De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Ej i arbetskraften

Till kategorin 'ej i arbetskraften' räknas personer som under referensveckan inte hörde till kategorin sysselsatta eller till kategorin arbetslösa. För kategorin 'ej i arbetskraften' kan även användas beteckningen 'personer som står utanför arbetskraften' eller 'personer som inte hör till arbetskraften'.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2008 - 26.8.2010

Till kategorin 'ej i arbetskraften' räknas personer som under referensveckan inte hörde till kategorin sysselsatta eller till kategorin arbetslösa. Personer som hör till kategorin 'ej i arbetskraften' kan efter sin huvudsakliga verksamhet under referensveckan indelas i studerande, personer som fullgör sin värnplikt, hemarbetande, ålders- eller arbetspensionärer, arbetsoförmögna, personer som lever på ränte- och kapitalinkomster samt personer som inte hör till någon av dessa grupper. För kategorin 'ej i arbetskraften' kan även användas beteckningen 'personer som står utanför arbetskraften' eller 'personer som inte hör till arbetskraften'.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.5.1998 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa