Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Julkisyhteisöjen rekisteri

Julkisyhteisöjen rekisteri on osa yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Se kattaa kaikki valtion virastot, kunnat ja kuntayhtymät sekä näiden toimipaikat sekä Ahvenanmaan maakuntahallinnon ja sen toimipaikat. Julkisyhteisöillä ei ole liikevaihtoa, mutta muutoin julkisyhteisöjen rekisterin tietosisältö on lähes sama kuin muutenkin yritys- ja toimipaikkarekisterissä.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa