdokkaiden keski-ikä on 47,9 ja naisehdokkaiden 45,5 vuotta. Tilastokeskuksen analyysistä saat tietoa muun muassa siitä, millä puolueilla on vanhimmat, koulutetuimmat tai suurituloisimmat ehdokkaat. Tutustu analyysiin.

5.4.2019 Tuoreita tilastoja 7.5. alkaen jo klo 8

Aikaistamme tilastojemme julkistusaikaa tunnilla 7.5. alkaen. Muutoksella tarjoamme mahdollisuutta hyödyntää tuoreita tietoja aikaisempaa paremmin heti aamusta, kertoo tietopalvelujohtaja Hannele Orjala. Katso video.

3.4.2019 Palkkasummakuvaajien tilaston tuottaminen keskeytyy toistaiseksi

Tilastokeskus keskeyttää palkkasummakuvaajien tietojen tuottamisen toistaiseksi aineiston puutteellisuuden vuoksi. Aineiston puutteet johtuvat siitä, että kaikkia tarvittavia ilmoituksia ei ole vielä tulorekisterissä. Lue uutinen

3.4.2019 Nuorten jatko-opintoihin siirtyminen on vaikeutunut

Ammattikorkeakoulututkinnon ylioppilasvuotenaan aloittaneita oli lähes 10 prosenttiyksikköä vähemmän vuonna 2017 kuin kymmenen vuotta aiemmin. Yliopistoissa alemman korkeakoulututkinnon aloittaneita oli 12 prosenttiyksikköä vähemmän. (Tieto&trendit)

2.4.2019 Arjen ympäristötekoja ja merkityksellistä työtä

Yliaktuaarin työn merkitys ei näy välttämättä samana päivänä kuten kotiäidin työt. Oma tilasto saattaa päästä mukaan illan uutisiin, mutta tilastojen vaikutuksia pohdittaessa on hyvä ajatella yli huomisen, kirjoittaa Niina Lesonen Tieto&trendit-blogissa.

2.4.2019 Uutta paikkatietoaineistoissa: vaalipiirit ja työssäkäyntialueet

Tilastokeskuksen avoimiin paikkatietoaineistoihin on lisätty vuoden 2019 kuntapohjaiset tilastointialueet sekä vuoden 2017 tieliikenneonnettomuuksien paikkatieto­aineisto. Kuntapohjaisissa tilastointialueissa on mukana nyt myös vaalipiirit ja työssäkäyntialueet.

1.4.2019 Totuus ei pala tulessakaan – pitäisikö kansanviisautta päivittää?

”Me rehelliset suomalaiset voimme naureskella Trumpin vaihtoehtoisille totuuksille. Mutta ehkä ei olisi syytä”, kirjoittaa Erkki Virtanen Tieto&trendit-blogissa. Totuuden jälkeen -kirjassa yksi tapaustutkimuksista käsittelee taannoista keskustelua julkisen sektorin koosta Suomessa.

1.4.2019 Kansalliselle IPCC-työryhmälle Vuoden Maineteko 2018 -tunnustus

Kansainvälisten huippuyliopistojen suomalaiset Alumni-klubit palkitsivat IPCC-työryhmän työstään ilmastonmuutoksen tietoisuuden lisäämisestä.

29.3.2019 Tilasto-olympialaisten nuoret voittajat analysoivat väestötilastoja

Toista kertaa järjestettyjen tilasto-olympialaisten Suomen kilpailun voittajat on valittu. Lukiosarjan voittajaryhmä tulee Olarin lukiosta Espoosta ja yläkoulusarjan voittaja on Viikin normaalikoulusta Helsingistä. Kansallisessa finaalissa nuoret tekivät tilastollisia tutkimuksia Tilastokeskuksen väestöaineistosta.

28.3.2019 Taksimatkojen hinnat laskivat sääntelyn vapauduttua vain hetkellisesti

Hinnat lähtivät nousuun jo heti syyskuussa. Uudellamaalla tämän hetkinen huippu saavutettiin tammikuun lopulla: nousua kesäkuun 2018 säänneltyihin hintoihin verrattuna oli jopa 14 prosenttia, kirjoittaa Kristiina Nieminen Tieto&trendit-blogissa.

28.3.2019 Uudet teemakartat helpottavat tilastotiedon visualisointia

Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos ovat laajentaneet Paikkatietoikkunan Teemakartat-osiota huomattavasti uusilla avoimilla aluetilastoilla. Teemakarttoihin on lisätty myös monia uusia ominaisuuksia ja työkaluja tiedon visualisointiin.

27.3.2019 Kaivostoiminnassa syntyy valtavasti jätettä

Vuonna 2017 kaivosjätettä sijoitettiin kaatopaikalle 88 miljoonaa tonnia, mikä vastasi 71 prosenttia kaivosteollisuuden kokonaisnostosta. Lue lisää Juha Espon, Johanna Pakarisen ja Niina Lesosen Tieto&trendit -artikkelista.

26.3.2019 Tilastojulkistukset julkaistaan 7.5. alkaen klo 8

Tilastokeskus aikaistaa tilastojulkistuksiaan siten, että jatkossa uudet tilastotiedot julkaistaan verkkosivuilla jo klo 8. Nykyinen julkistamisaika on klo 9. Muutos koskee kaikkia tilastojulkistuksia 7.5. alkaen.

26.3.2019 Suomalaisen taiteen myyntiennätykset keskittyvät harvoille taiteilijoille

Suomalaisissa taidehuutokaupoissa on maksettu kotimaisesta maalauksesta 48 kertaa vähintään 200 000 euroa. Seitsemästä taulusta on maksettu puoli miljoonaa tai enemmän. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen kulttuuritilaston taulukkopalvelusta.

22.3.2019 Yli 50 miljardia ajokilometriä

Liikennesuorite kasvoi hieman Suomen teillä vuonna 2018. Suoritteiden kasvu on viime vuosina ollut talouskasvua hitaampaa, mitä voidaan ympäristö­näkökulmasta pitää rohkaisevana joskin riittämättömänä suuntana, kirjoittaa Juha-Pekka Konttinen Tieto&trendit-artikkelissa.

21.3.2019 Tarinoita tilastoilla: tilastojulistekilpailun voittajat valittu

Kansainvälisen tilastojulistekilpailun Suomen finaali on ratkennut. Yläkoulusarjan voittajat ovat Paraistenseudun koulusta ja lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sarjan voittajat Keudan Pekka Halosen akatemiasta. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sarjan voiton veivät Vaasan yliopiston opiskelijat.

21.3.2019 Seminaari globalisaation haasteista

Globalisaatio tuo uusia haasteita talouden tilastointiin. Globalisaatioseminaarissa 29.3. saat ajankohtaista tietoa myös kauppapolitiikasta ja globalisaation vaikutuksista verotukseen. Ilmoittaudu seminaariin

20.3.2019 Vienti sisältää nyt enemmän suomalaista työtä

Suomen tavaraviennin arvo on vielä vuoden 2006 tasolla, mutta palvelujen vienti on kasvanut huomattavasti vuodesta 2009 alkaen, kirjoittaa Ilkka Lehtinen Tieto&trendit-artikkelissa.

19.3.2019 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto laski helmikuussa 0,3 prosenttia edelliskuusta

Tilastokeskuksen uuden kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski helmikuussa 0,3 prosenttia tammikuusta. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli kuitenkin 1,4 prosenttia. Tutustu estimaattiin

15.3.2019 Tanssia, tappeluita ja tilastoja

Wienin kongressista Brexitiin on laskeskeltu pelinappuloita ja niiden arvoa. Tilastotiedoilla oli osuutensa Euroopan kohtaloissa jo parisataa vuotta sitten, toteaa Jouni Kotkavuori Tieto&trendit-blogissa.

14.3.2019 Liikevaihtokuvaajat nopeutuvat – suhdannekuva tarkentuu lyhyemmällä viiveellä

Tammikuun tiedoista lähtien liikevaihtokuvaajien laskennassa otetaan käyttöön aikasarjamallinnusta hyödyntävä estimointimenetelmä, jonka ansiosta indeksit voidaan julkaista kuukautta nopeammin kuin aiemmin. (Tieto&trendit)

14.3.2019 Faktaa vaalikeskusteluihin

Tilastokeskus on koonnut mielenkiintoisia tilastotietoja aiheista, joita käsitellään vaalikeskusteluissa. Tutustu asiantuntijoidemme esityksiin vaalien polttavista puheenaiheista.

14.3.2019 Kysy taloustilastoista

Tilastoasiantuntijan kyselytunnilla voit kysyä tuoreista talousluvuista ja niiden taustoista. Kyselytunti on Twitterissä 15.3. klo 10–12, heti kansantalouden tilinpidon tiedotustilaisuuden jälkeen. Osallistu myös tiedotustilaisuuden webinaariin! Lue lisää

14.3.2019 Kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävien taloustietojen sisältöä tarkasteltava uudelleen

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päättyminen vaikuttaa kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävään tietosisältöön.

13.3.2019 Tulorekisterin ammattitiedoilla suuri merkitys tilastoinnille

Työtehtäviä kuvaavien ammattinimikkeiden ja muiden vapaaehtoisesti ilmoitettavien tietojen puuttuminen Tulorekisterissä on ongelmallista tilastoinnille. Jos tiedot puuttuvat, Tilasto­keskus joutuu ylläpitämään yrityksille omia, rinnakkaisia tiedonkeruita, kirjoittaa Elina Mikkelä Tieto&trendit-blogissa.

13.3.2019 Globalisaatio ja tilastot

Globalisaatioseminaarissa 29.3. saat ajankohtaiskatsauksen kauppapolitiikkaan sekä kuulet globalisaation vaikutuksista taloustilastoihin, verokertymään ja suomalaisyritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ilmoittaudu mukaan

13.3.2019 Liikevaihtokuvaajien tuotanto nopeutuu – mikä julkistuksissa muuttuu?

Teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden liikevaihtokuvaajien tiedot julkaistaan jatkossa selvästi aiempaa nopeammin. Miten tämä on mahdollista ja mitä muita muutoksia julkistuksissa tapahtuu? Katso videolta yliaktuaari Maija Sappisen vastaukset.

12.3.2019 Suomessa kasvuyritysten osuus muita Pohjoismaita pienempi

Suomessa kasvuyritysten osuus koko yritystoiminnasta jää 9,5 prosenttiin. Koko EU-tasolla kasvuyritysten osuus on 10,7 prosenttia ja muissa Pohjoismaissa huomattavasti enemmän. Tiedot löytyvät Pohjoismaiden tilastoviranomaisten yhteisestä raportista.

11.3.2019 Kolmasosa äänistä saatavissa 56–78-vuotiailta – suuret ikäluokat äänestävät aktiivisimmin

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa aktiivisimmin äänestivät 56–78-vuotiaat. Kevään eduskuntavaaleissa ikäryhmään lukeutuu 35,2 prosenttia äänioikeutetuista, kirjoittaa Sami Fredrikkson Tieto&trendit-blogissa.

11.3.2019 Tilastokeskus selvittää ulkomaalaistaustaisten koulutusta

Tilastokeskus toteuttaa keväällä 2019 ulkomaalaisväestön koulutukseen liittyvän kyselyn. Kysely kohdennetaan Suomessa asuville ulkomaalaistaustaisille henkilöille, joiden ulkomailla suorittamista tutkinnoista ei ole tietoa.

8.3.2019 Suhdannekuva tarkentui alaspäin teollisuustuotannon volyymi-indeksin uudistuksen myötä

Teollisuustuotannon kasvuvauhti näyttää hidastuneen ainakin lyhytaikaisesti, kirjoittavat Maarit Mäkelä ja Kari Rautio Tieto&trendit-blogissa. Uuden laskentajärjestelmän mukaan tehdasteollisuuden vuosikasvu oli viime vuonna 2,3 prosenttia. Tieto&trendit

8.3.2019 Naisten elämää tilastoina

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista naisia on 57,5 prosenttia. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työllisistä naisia on 85,9 prosenttia, rakentamisen toimialan työllisistä 10,1 prosenttia. Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi olemme koonneet tilastotietoa naisista. Tutustu koosteeseen

7.3.2019 Palkkasummakuvaajien tammikuun 2019 tietoja ei julkaista

Tilastokeskus ei julkaise palkkasummakuvaajien tammikuun 2019 tietoja aineiston puutteellisuuden vuoksi. Aineiston puutteet johtuvat siitä, että kaikkia tarvittavia ilmoituksia ei ole vielä tulorekisterissä. Lue lisää

7.3.2019 Auta meitä puhumaan tilastoista oikeilla sanoilla

Suunnittelemme parhaillaan verkkopalveluamme uuteen malliin tiedon etsijöitä paremmin palvelevaksi. Osallistu 4 minuutin testiin ja auta meitä parantamaan tiedon löytämistä. Siirry testiin

6.3.2019 Yritystoiminta kehittyy – niin myös yritystilastot

Valmisteilla oleva lainsäädäntö­uudistus pyrkii ratkomaan yritys­toimintaa kuvaavien tilastojen haasteita ja parantaa yritystilastojen valikoimaa. (Tieto&trendit)

6.3.2019 Videopeliyritysten toimialaluokitusta tarkistetaan – yrityksiä siirtyy ohjelmoinnista kustantamiseen

Tilastokeskus on tarkistanut toimialatiedon lähes 300 yritykseltä, joiden liiketoiminta liittyy videopeleihin. Kyselyn tuloksena liki 30 yrityksen toimialatieto muutettiin. Muutoksen seurauksena yrityksiä, liikevaihtoa ja henkilötyövuosia siirtyy tilastoissa toimialojen välillä.

5.3.2019 Asuntohintaindeksi vs. asunnon keskineliöhinta

Helmikuun lopussa asuntojen hinnat laskivat Helsingissä hintaindeksin mukaan 2,0 prosenttia joulukuuhun verrattuna. Samalla ajanjaksolla neliöhinnat nousivat 5,5 prosenttia. Miten se on mahdollista? Elina Vuorio ja Johanna Vuorio avaavat Tieto&trendit-blogissa, miten lukuja pitäisi tulkita.

5.3.2019 Suomessa lähes 400 000 yritysten toimipaikkaa

Toimialoittaiseen yritystietopalveluun on päivitetty vuoden 2017 tilastotiedot. Uusimpien tietojen mukaan 2017 Suomessa oli lähes 400 000 yritysten toimipaikkaa ja niissä oli henkilöstöä yhteensä 1,45 miljoonaa.

28.2.2019 Kansantalouden tilinpito uudistuu: julkistaminen nopeutuu ja yhtenäistyy

Tilastokeskus on nopeuttamassa kansantalouden tilinpidon vuositilastojen julkaisemista. Tästä vuodesta eteenpäin ennakolliset vuositiedot päivittyvät jo neljännesvuositietojen yhteydessä. Ensimmäinen nopeutettu ennakollinen vuositilasto ilmestyy 20.6.2019.

28.2.2019 Mistä kansantalouden tilinpito rakentuu?

Kansantalouden tilinpito on mittava tilastojärjestelmä, johon virtaa tietoja lukuisista eri lähteistä. Katso videolta, miten kokonaiskuva taloudesta rakentuu.

26.2.2019 Työnvälitystilaston tiedot saatavilla StatFin-tietokannassa

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston keskeiset tiedot on julkaistu Tilastokeskuksen ilmaisessa StatFin-tilastotietokannassa. Kuukausitietojen ohella palvelussa on myös kolmannesvuosi- sekä puolivuosi- ja vuosiaineistoja. (TEM:n tiedote)

26.2.2019 Uudisrakentamisen kasvu on taittumassa

Tällä hetkellä rakennetaan paljon, mutta selvät merkit ­buumin taittumisesta ovat olemassa, kirjoittaa Paavo Kokkonen Tieto&trendit-artikkelissa.

25.2.2019 Sielu mukaan kehityspolulle

Strategiseen vastuuseen tähtäävän toiminnan lähtökohtana on kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen tuottaminen. Siirryttäessä 2020-luvulle vuoropuhelu sidosryhmien kanssa korostuu entisestään, kirjoittaa Tilastokeskuksen uuden neuvottelukunnan puheenjohtaja Arvo Kokkonen. Lue Tieto&trendit-blogi

25.2.2019 Ilmoita palkkatiedot mahdollisimman täydellisenä tulorekisteriin

Työnantajan tulee ilmoittaa maksamansa palkat vuoden 2019 alussa käyttöön otettuun tulorekisteriin. Tutustu toimipaikkatunnukseen ja ammattiluokkaan liittyviin ohjeisiin.  

21.2.2019 Tieliikenteessä viime vuonna yli 12 000 riistaonnettomuutta

Manner-Suomen tieliikenteessä tapahtui vuonna 2018 yli 12 000 riistaonnettomuutta. Vaarallisinta aikaa oli marraskuu, jolloin sattui yli kuudesosa kaikista tapauksista.

21.2.2019 Tiedotustilaisuus: Kansantalouden tilinpidon kehitys sektoreittain 2018

Tilastokeskus järjestää 15.3.2019 tiedotustilaisuuden, jossa julkistetaan kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot sektoreittain vuodelta 2018. Tilaisuudessa esitellään tietoja muun muassa julkisen talouden, yritysten ja kotitalouksien tulojen kehityksestä sekä ulkomaankaupasta. Tutustu tilaisuuden ohjelmaan

21.2.2019 Kysymysten muotoilu vaikuttaa terveystutkimuksen tuloksiin

Terveitä elin­vuosia on Eurostatin mukaan ruotsalaisnaisilla keskimäärin 73,3 vuotta, suomalaisnaisilla vain 57, kolmanneksi vähiten vertailu­maista. Maiden välisiä terveyseroja tulee vertailla varoen, kirjoittaa Kaisa-Mari Okkosen Tieto&trendit-blogissa.

20.2.2019 Minne vienti vetää?

Ulkomaankauppaa käsittelevällä kurssilla 12.3. perehdytään vientiä ja tuontia kuvaavien lukujen lisäksi palveluvientiin sekä opastetaan tiedonhakuun Tilastokeskuksen ja Tullin tietokannoista. Tutustu kurssiohjelmaan ja ilmoittaudu

19.2.2019 Massa-aineistot ovat tulleet inflaation laskentaan

Hyödyntämällä massadataa voidaan nopeuttaa tiedon­keruuta ja kerätä entistä tarkempaa tietoa myynnistä, kirjoittaa Kristiina Nieminen Tieto&trendit-blogissa. Tilastokeskus saa jo tietoa yhden kaupparyhmän järjestelmistä, ja vastaavaa toivotaan muiltakin toimijoilta. (Tieto&trendit)

19.2.2019 Suhdanneklubi: Suhdannetilastot uudistuivat – muuttuuko suhdannekuva?

Suhdanneklubissa 15.3. kuulet, millaisia vaikutuksia suhdannetilastojen uudistuksella on suhdannekuvaan. Tilaisuudessa kuullaan myös tilastojen käyttäjien näkökulmia. Ilmoittaudu tilaisuuteen

19.2.2019 Tiedon tehokas käyttö luo Suomelle kilpailuetua

Virkamiespuheenvuoron julkistamistilaisuudessa pääjohtaja Marjo Bruun painotti verkostomaisen yhteistyön merkitystä virastojen välillä. (Tieto&trendit)

18.2.2019 Kokeellinen pikaestimaatti: Tuotanto kasvoi tammikuussa 0,1 prosenttia edelliskuusta

Tilastokeskuksen uuden kokeellisen tilaston mukaan talous kasvoi vuoden 2019 alussa. Kokeellisen pikaestimaatin perusteella kansantalouden kausitasoitettu tuotanto kasvoi tammikuussa 0,1 prosenttia joulukuusta. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli 2,5 prosenttia. Tutustu pikaestimaattiin

18.2.2019 Marja Rantala Maanmittauslaitoksesta Tilastokeskukseen kehitysjohtajaksi

Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Marja Rantala siirtyy Tilastokeskukseen määräaikaiseksi kehitysjohtajaksi 18.2.–31.12.2019 väliseksi ajaksi. Määräaikaisen johtajan nimeämisellä kumppanivirastosta tuetaan Tilastokeskuksen strategisten tavoitteiden toimeenpanoa ja luodaan samalla edellytyksiä valtionhallinnon tietotoimijoiden entistä vahvemmalle verkostolle.

15.2.2019 Kestävän kehityksen YK-indikaattorien tietokantaan panostetaan myös jatkossa

Suomen SDG-indikaattoridatan kattavuus vastaa varsin hyvin muiden maiden tilannetta. Kansainvälisesti on arvioitu, että maksimissaan kaksi kolmannesta indikaattoreista olisi nykyisen tilastojärjestelmän tiedoista tuotettavissa. (Tieto&trendit)

13.2.2019 Uusi mittaustapa paljastaa autoilun päästöt merkittävästi aiempaa suuremmiksi

Vuoden 2019 alussa uusissa ensi­rekisteröitävissä autoissa otettiin käyttöön uusi päästömittaus­menetelmä. Ensimmäisten tulosten mukaan bensiini- ja diesel­autoissa päästöarvot kasvoivat noin viidenneksen. (Tieto&trendit) 

12.2.2019 Suomen kestävän kehityksen YK-indikaattorit koottu uuteen sivustoon

Tilastokeskus on julkaissut kaikille avoimen Kestävän kehityksen YK-indikaattorit -sivuston, jossa voi seurata YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Suomessa. Indikaattoreita on mahdollista tarkastella tietokantataulukoiden ja -kuvioiden avulla.

12.2.2019 Tiedotustilaisuus talouden kehityksestä vuonna 2018

Tilastokeskus järjestää 28.2. tiedotustilaisuuden, jossa tarkastellaan ensimmäisen kerran vuoden 2018 talouskehitystä kansantalouden neljännesvuositilinpidon mukaisen tarjonnan ja kysynnän näkökulmasta. Ilmoittaudu tilaisuuteen 

8.2.2019 Pidempi vaikutus kuin talvisodalla

Pääseekö Suomen teollisuustuotanto finanssi- ja eurokriisin iskuista enää pitkän aikavälin kasvu-uralle, pohtii Kari Rautio Tieto&trendit-blogissa.

7.2.2019 Maahanmuuttajat keskittyvät kaupunkeihin

Alueellisesti erityisen vahvaa keskittyminen on Euroopan ulko­puolelta tulleilla, kirjoittaa Jukka Juopperi Tieto&trendit-artikkelissa. Euroopasta tulleita on asettunut maa­seudullekin. Lue Tieto&trendit-artikkeli

7.2.2019 Lappi houkutti joulukuussa ulkomaisia matkailijoita

Joulukuu rikkoi aiemmat talvikuukausien ennätykset ulkomaalaisten yöpymisissä. Lappiin matkasi yli puolet kaikista turisteista, eniten brittejä ja aasialaisia. Katso lisää videolta.

6.2.2019 Erkki Virtanen, Johnny Åkerholm ja Martti Hetemäki palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Mitalit myönnetään tunnustuksena heidän aktiivisesta työstään kansantalouden tilinpidon analyyttisen käytön edistämiseksi ja sen soveltamisesta talouspolitiikan valmistelussa.

6.2.2019 Hyvää saamelaisten kansallispäivää

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide, toivottaa Juho Keva pohjois­saamen kielellä. Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid, kuuluu koltta­saamelaisen Aki Harjun toivotus. Miten saamelaiset näkyvät tilastoissa? Lue Juho Kevan Tieto&trendit-blogikirjoituksesta.

1.2.2019 Tieliikenteen ilmastopoliittiset päätökset haastavat Suomen

Liikenteen päästötavoitteen saavuttaminen vaatii paljon ja moninaisia toimenpiteitä sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien voimakasta kasvua. Suomi on jäljessä muita Pohjoismaita, kirjoittaa Juha-Pekka Konttinen. (Tieto&trendit)

31.1.2019 Miehet pelaavat verkkorahapelejä kolme kertaa naisia enemmän

Verkkorahapelejä pelaa vähintään kerran kuussa noin 11 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Miehistä rahapelejä pelaa verkossa 17 prosenttia, naisista 6 prosenttia.

30.1.2019 Taltuta tiedonnälkä ja osallistu tilastokoulutuksiin

Oletko suunnittelemassa kyselylomaketta? Tarvitsetko tilastotietoa yrittäjistä Suomessa? Mietitkö, miten voisit viestiä luvuista ja prosenteista kiinnostavasti? Kevään kursseilla etsitään vastauksia kiperiin tilastoalan kysymyksiin Tilastokeskuksen asiantuntijoiden opastuksella. Tutustu kurssitarjontaan

28.1.2019 Tiedotustilaisuus YK:n kestävän kehityksen indikaattorien raportoinnista

Tilastokeskus julkaisee 12.2. järjestettävässä tilaisuudessa raportointialustan, jonka avulla seurataan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Suomessa. Ilmoittaudu tilaisuuteen

25.1.2019 Kaksoiskansalaiset rikostilastoissa

Kaksoiskansalaisten määrä on kasvanut vauhdilla 2000-luvulla. Heistä 88 tuomittiin seksuaali­rikoksista vuosina 2013–2017, kirjoittaa Kimmo Haapakangas Tieto&trendit-blogissa.

25.1.2019 Paavosta tietoa asuinalueista

Missä Suomen postinumeroalueilla on eniten talouksia joissa asuu alle kouluikäisiä lapsia? Entä eläkeläisiä? Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen veloituksettomasta Paavo-palvelusta. Palvelun tiedot on päivitetty tänään Paavon päivänä.

24.1.2019 Mitä polttoainemarkkinoilla tapahtui loppuvuonna?

Öljyala käytti tilaisuuden antaa itselleen joululahjan, päättelee Ilkka Lehtinen Tieto&trendit-blogissa.

23.1.2019 Yksityisiä sairauskuluvakuutuksia hankitaan yhä enemmän – selvä enemmistö jää tappiolle

Rahallisesti vakuutus kannatti parhaiten ylimmässä tuloluokassa ja huonoiten lapsiperheille, kirjoittaa Mira Kajantie Tieto&trendit-artikkelissa.

22.1.2019 Ovatko tilastolliset käsitteet sinulle tuttuja?

Käytätkö työssäsi tilastoja tai suunnittelet tilastollisen tutkimuksen tekemistä? Tilastollisten peruskäsitteiden kurssilla 14.2. pääset tutustumaan mm. tilastollisen analyysin menetelmiin ja tilastotaulukoiden laadintaan. Tutustu kurssiohjelmaan ja ilmoittaudu

22.1.2019 Taloustilastot uudistuvat – aamiaistilaisuus medialle

Tärkeimmissä taloutta kuvaavissa tilastoissa tapahtuu muutoksia tänä vuonna. Tilastokeskuksen aamiaistilaisuudessa 7.2.2019 kuulet, miten uudistukset vaikuttavat taloustilastojen sisältöihin ja aikatauluihin. Ilmoittaudu tilaisuuteen

21.1.2019 Tilastokeskus aloittaa kokeellisten tilastojen julkaisemisen

Kokeellisten tilastojen tuottamisessa käytetään kokonaan uudenlaisia menetelmiä tai aineistoja. Tarkoituksena on testata uusien tuotantomenetelmien toimivuutta käytännössä. Tänään 21.1. julkaistaan kansantalouden tuotantoa kuvaava pikaestimaatti.

18.1.2019 Suomalaisten matkailukysely uudistui vuoden 2019 alusta

Vastaamaan pääsee nyt myös verkossa – vaikka heti matkan jälkeen kännykällä. Lue lisää Jaana Huhdan ja Ossi Nurmen blogikirjoituksesta. (Tieto&trendit)

17.1.2019 Eino H. Laurila -kansantulomitalin jako ja paneelikeskustelu 6.2.2019

Eino H. Laurila -kansantulomitalin saa tänä vuonna kolme ansioitunutta, pitkän linjan talousvaikuttajaa. Mitalit jaetaan keskiviikkona 6.2.2019 klo 13 Tilastokeskuksessa. Tilaisuudessa mitalistit keskustelevat väestönkehityksen vaikutuksista talouteen. Ilmoittaudu tilaisuuteen

16.1.2019 59 artikkelia, 48 blogia – mobiili ja saavutettavuus edellä

Viime vuonna uudistunut Tieto&trendit-sivusto palvelee mobiilikäyttöä ja vastaa saavutettavuusvaatimuksia. Sivustolle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima. Mitä se merkitsee käytännössä? (Tieto&trendit-blogi)

15.1.2019 Eri maat käyttävät työllisyysasteessa eri ikäryhmiä

Työllisyysaste pitäisi ilmaista aina kyseessä olevan ikä­ryhmän työllisyys­asteena, kirjoittaa Pertti Taskinen Tieto&trendit-blogissa.

14.1.2019 Kerro tarinasi tilastoilla ja osallistu kilpailuun!

Tilastoposterikilpailuun voivat osallistua nuoret yläkoulusta yliopistoon. Voittajaposterit jatkavat kansainväliseen finaaliin. Kilpailuun voi ilmoittautua 1.2.2019 saakka. Lue lisää kilpailusta

11.1.2019 Tilastotiedon käyttäjät yhä aktiivisempia

Tilastokeskuksen tietoja käytetään entistä säännöllisemmin: nyt jo kaksi kolmasosaa asiakastutkimukseen vastanneista kertoo käyttävänsä tietoja säännöllisesti. Tämä ilmenee Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi runsaat 300 tiedonkäyttäjää.

10.1.2019 Toimialoittaiset päästöt avuksi ilmastotalkoissa

Tehokkaat investoinnit ovat tie onnistumiseen, kirjoittaa Johanna Markkanen Tieto&trendit-artikkelissa. Millä toimi­aloilla ilma­päästöjen ja talous­kasvun suhde on optimaalinen? Tieto&trendit

10.1.2019 Nuorten tilasto-olympialaiset käynnistyvät taas

Kilpailu järjestetään nyt toista kertaa, viimeksi Suomi loisti osaamisellaan. Opi tilastotaitoja hauskassa kisassa, ilmoittaudu mukaan 31.1.2019 mennessä. Lue lisää kilpailusta

9.1.2019 Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitus häviämässä kokonaan

Kaatopaikalle sijoittamisen ovat korvanneet erilaiset jätteiden hyötykäyttömuodot. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen on myös auttanut kasvihuonekaasupäästöjemme hillitsemisessä, kertoo yliaktuaari Juha Espo. Katso lisää videolta.

8.1.2019 Etsitkö tilastoja Suomen historian varhaisilta vuosilta – apua uudesta oppaasta

Mikä oli Suomen väkiluku vuonna 1749? Kuinka monta avioliittoa solmittiin vuonna 1803? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia uuden maksuttoman tiedonhaun oppaamme avulla.

8.1.2019 Pieni­tuloisimmat maksavat suhteellisesti eniten alveja

Arvonlisävero häivyttää progression vaikutuksen kokonaisveroasteessa, kirjoittaa Tuomas Parikka Tieto&trendit-artikkelissa.

8.1.2019 Tule korkeakouluharjoittelijaksi Tilastokeskukseen

Tarjoamme harjoittelupaikan yli 20 opiskelijalle. Monipuoliset tehtävät vaihtelevat tilastojen kehittämisestä viestintään ja graafiseen suunnitteluun. Tutustu harjoittelupaikkoihin

3.1.2019 Työelämätilastoilla juhlavuosi

Tilastokeskuksen työelämätilastot täyttävät tänä vuonna pyöreitä vuosia. Työvoimatutkimus saavuttaa 60 vuoden iän, ja työssäkäyntitilasto juhlii 30-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden aikana Tilastokeskus käyttää työelämätilastoihin liittyvässä sosiaalisen median viestinnässään aihetunnistetta #työelämätilastotjuhlii.

3.1.2019 Nopeammin, laadusta tinkimättä – kuinka se onnistuu?

Liikevaihtokuvaajat nopeutuvat tuntuvasti, ja kansantalouden tilinpidon painopiste siirtyy vuosinäkökulmasta neljännesvuosilaskentaan. Myös toimialoittaisiin liikevaihto- ja volyymi-indekseihin tulee merkittäviä sisällöllisiä muutoksia ja laajennuksia, kirjoittavat Satu Elho ja Paula Paavilainen Tieto&trendit-artikkelissaan.

2.1.2019 Enemmistö yrityksistä selviää kyselyistä vaivatta

Tilastokeskuksen kyselyyn vastaaminen vie yritykseltä keskimäärin 40 minuuttia. Yrityskeruita kehitetään vastaajapalautteen perusteella, kirjoittaa Anna Niemelä Tieto&trendit-blogissa.

 

Uutisarkisto vuosilta 1996-2018