De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Hushållsarbetande

Till hushållsarbetande räknas personer som står utanför arbetskraften och som sköter sitt eget hushåll. Med hushållsarbete avses oavlönat arbete som utförs i personens eget hem (t.ex. vård av barn, matlagning, städning, etc.).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa