Kulutettu euro haukkaa 1,5 kiloa luontoa

  1. Syöminen ja asuminen rassaavat ympäristöä
  2. Miten kulutusta mitataan?
  3. Kulutusyksikkö käytössä vertailukelpoisuuden vuoksi
  4. Viennin ja tuonnin vaikutus mukaan
  5. ENVIMAT-malli kattaa tuotteiden koko elinkaaren

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Juha Nurmela on tutkimuspäällikkö Tilastokeskuksessa ja Ilmo Mäenpää tutkimusprofessori Oulun yliopiston Thule-instituutissa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 8/2009.

Mikä käy kalliiksi kukkarolle ei välttämättä käy niin kalliiksi luonnolle - ja päinvastoin. Kotitalouksien kulutuksen ympäristövaikutuksia voi laskea ENVIMAT-mallin avulla. Jokaisesta kulutukseen käytetystä eurosta aiheutuu melkein kilon verran hiilidioksidipäästöjä.
_______________

Kulutustutkimus on Tilastokeskuksen kattavin ja laajin aineisto kotitalouksien rahan käytöstä. Kotitalouksien kulutusta voidaan tarkastella rahan lisäksi myös muissa mittayksiköissä, kun käytetään apuna erilaisia tilastotietoja. Niinpä on voitu laskea, että jokaisesta kulutukseen käytetystä eurosta aiheutui vuonna 2006 keskimäärin 780 grammaa hiilidioksidipäästöjä ja 1,5 kiloa luonnonvarojen materiaalista kulutusta (TMR).

Kotitaloudet käyttivät vuonna 2006 rahaa kulutusyksikköä* kohti 19 975 euroa, mistä aiheutui 15 600 kiloa hiilidioksidipäästöjä ja 30 800 kiloa luonnonvarojen materiaalista kulutusta.

Syöminen ja asuminen rassaavat ympäristöä

Hiilidioksidi- ja TMR-jakautumissa on huomattavia eroja kulutuksen eurojen jakautumaan verrattuna, sillä elintarvikkeiden ja asumisen prosenttiosuudet hiilidioksidista ja TMR:stä ovat selvästi isompia kuin euroista.

Kulttuurin, vapaa-ajan, hotellien ja ravintoloiden monien muiden palveluiden prosenttiosuudet varsinkin hiilidioksidipäästöistä ovat huomattavan paljon pienemmät kuin niiden osuudet euromääräisestä kulutuksesta. Tästä voisi tehdä sen johtopäätöksen, että lihaiset kotiateriat isossa asunnossa olisi "kasvihuoneviisasta" vaihtaa kulttuurinautintoihin ja pienempiin asuntoihin.

Kulutusta päästöinä kuvaava aineisto antaa mahdollisuuksia moniin jatkotarkasteluihin yksilöidymmissä kulutusryhmissä. Niistä voitaisiin saada mielenkiintoisia vinkkejä kotitalouksien kulutusvalinnoille ilmastonmuutoksen hillitsemisnäkökulmasta katsoen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.1.2010