De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator anger medelvärdet av nettotalet av fyra frågor om den egna ekonomin, Finlands ekonomi, hushållets möjligheter att spara samt antalet arbetslösa under de 12 följande månaderna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2001 - 13.9.2021

Källorganisation

  • EU

Jaa