IEA: Maailman energiatulevaisuus vaatii uusia politiikkatoimia

  1. Nykyistä menoa - uusia vaihtoehtoja
  2. Energian kysynnän trendit ja tarvittavat politiikkatoimet
  3. Ydinvoima, öljy, kaasu, hiili, biopolttoaineet...
  4. Kansainvälistä yhteistyötä ja panostuksia t&k-työhön

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kansainvälistä yhteistyötä ja panostuksia t&k-työhön

Energiakatsauksen WEO 2006 kaksi vaihtoehtoista tulevaisuuden skenaarioita esittävät siis kaksi varsin erilaista maailman energiatulevaisuutta. Miten kansainvälinen yhteisö vastaa katsauksessa esitettyihin suosituksiin, jää nähtäväksi. Vaihtoehtoskenaariossa esitettyjen laajamittaisten muutosten läpivienti edellyttää luonnollisesti runsaasti poliittista tahtoa.

Vaikka hallitusten tulisi luoda toimivat edellytykset tarvittaville energia-alan investoinneille, on katsauksen mukaan myös yksityisen sektorin kannettava vastuunsa, sillä suurin osa energiainvestoinneista tulee nimenomaan yksityiseltä sektorilta. Investointeja suunniteltaessa ja tehtäessä tarvitaan kokonaisvaltaisempaa näkemystä.

Katsauksen mukaan vaihtoehtoskenaarion saavuttaminen vaatii tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sekä erityisesti merkittävää panostamista energia-alan t&k-työhön. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää teknologian siirtämiseen kehitysmaihin - moderni energiatuotanto tulee tuoda kehitysmaiden ihmisten ulottuville.

Tapahtuu lähivuosina mitä tahansa muutoksia, on selvää, että maailman demografisten trendien ja jatkuvasti kasvavan energian kysynnän vuoksi on löydettävä uusia ratkaisuja sekä päivänpolttaviin että pidemmän aikavälin energiakysymyksiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 17.4.2007