De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

FATS, Inward

Begreppet Inward FATS kommer från Inward statistics on foreign affiliates. I Finland används benämningen Utländska dotterbolag i Finland och med det avses statistik som beskriver verksamheten hos utlandsägda delägar- och dotterbolag i Finland.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Inward Statistics on Foreign Affiliates. Statistik över utländska intresse- och dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa