Kulutettu euro haukkaa 1,5 kiloa luontoa

  1. Syöminen ja asuminen rassaavat ympäristöä
  2. Miten kulutusta mitataan?
  3. Kulutusyksikkö käytössä vertailukelpoisuuden vuoksi
  4. Viennin ja tuonnin vaikutus mukaan
  5. ENVIMAT-malli kattaa tuotteiden koko elinkaaren

Koko dokumentti yhdellä sivulla


ENVIMAT-malli kattaa tuotteiden koko elinkaaren

Kotitalouksien kulutushyödykkeisiin sisältyvät kasvihuonekaasujen ja luonnonvarojen kokonaiskäytön sisällöt saatiin Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston kehittämän ENVIMAT-mallin avulla. Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan hiilidioksidiekvivalentteina tonneina, luonnonvarojen kokonaiskäyttö materiaalimäärinä, jotka luonnosta täytyy ottaa - kasveja kasvattaa, kaloja pyytää, puita kaataa, mineraaleja louhia - jotta tuotteen tuottaminen on ollut mahdollista. Malli sisältää sekä kotimaisen tuotannon kuormitukset kotimaassa että tuontituotteiden kuormitukset ulkomailla.

ENVIMAT-malli on ympäristölaajennettu panos-tuotos-malli, jolla voidaan laskea tuotteiden tuottamisen elinkaariset ympäristökuormitukset. Aluksi mallissa lasketaan ympäristökuormitukset 150 toimialan perushintaiselle lopputuotteelle, minkä jälkeen laskelmia voidaan jatkaa kotitalouksien kulutustuotteiden osalta myös ostajahintaiseen luokitukseen, joka saadaan 69 kulutushyödykkeen jaotuksella.

ENVIMAT-malli on kalibroitu vuoden 2005 dataan ja kulutusmenomalli kansantalouden tilinpidon kotitalouksien kulutusmenojen aikasarjoihin. Jotta hyödykkeiden kuormitukset saatiin liitettyä vuoden 2006 kulutustutkimuksen dataan, ENVIMAT-mallin kulutushyödykkeiden ympäristökuormituskertoimet euroa kohti muunnettiin ensin kansantalouden tilinpidon kulutusmenojen aikasarjojen avulla vuoden 2006 hintatasoon ja siirrettiin sitten kulutustutkimuksen dataan.

Ilmo Mäenpää, tutkimusprofessori Thule-instituutti, Oulun yliopisto & Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Lähde: Seppälä, J., Mäenpää, I., Koskela, S., Mattila, T., Nissinen, A., Katajajuuri, J.-H., Härmä, T., Korhonen, M.-R., Saarinen, M. & Virtanen, Y. (2009). Suomen kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT-mallilla. Suomen ympäristö 20/2009, Helsinki.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.1.2010