Autoilu vihertyy

  1. Autoilun energiatehokkuudessa paljon parannettavaa
  2. Tukea ympäristöystävällisemmälle tekniikalle
  3. Valmistajien tavoitteena nollapäästöinen vetyauto
  4. Suomen autovero vihertyi hieman

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Hoffrén on tutkimuspäällikkö Tilastokeskuksen tietotekniikka- ja menetelmäpalvelujen tutkimus- ja kehittämisyksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 1/2008

Huoli liikenteen päästöjen nopeasta kasvusta on saanut henkilöautojen valmistajat kehittämään pienemmällä polttoainemäärällä kulkevia ja vähäpäästöisempiä automalleja. Esimerkkinä uuden teknologian käyttöönotosta ovat hybridiautot, joiden ennustetaan valtaavan markkinat 2010-luvulla.

Liikenteen osuus maapallon hiilidioksidipäästöistä on kolmannes. Vastaava luku Suomessa oli 23 prosenttia vuonna 2005. Suomessa liikenteen hiilidioksidipäästöistä 70 prosenttia on peräisin tieliikenteestä ja näistä puolestaan yli 60 prosenttia henkilöautoliikenteestä (Kuvio 1). Henkilöautoliikenteen päästöjä on teknisin ratkaisuin saatu vähennettyä merkittävästi lukuun ottamatta hiilidioksidipäästöjä (Kuvio 2).

Kuvio 1. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen jakaantuminen vuonna 2006

Lähde: VTT. LIISA 2006

Kuvio 2. Henkilöautoliikenteen päästöjen kehitys 1980 2006 ja ennuste vuoteen 2012 (1980=100)

Lähde: VTT. LIISA 2006

Autoilun kasvihuonekaasupäästöjen kasvu seuraa liikennesuoritteen ja polttoaineen kulutuksen kasvua (Kuvio 3). Auton kulutuslukema määrittää pitkälti sen, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy. Auton moottorissa bensiinilitrasta syntyy palamistuotteena 2,35 kiloa hiilidioksidia ja diesellitran palamisesta 2,66 kiloa. Dieselin suuremmat päästöt johtuvat sen suuremmasta hiilisisällöstä.

Kuvio 3. Henkilöautoliikenteen suoritteen, kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 1980-2006 ja ennuste vuoteen 2012 (1980=100)

Lähde: VTT. LIISA 2006

Autoilun energiatehokkuudessa paljon parannettavaa

Mitä alhaisempi auton polttoaineen kulutus on, sitä alemmat ovat sen hiilidioksidipäästöt. Uusilla teknisillä ratkaisuilla ja polttoaineita kehittämällä voidaan nopeasti vähentää autojen polttoaineen kulutusta. Nykyisessä moottoritekniikassa on vielä paljon kehittämisen varaa, sillä henkilöautojen käyttämästä energiasta vain 10-15 prosenttia kuluu itse liike-energiaan.

Energiatehokkuutta parantavia ja päästöjä alentavia ratkaisuja tarjoavat jo tuotannossa olevat hybridi- ja sähköautot sekä maakaasua ja biopolttoainetta käyttävät autot. Näistä energiatehokkuudeltaan lupaavin on hybridiauto. Se ottaa talteen ja hyödyntää muutoin hävikkeihin kuluvaa lämpö- ja liike-energiaa. Auto käyttää liikkuakseen kahta erillistä energialähdettä, bensiini- tai dieselmoottoria ja sähkömoottoria, mikä alentaa polttoaineen kulutusta ja samalla hiilidioksidipäästöjä.

Autojen hybriditekniikkaa on kehittänyt etenkin japanilainen Toyota, jonka tavoitteena on pudottaa hybridi-teknologian avulla autojen bensiinin ja dieselin kulutus kolmannekseen nykyisestä. Ensimmäinen sarjavalmisteinen hybridihenkilöauto Toyota Prius tuli myyntiin vuonna 1997. Sen polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat 40 prosenttia vastaavia bensiiniautoja pienemmät.

Myös monet muut tunnetut autovalmistajat ovat ottaneet tai ottamassa hybriditekniikkaa käyttöön. Hybridiautojen ennustetaankin nousevan valta-asemaan 2010-luvulla Tällöin myös hybridiautojen bensiinimoottori korvattaneen dieselmoottorilla, jonka kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat 25 prosenttia pienemmät kuin vastaavalla bensiinimoottorilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.2.2008