De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Registret över offentliga sammanslutningar

Registret över offentliga sammanslutningar är en del av företags- och arbetsställeregistret. Det täcker alla statliga ämbetsverk, kommuner och samkommuner samt arbetsställen i dessa och Ålands landskapsförvaltning och dess arbetsställen. Offentliga sammanslutningar har ingen omsättning, men i övrigt är datainnehållet i registret över offentliga sammanslutningar nästan lika som i företags- och arbetsställeregistret.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa