De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

FATS, Outward

Begreppet Outward FATS kommer från Outward statistics on foreign affiliates. Begreppet avser statistik som beskriver verksamheten hos inhemska företags delägar- och dotterbolag utomlands.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Outward Statistics on the activity of affiliates abroad. Statistik som beskriver verksamheten hos intresse- och dotterbolag i utlandet från det land som sammanställer uppgifterna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa