De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Gemensamt projekt

Ett gemensamt projekt är ett arrangemang där minst två parter gemensamt förbinder sig att följa noggrant definierade ekonomiska uppdrag. Företagen tyr sig flitigt till gemensamma projekt också för att komma in på den utländska marknaden.Defintionens giltighetstid

  • 1.11.2004 - 31.10.2006

Källorganisation

  • EU

Jaa