Autoilu vihertyy

  1. Autoilun energiatehokkuudessa paljon parannettavaa
  2. Tukea ympäristöystävällisemmälle tekniikalle
  3. Valmistajien tavoitteena nollapäästöinen vetyauto
  4. Suomen autovero vihertyi hieman

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Valmistajien tavoitteena nollapäästöinen vetyauto

Hybridiautovaiheen jälkeen 2020-luvulla on odotettavissa nollapäästöisten vetyautojen markkinoille tulo. Vielä tällä hetkellä vety on epäkäytännöllinen vaihtoehto fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi. Erityisen suuri haaste tutkijoille on vedyn kompressointi. Koska vedyn energiatiheys nykyisellään on kovin alhainen, tulisi vetytankkien olla kolme kertaa suurempia kuin nykyisten bensatankkien.

Vetyauton moottori, polttokenno, muuttaa polttoaineen suoraan sähköksi kemiallisen reaktion kautta. Vetyä voidaan tehdä vedestä, "pilkkomalla" vesi sähkön avulla vedyksi ja hapeksi. Tapahtuvassa elektrolyysissä sähkö varastoituu vetyyn. Vedyn käyttö tuottaa pakokaasujen ja palamisjätteiden sijasta pelkkää vesihöyryä, joten vetyauto on nollapäästöinen. Nollapäästöjä tavoiteltaessa tulee vety valmistaa uusiutuvaa energiaa, kuten aurinko-, tuuli-, vesi- ja muita uusiutuvia energialähteitä käyttäen. Polttokennoautojen kehitystyö kaupallisiksi tuotteiksi vie vielä arviolta 10-20 vuotta.

Vetyä käyttävien polttokennoautojen valmistaminen on toistaiseksi hyvin kallista, ja vetyasemia on vain muutamassa harvassa paikassa eri puolilla maailmaa. Maailman ensimmäinen polttokennoauto Honda FCX aloitti vuonna 2002 liikennöinnin Los Angelesissa, ja auto sertifioitiin Kaliforniassa niin kutsutuksi nollapäästöajoneuvoksi. FCX pystyy muuttamaan vedyn energiasta jopa 60 prosenttia liike-energiaksi. Auto kulkee 570 kilometriä tankillisella paineistettua vetyä.

Saksalaisen autonvalmistajan BMW:n Hydrogen 7 -vetyauton polttomoottori toimii sekä bensiinillä että vedyllä. Järjestelmän etuna on mahdollisuus käyttää bensiini- ja dieselmoottorien osia, jolloin auton hinta jää alhaisemmaksi kuin pelkkää polttokennotekniikkaa hyödyntävien autojen. Tehdas aikoo aloittaa tämän vetyauton sarjatuotannon lähivuosina. Vetyä käytettäessä auto kulkee tankillisella noin 200 kilometriä ja bensiinillä vajaat 500 kilometriä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.2.2008