EU:n asetus määrää lähivuosien tahdin Suomessa

  1. Seuraava asetus jo valmisteilla
  2. Ympäristötilinpito mittaa kehityksen kestävyyttä
  3. Kuvauskohteena ympäristön ja talouden vuorovaikutus

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Leo Kolttola työskentelee kehittämispäällikkönä ympäristö ja energia -vastuualueella Tilastokeskuksessa ja on YK:n ympäristötilinpitokomitean (UNCEEA) jäsen. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 7/2011.

Euroopan unioni antoi Euroopan ympäristötilinpitoa koskevan asetuksen heinäkuussa 2011. Asetus sisältää tässä vaiheessa osiot ilmapäästöjä koskevista tileistä, toimialoittaisista ympäristöön liittyvistä veroista ja kansantalouden materiaalivirtatileistä. YK:n suunnitelmissa on hyväksyä ympäristötilinpidon standardi kansainväliseksi suositukseksi keväällä 2012. Hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittaamisessa – jota poliittiset päättäjät kovasti haluavat parantaa – ympäristötilinpito on avainasemassa.
__________________________

EU:n asetuksen astuessa voimaan vuosi 2008 on ensimmäinen tilastovuosi, jolta tiedot raportoidaan. Vuoden 2013 loppupuolella EU:n tilastovirasto Eurostatille raportoidaan tiedot vuosilta 2008–2011. Sen jälkeen raportointi jatkuu vuosittain niin, että aina tarkistetaan myös edellisten vuosien tietoja.

Tilastokeskus on tehnyt Eurostatille pilottiselvityksen toimialoittaisista ilmapäästöistä. Se valmistui helmikuussa 2011. Syksyllä 2011 aloitetaan toimialoittaisten ympäristöverojen ja -maksujen selvittäminen. Suurin osa ympäristöveroista perustuu energiankulutukseen. Niinpä toimialoittainen energiankulutus on keskeinen tietoperusta veroille, kuten se oli myös ilmapäästöille.

Oulun yliopiston yhteydessä toimiva Thule-instituutti on kehittänyt ja ylläpitänyt kansantalouden materiaalivirtatilinpitolaskelmia Suomessa. Tietoja on julkaistu nimellä Luonnonvarojen kokonaiskulutus muun muassa Ympäristötilasto-vuosikirjassa ja Findikaattorissa (www.findikaattori.fi). Tilastokeskus alkaa laatia ja julkaista kansantalouden materiaalivirtatilastoa syksystä 2011 alkaen.

Tilastokeskus avaa loppuvuodesta 2011 verkkopalveluunsa myös ympäristötilinpidon teemasivuston, joka auttaa asiakkaita löytämään ympäristötilinpitoa koskevat tilastot.

Seuraava asetus jo valmisteilla

Eurostat valmistelee jo seuraavaa asetusta ympäristötilinpidosta. Se tulee todennäköisesti sisältämään taas kolme osiota eli moduulia lisää. Ne ovat energiatilinpito, ympäristönsuojelumenot ja ympäristöliiketoiminta. Energiatilinpidon koelaskelmien tekoon Tilastokeskus on saanut jo rahoituspäätöksenkin. Selvitys aloitetaan vuonna 2012. Energiatilinpitoa ei Suomessa ole tehtykään sitten 1980-luvun lopun.

Energiatilinpidossa toimialat määritellään kuten kansantalouden tilinpidossa: liikenteen energiankulutusta on vain ammattimaisen kuljetustoiminnan ja tietoliikenteen kulutus. Energiatilastoissa liikenteeseen luetaan kaikkien liikennevälineiden energiankulutus. Myös muut määritelmät ovat kansantalouden tilinpidon mukaisia.

Teollisuuden ympäristönsuojelumenoja Tilastokeskus on tilastoinut jo vuodesta 1992 lähtien. Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenojakin on tilastoitu jo 1990-luvulta, mutta juuri nyt tilastoja ei ole voitu julkaista muutamaan vuoteen, koska tietolähteitä on tarkistettava. Myös tähän on saatu Eurostatilta rahoitusta. Ympäristöliiketoiminnan tilastointi on aloitettu SITRA:n rahoituksella, mutta toistaiseksi tietoja on julkaistu vasta kerran.

Jäljellä on tämänkin jälkeen vielä ympäristötilinpidon osiota, joita voidaan toteuttaa myöhemmin – mm. vesitilinpito, jätetilinpito ja alueiden käytön tilinpito. Ekosysteemien tilinpito on saanut vahvasti tuulta purjeisiinsa vuonna 2005 valmistuneen YK:n Vuosituhannen ekosysteemiarvion jälkeen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.2.2012