Kulutettu euro haukkaa 1,5 kiloa luontoa

  1. Syöminen ja asuminen rassaavat ympäristöä
  2. Miten kulutusta mitataan?
  3. Kulutusyksikkö käytössä vertailukelpoisuuden vuoksi
  4. Viennin ja tuonnin vaikutus mukaan
  5. ENVIMAT-malli kattaa tuotteiden koko elinkaaren

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kulutusyksikkö käytössä vertailukelpoisuuden vuoksi

Kotitalouksien kulutuksen "haitakemittareita" on useita muitakin. ENVIMAT-mallissa kotitalouksien vuoden 2006 euromääräinen kulutus on muutettu ekvivalenteiksi hiilidioksidipäästöiksi ja luonnonvarojen materiaalinen kokonaiskäytön TMR-arvoksi.

Oheiseen taulukkoon kertoimet on laskettu kulutus- ja tulonjakotutkimusten usein käyttämää kulutusyksikköä kohti. Sen avulla vakioidaan erikokoisten ja eri-ikäisiä jäseniä sisältävien kotitalouksien eroja vertailukelpoisten tietojen saamiseksi.

Kotitalouksien keskikulutus kulutusyksikköä* kohti 2006

Kulutuksen pääryhmät


€ /
kulutus-
yksikkö


ekvivalenttia
hiilidioksidi kiloa /
kulutusyksikkö
Luonnonvarojen
materiaalista
kulutusta
(TMR)
kg / kulutusyksikkö
Elintarvikkeet ja
alkoholittomat juomat
2 485 2 264 8 075
Alkoholi ja tupakka 495 151 411
Vaatetus ja jalkineet 716 266 618
Asuminen ja energia 5 654 7 473 10 607
Kodin kalusteet koneet, tarvikkeet 980 446 1 793
Terveys 734 246 525
Liikenne 3 006 2 637 2 911
Tietoliikenne 564 94 642
Kulttuuri ja vapaa-aika 2 188 969 2 595
Hotellit, kahvilat ja ravintolat 846 321 955
Muu kulutus ml. Koulutus 2 306 734 955
Kokonaiskulutus 19 975 15 600 30 787
 
Prosenttiosuudet
Elintarvikkeet ja
alkoholittomat juomat
12 15 26
Alkoholi ja tupakka 2 1 1
Vaatetus ja jalkineet 4 2 2
Asuminen ja energia 28 48 34
Kodin kalusteet koneet, tarvikkeet 5 3 6
Terveys 4 2 2
Liikenne 15 17 9
Tietoliikenne 3 1 2
Kulttuuri ja vapaa-aika 11 6 8
Hotellit, kahvilat ja ravintolat 4 2 3
Muu kulutus ml. Koulutus 12 5 3
Kokonaiskulutus 100 100 100
Lähde: Kulutustutkimus. Tilastokeskus.
*ensimmäinen aikuinen = yksi kulutusyksikkö
muut yli 14-vuotiaat kotitalouden jäsenet = 0,7 kulutusyksikköä kukin
ja alle 14-vuotiaat jäsenet = 0,5 kulutusyksikkö kukin
Esimerkiksi kahden aikuisen taloudessa on 1,7 kulutusyksikköä, ja kotitalous,
jossa on äiti, isä ja 5-vuotias, on yhteensä 2,2 kulutusyksikköä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.1.2010