De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Bredband

Med bredband avses datakommunikationsanslutningar som fungerar med en hastighet om minst 256 kbit/s.

I statistiken över internet och elektronisk handel har man i praktiken definierat bredband utgående från den teknologi som anslutningen bygger på: antingen DSL-anslutning (t.ex. ADSL) eller annan bredbandsanslutning (anslutning som möjliggör överföring med större hastighet än traditionellt telefonmodem eller ISDN).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Övergripande benämning på snabba datakommunikationsanslutningar med stor dataöverföringskapacitet och högre överföringshastighet än vid uppkoppling med traditionellt telefonmodem eller ISDN-modem. De mest använda bredbandsteknologierna är DSL och kabelmodem.

I internationella sammanhang betraktas 256 kbit/s som minimihastighet för bredband vid fast uppkoppling. I telekommunikationsstatistiken har bredbandsanslutning definierats utgående från den teknologi som anslutningen bygger på (t.ex. DSL, kabelmodem etc.), och inte dess faktiska överföringshastighet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa